Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

A doua cuvântare a lui Bildad

181Și Bildad, Șuahitul, a răspuns și a zis: 2Până când veți vâna vorbe? Luați seama și apoi vom vorbi. 3Pentru ce suntem socotiți ca

18.3
Ps. 73.22
dobitoci și suntem proști în ochii voștri? 4Tu care singur te sfâșii
18.4
Cap. 13.14.

în mânia ta, să se părăsească oare pământul pentru tine și să se strămute stânca din locul ei? 5Da, lumina celui rău se va
18.5
Prov. 13.9
20.20
24.20
stinge și flacăra focului său nu va luci. 6Lumina se va întuneca în cortul său și candela
18.6
Cap. 21.17.
Ps. 18.28
sa se va stinge deasupra sa. 7Pașii puterii lui se vor strâmta și chiar sfatul
18.7
Cap. 5.13.

său îl va răsturna. 8Căci este aruncat în cursă de chiar picioarele
18.8
Cap. 22.10.
Ps. 9.15
35.8
sale și umblă pe ochiuri de rețea. 9Îl apucă lațul
18.9
Cap. 5.5.

de călcâi, îl prinde mreaja. 10Capcana lui este ascunsă în pământ și prinzătoarea lui pe cale. 11Îl îngrozesc spaimele de orice parte
18.11
Cap. 15.21;
20.25Ier. 6.25
20.3
46.5
49.29
și se țin de călcâiele lui. 12Puterea lui este mușcată de foame și nenorocirea
18.12
Cap. 15.23.

stă gata la coasta lui. 13Întâiul născut al morții va mânca mădularele trupului său, îi va mânca mădularele. 14Va fi smuls din cortul lui în care se încredea
18.14
Cap. 8.14;
11.20Ps. 112.10Prov. 10.28
, și‐l va aduce la împăratul spaimelor. 15Ce nu este al lui va locui în cortul lui, vor presăra pucioasă pe locuința lui. 16Jos
18.16
Cap. 29.19.
Is. 5.24Amos 2.9Mal. 4.1
i se vor usca rădăcinile și sus i se vor tăia ramurile. 17Pomenirea
18.17
Ps. 34.16
109.13Prov. 2.22
10.7
lui se va pierde de pe pământ și nu va avea nume pe fața uliței. 18Va fi împins din lumină la întuneric și va fi gonit din lume. 19Nu‐i
18.19
Is. 14.22Ier. 22.30
va rămâne în poporul său nici fiu, nici nepot, nici vreo rămășiță unde stătea vremelnic. 20Cei ce vor veni pe urmă se vor uimi de ziua
18.20
Ps. 37.13
lui, după cum cei ce au fost înaintea lui au fost apucați de groază. 21Da, așa sunt locuințele celui nelegiuit, și acesta este locul celui ce nu
18.21
Ier. 9.3
10.251 Tes. 4.52 Tes. 1.8Tit 1.16
cunoaște pe Dumnezeu.