Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Răspunsul lui Iov

121Și Iov a răspuns și a zis: 2Cu adevărat voi sunteți poporul și cu voi va muri înțelepciunea! 3Am

12.3
Cap. 13.2.

și eu minte ca voi și nu sunt mai prejos decât voi. Și cine nu știe lucrurile acestea? 4Sunt ca unul care este batjocura
12.4
Cap. 16.10;
17.2,6
21.3
30.1
aproapelui său, care
12.4
Ps. 91.15
am chemat pe Dumnezeu și a răspuns: cel drept, cel desăvârșit este de batjocură! 5Cel ce este gata să se poticnească cu piciorul este o lampă disprețuită în gândul celui ce stă bine. 6Corturile
12.6
Cap. 21.7.
Ps. 37.1,35
73.11,12
92.7Ier. 12.1Mal. 3.15
hoților propășesc și cei ce întărâtă pe Dumnezeu sunt la adăpost, ei în a căror mână Dumnezeu aduce belșug. 7Dar cu adevărat întreabă, te rog, pe dobitoace și te vor învăța și păsările cerurilor și îți vor spune: 8sau vorbește pământului și te va învăța și peștii mării îți vor istorisi. 9Cine nu cunoaște în toate acestea că le‐a făcut mâna Domnului, 10în a cărui mână
12.10
Num. 16.22Dan. 5.23Fapte. 17.28
este sufletul oricărei vietăți și suflarea oricărui om? 11Oare nu încearcă
12.11
Cap. 34.3.

urechea cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele? 12La bătrâni
12.12
Cap. 32.7.

este înțelepciunea și în lungimea zilelor priceperea. 13La el
12.13
Cap. 9.4;
36.5
este înțelepciunea și tăria; la el sfatul și priceperea. 14Iată, el surpă
12.14
Cap. 11.10.

și nu se zidește iarăși, închide
12.14
Is. 22.22Ap. 3.7
pe om și nu i se va deschide. 15Iată, el oprește
12.15
1 Reg. 8.35
17.1
apele și ele seacă; el le dă
12.15
Gen. 7.11
drumul și ele răstoarnă pământul. 16La el
12.16
Vers. 13.

este puterea și înțelepciunea; al lui este rătăcitul și rătăcitorul. 17El duce sfetnici ca pradă și face
12.17
2 Sam. 15.31
17.14,23Is. 19.12
29.141 Cor. 1.19
nebuni pe judecători. 18El dezleagă legătura împăraților și le leagă coapsele cu un brâu. 19El duce pe preoți ca pradă și răstoarnă pe cei puternici. 20El ia
12.20
Cap. 32.9.
Is. 3.1,2,3
vorbirea celor încrezuți și ia mintea bătrânilor. 21El varsă
12.21
Ps. 107.40Dan. 2.21
dispreț peste mai mari și slăbește brâul celor puternici. 22El descoperă
12.22
Dan. 2.22Mat. 10.261 Cor. 4.5
adâncimile întunericului și aduce la lumină umbra morții. 23El înmulțește
12.23
Ps. 107.38Is. 9.3
26.15
neamurile și le pierde. El răzlățește neamurile și le duce prinse. 24El ia priceperea de la capii poporului pământului și‐i lasă
12.24
Ps. 107.4,40
să rătăcească într‐o pustie fără căi. 25Ei bâjbăie
12.25
Deut. 28.29
prin întuneric fără lumină și‐i lasă să se clatine
12.25
Ps. 107.27
întocmai ca un bețiv.