Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Iov se plânge de încercări

101Mi s‐a dezgustat

10.1
1 Reg. 19.4Iona 4.3,8
sufletul de viață; voi da curs slobod plângerii mele; voi vorbi
10.1
Cap. 7.11.

în amărăciunea sufletului meu. 2Voi zice lui Dumnezeu: Nu mă osândi; fă‐mă să știu pentru ce te cerți cu mine. 3Oare îți place să apeși, să disprețuiești munca mâinilor tale și să strălucești peste sfatul celor răi? 4Ai ochi de carne? Vezi
10.4
1 Sam. 16.7
tu cum vede omul muritor? 5Sunt zilele tale ca zilele unui muritor? și anii tăi ca zilele omului? 6de întrebi de nelegiuirea mea și‐mi cercetezi păcatul, 7când
10.7
Ps. 139.1,2
știi că nu sunt un rău și că nimeni nu scapă din mâna ta? 8Mâinile
10.8
Ps. 119.73
tale m‐au fățuit și m‐au întocmit de jur‐împrejur într‐un tot și tu mă înghiți! 9Adu‐ți aminte
10.9
Gen. 2.7
3.19Is. 64.8
, te rog, că tu m‐ai fățuit ca lutul: și mă vei preface tu iarăși în pulbere? 10Oare nu m‐ai
10.10
Ps. 139.14,15,16
muls tu ca laptele și m‐ai închegat ca pe un caș? 11M‐ai îmbrăcat cu piele și carne, m‐ai împletit cu oase și cu vine, 12mi‐ai dat viață și îndurare și îngrijirile tale mi‐au păzit duhul. 13Și aceste lucruri ascundeai în inima ta: știu că acesta era în tine. 14Dacă am păcătuit, m‐ai
10.14
Ps. 139.1
și pândit și nu mă vei socoti nevinovat de nelegiuirea mea. 15Dacă am făcut răutate, vai
10.15
Is. 3.11
de mine! Dacă am mers drept
10.15
Cap. 9.12, 15, 20, 21.

, totuși nu mi‐aș ridica eu capul, sătul cum sunt de dispreț și văzându‐mi ticăloșia
10.15
Ps. 25.18
. 16Și ea crește: mă urmărești
10.16
Is. 38.13Plâng. 3.10
ca un leu și‐ți arăți iarăși minunile tale în mine. 17Îți înnoiești martorii împotriva mea, și‐ți înmulțești furia împotriva mea. Schimbări și o vreme de luptă este peste mine. 18Și pentru ce
10.18
Cap. 3.11.

m‐ai scos din pântece? Mi‐aș fi dat duhul și ochiul nu m‐ar fi văzut! 19Aș fi fost ca și cum n‐aș fi fost; din pântece m‐ar fi dus în mormânt! 20Oare nu sunt
10.20
Cap. 7.6, 16;
8.9Ps. 39.5
zilele mele puține? Să înceteze
10.20
Ps. 39.13
, să se îndepărteze
10.20
Cap. 7.16, 19.

și mă voi lumina puțin, 21înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc, în țara întunericului și a umbrei morții; 22țară
10.22
Ps. 88.12
întunecoasă ca întunericul gros al umbrei
10.22
Ps. 23.4
morții și unde nu este nicio rânduială și unde luminarea este ca întuneric gros.