Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Propășirea și răbdarea lui Iov

11Era un bărbat în țara

1.1
Gen. 22.20,21
Uț și numele lui era Iov
1.1
Ezec. 14.14Iac. 5.11
; și bărbatul acesta era desăvârșit
1.1
Gen. 6.9
17.1
și drept și temător
1.1
Prov. 8.13
16.6
de Dumnezeu și se ferea de rău. 2Și i s‐au născut șapte fii și trei fete. 3Și averea lui era șapte mii de oi și trei mii de cămile și cinci sute de perechi de boi și cinci sute de măgărițe și o mulțime mare de slugi: și bărbatul acesta era mai mare decât toți copiii răsăritului. 4Și fiii lui mergeau unul la altul și făceau ospăț în casa fiecăruia la ziua sa; și trimiteau și chemau pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea cu ei. 5Și era așa: când treceau zilele ospătării, Iov trimitea și‐i sfințea: și se scula dis de dimineață și aducea arderi de tot
1.5
Gen. 8.20
, după numărul tuturor, căci Iov zicea: Poate că fiii mei au păcătuit și au blestemat
1.5
1 Reg. 21.10,13
pe Dumnezeu în inima lor. Așa făcea Iov întruna.

Satana cere să se atingă de Iov

6Și a fost așa: în ziua când

1.6
1 Reg. 22.19
fiii lui Dumnezeu au venit
1.6
Cap. 2.1.

să se înfățișeze înaintea Domnului a venit și Satana
1.6
1 Cron. 21.1Zah. 3.1
printre ei. 7Și Domnul a zis Satanei: De unde vii? Și Satana a răspuns Domnului și a zis: Din cutreierarea
1.7
Cap. 2.2.
Mat. 12.431 Pet. 5.8
pământului și umblarea pe el. 8Și Domnul a zis Satanei: Te‐ai uitat
1.8
Cap. 2.3.

tu la robul meu Iov, că nu este nimeni ca el pe pământ, bărbat desăvârșit
1.8
Vers. 1.

și drept, temător de Dumnezeu și care se ferește de rău? 9Și Satana a răspuns Domnului și a zis: Oare în zadar se teme Iov de Dumnezeu? 10Oare nu l‐ai îngrădit
1.10
Ps. 34.7Is. 5.2
pe el și casa lui și tot ce este al lui de jur împrejur? I‐ai binecuvântat lucrul
1.10
Ps. 128.1,2Prov. 10.22
mâinilor și i‐ai înmulțit averea în țară. 11Dar ia întinde‐ți
1.11
Cap. 2.5;
19.21
acum mâna și atinge tot ce este al lui și te va blestema
1.11
Is. 8.21Mal. 3.13,14
în față. 12Și Domnul a zis Satanei: Iată tot ce este al lui este în mâna ta; numai nu întinde mâna asupra lui însuși. Și Satana a ieșit din fața Domnului. 13Și a fost așa: într‐o zi fiii lui și fetele
1.13
Ecl. 9.12
lui mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. 14Și a venit un sol la Iov și a zis: Boii arau și măgărițele pășteau lângă ei, 15și sabeenii s‐au aruncat asupra lor și i‐au luat și au ucis pe tineri cu ascuțișul sabiei; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun. 16Pe când vorbea încă el, a venit altul și a zis: Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile și pe tineri și i‐a mistuit și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun. 17Pe când încă vorbea el, a venit un altul și a zis: Haldeii au făcut trei cete, și s‐au aruncat asupra cămilelor și le‐au luat și au ucis pe tineri cu ascuțișul sabiei; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun. 18Pe când încă vorbea el, a mai venit un altul și a zis: Fiii
1.18
Vers. 4, 13.

tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut, 19și iată a venit un vânt mare de peste pustie și a lovit cele patru colțuri ale casei și ea a căzut peste tineri și au murit; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun. 20Și Iov s‐a sculat și și‐a rupt
1.20
Gen. 37.29Ezra 9.3
mantaua și și‐a ras capul și a căzut
1.20
1 Pet. 5.6
la pământ și s‐a închinat. 21Și a zis: Gol
1.21
Ps. 49.17Ecl. 5.151 Tim. 6.7
am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce acolo: Domnul a dat
1.21
Ecl. 5.19Iac. 1.17
și Domnul a luat
1.21
Mat. 20.15
; binecuvântat
1.21
Ef. 5.201 Tes. 5.18
fie numele Domnului! 22În toate
1.22
Cap. 2.10.

acestea Iov n‐a păcătuit și n‐a învinuit pe Dumnezeu nebunește.