Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Cuvântarea lui Țofar

111Și Țofar Naamatitul a răspuns și a zis: 2Să nu capete răspuns mulțimea de cuvinte? Și să fie îndreptățit limbutul? 3Au doară să amuțească lăudăroșiile tale pe oameni? Au doară îți vei bate joc tu și nimeni să nu te rușineze? 4Căci ai zis

11.4
Cap. 6.10;
10.7
: Învățătura mea este curată și sunt fără pată în ochii tăi. 5Dar cu adevărat de ar vorbi Dumnezeu și și‐ar deschide buzele împotriva ta; 6și ți‐ar descoperi tainele înțelepciunii! Căci el este felurit în pricepere
11.6
Ezra 9.13
și să știi că Dumnezeu face să ți se uite nelegiuirea. 7Poți tu să pătrunzi
11.7
Ecl. 3.11Rom. 11.33
adâncurile lui Dumnezeu? Să descoperi în chip desăvârșit pe Cel Atotputernic? 8Ele sunt înălțimile cerurilor: ce vei face? Mai adânci decât Șeolul: ce vei ști tu? 9Măsura sa este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea! 10Dacă
11.10
Cap. 9.12;
12.14Ap. 3.7
trece și închide și cheamă o adunare de judecată, cine‐l va opri? 11Căci el
11.11
Ps. 10.11,14
35.22
94.11
cunoaște pe oamenii deșerți și vede nelegiuire chiar dacă nu ia seama la ea. 12Dar omul
11.12
Ps. 73.22
92.6Ecl. 3.18Rom. 1.22
cel deșert va căpăta pricepere când mânzul unui măgar sălbatic se va naște om. 13Dacă‐ți vei îndrepta
11.13
Cap. 5.8;
22.21
inima
11.13
1 Sam. 7.3Ps. 78.8
și‐ți vei întinde
11.13
Ps. 88.9
143.6
mâinile spre el; 14dacă este nelegiuire în mâna ta îndepărtează‐o și nu lăsa nedreptatea
11.14
Ps. 101.3
să locuiască în corturile tale; 15atunci
11.15
Gen. 4.5,6Ps. 119.61 In. 3.21
îți vei ridica fața fără pată; da, vei fi tare și nu te vei teme: 16căci îți vei uita
11.16
Is. 65.16
ticăloșia; și îți vei aduce aminte de ea ca de apele strecurate: 17și viața ta va fi
11.17
Ps. 37.6
112.4Is. 58.8,10
mai senină decât miazăziua; chiar dacă va fi întuneric, va fi ca dimineața. 18Și vei avea încredere pentru că va fi nădejde; și vei cerceta totul și vei dormi
11.18
Lev. 26.5,6Ps. 3.5
4.8Prov. 3.24
fără temere. 19Te vei culca și nimeni nu te va înspăimânta și mulți vor căuta fața ta. 20Dar ochii
11.20
Lev. 26.16Deut. 28.65
celor răi se vor topi; scăparea va pieri de la ei și
11.20
Cap. 8.14;
18.14Prov. 11.7
nădejdea lor va fi să‐și dea duhul.