Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Răspunsul lui Iov

191Și Iov a răspuns și a zis: 2Până când îmi veți necăji sufletul și mă veți zdrumica cu cuvinte? 3M‐ați înfruntat

19.3
Gen. 31.7Lev. 26.26
de zece ori până acum: și nu vă e rușine să vă purtați aspru cu mine. 4Și dacă cu adevărat am greșit, greșeala mea rămâne cu mine. 5Iar dacă vă măriți
19.5
Ps. 38.16
cu adevărat împotriva mea și dovediți ocara împotriva mea: 6să știți acum că Dumnezeu m‐a răsturnat, și m‐a înconjurat cu mreaja sa. 7Iată strig de nedreptate și nu sunt auzit; strig după ajutor și nu este judecată. 8Mi‐a îngrădit calea
19.8
Cap. 3.23.
Ps. 88.8
să nu pot trece și a pus întuneric pe cărările mele. 9M‐a dezbrăcat de slava
19.9
Ps. 89.44
mea și mi‐a luat cununa de pe cap. 10M‐a sfărămat de toate părțile și pier. Mi‐a smuls nădejdea ca pe un copac. 11Și‐a aprins mânia împotriva mea și mă privește ca pe unul din potrivnicii
19.11
Cap. 13.24.
Plâng. 2.5
săi. 12Cetele sale înaintează împreună și își fac drum
19.12
Cap. 30.12.

împotriva mea și tăbărăsc în jurul cortului meu. 13A depărtat pe frații mei
19.13
Ps. 31.11
38.11
69.8
88.8,18
de mine și a înstrăinat pe cunoscuții mei de mine. 14Rudele mele m‐au lăsat și prietenii mei de aproape m‐au uitat. 15Cei ce stau în casa mea și slujnicile mele mă privesc ca pe un străin: în ochii lor sunt un om de afară. 16Chem pe slujitorul meu și nu răspunde: îl rog cu gura mea. 17Suflarea mea este ciudată nevestei mele și mirosul meu urât copiilor pântecelui mamei mele. 18Chiar și copiii
19.18
2 Reg. 2.23
mă disprețuiesc; mă scol și ei vorbesc împotriva mea. 19Toți
19.19
Ps. 41.9
55.13,14,20
oamenii sfatului meu mă urăsc; și cei pe care i‐am iubit s‐au întors împotriva mea. 20Mi se lipește osul de piele
19.20
Cap. 30.30.
Ps. 102.5Plâng. 4.8
și carne și am scăpat doar cu pielea dinților mei. 21Îndurați‐vă de mine, îndurați‐vă de mine, prietenii mei! Căci m‐a atins mâna
19.21
Cap. 1.11.
Ps. 38.2
lui Dumnezeu. 22Pentru ce mă prigoniți
19.22
Ps. 69.26
ca Dumnezeu și nu vă săturați de carnea mea? 23O, de ar fi scrise acum cuvintele mele! O, de ar fi săpate în carte! 24De ar fi săpate cu condei de fier și plumb, în stâncă în veac! 25Dar știu că Răscumpărătorul meu trăiește și la urmă el se va scula pe țărână. 26Și după ce această piele a mea va fi nimicită, atunci fără carnea
19.26
Ps. 17.151 Cor. 13.121 In. 3.2
mea voi vedea pe Dumnezeu: 27Pe care eu, eu îl voi vedea de partea mea și ochii mei îl vor privi și nu ai altuia. Mi se topesc rănunchii înăuntrul meu. 28Dacă veți zice: cum
19.28
Vers. 22.

îl vom prigoni? și să se găsească în mine rădăcina lucrului; 29temeți‐vă de sabie: căci mânia aduce pedepsele sabiei ca să
19.29
Ps. 58.10,11
știți că este o judecată.