Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

A doua cuvântare a lui Elifaz

151Și Elifaz Temanitul a răspuns și a zis: 2Va răspunde oare înțeleptul cu cunoștință de vânt și își va umfla pântecele cu vânt de răsărit? 3Să se apere el cu cuvinte care nu ajută nimic și cu vorbe care nu folosesc nicidecum? 4Hotărât nimicești temerea de Dumnezeu și împuținezi cugetarea înaintea lui Dumnezeu. 5Căci gura ta îți arată nelegiuirea ta și ai ales limba celor vicleni. 6Gura

15.6
Lc. 19.22
ta te osândește și nu eu și buzele tale mărturisesc împotriva ta. 7Oare tu ești omul care s‐a născut
15.7
Ps. 90.2Prov. 8.25
întâi? Și tu ai fost născut înaintea dealurilor? 8Ai auzit tu
15.8
Rom. 11.341 Cor. 2.11
sfatul tainic al lui Dumnezeu? Și mărginești tu înțelepciunea la tine însuți? 9Ce
15.9
Cap. 13.2.

știi tu și noi nu știm? Ce înțelegi tu și nu este în noi? 10Între
15.10
Cap. 32.6, 7.

noi sunt și cei cu perii albi și bătrâni mai bogați în zile decât tatăl tău. 11Mângâierile lui Dumnezeu sunt oare prea puțin pentru tine, și cuvântul care este blând către tine? 12Cum te ia inima ta la vale și cum îți clipesc ochii, 13de‐ți întorci duhul împotriva lui Dumnezeu și scoți asemenea cuvinte din gura ta? 14Ce
15.14
1 Reg. 8.461 Cron. 6.36Ps. 14.3Prov. 20.9Ecl. 7.201 In. 1.8,10
este omul ca să fie curat și cel născut din femeie ca să fie drept? 15Iată, el nu se încrede în sfinții
15.15
Cap. 4.18;
25.5
săi și cerurile nu sunt curate în ochii săi; 16cu cât
15.16
Cap. 4.19.
Ps. 14.3
53.3
mai puțin unul care este urâcios și stricat, omul, care
15.16
Cap. 34.7.
Prov. 19.28
bea nelegiuirea ca apa! 17Te voi învăța, ascultă‐mă: și îți voi spune ce am văzut, 18ce au spus înțelepții de la părinții
15.18
Cap. 8.8.

lor și n‐au ascuns; — 19lor singuri li s‐a dat pământul și în mijlocul lor n‐a străbătut niciun
15.19
Ioel 3.17
străin. — 20Omul rău în toate zilele sale este în dureri de naștere și puțini
15.20
Ps. 90.12
ani sunt păstrați pentru cel asupritor. 21Glasul spaimelor este în urechile sale; în mijlocul păcii
15.21
1 Tes. 5.3
sosește peste el pustiitorul: 22el nu crede că se va întoarce din întuneric și este asteptat de sabie; 23rătăcește
15.23
Ps. 59.15
109.10
încoace și încolo după pâine zicând: unde‐i? Știe că lângă el o zi de întuneric
15.23
Cap. 18.12.

este pregătită; 24necazul și strâmtorarea îl înspăimântă: îl cuprind ca un împărat înarmat la luptă. 25Căci și‐a întins mâna împotriva lui Dumnezeu și se ridică împotriva Celui Atotputernic; 26aleargă împotriva lui cu gâtul întins, cu părțile groase ale scuturilor sale. 27Căci și‐a acoperit fața cu grăsimea, și și‐a pus osânză pe coapse. 28Și va locui în cetăți pustiite, în case nelocuite, care sunt gata să ajungă grămezi de pietre. 29El nu se va îmbogăți și avutul său nu va ține și averile sale nu se vor lăți pe pământ. 30Nu va ieși din întuneric, flacăra îi va usca mlădițele și va pieri
15.30
Cap. 4.9.

la suflarea gurii Sale. 31Să nu se încreadă
15.31
Is. 59.4
în deșertăciune, amăgindu‐se, căci deșertăciunea îi va fi răsplata. 32Se va împlini înainte
15.32
Cap. 22.16.
Ps. 55.23
de ziua sa și ramura sa nu va înverzi. 33Își va scutura strugurii necopți ca un butuc de vie și își va lepăda floarea ca măslinul. 34Căci adunarea celui nelegiuit va fi neroditoare și focul va mistui corturile mituirii. 35Ei zămislesc
15.35
Ps. 7.14Is. 59.4Osea 10.13
nenorocirea și nasc nelegiuirea și pântecele lor pregătește înșelăciune.