Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Satana învinuiește pe Iov

21Și a fost așa: în ziua

2.1
Cap. 1.6.

când au venit fiii lui Dumnezeu să se înfățișeze înaintea Domnului a venit și Satana între ei, să se înfățișeze înaintea Domnului. 2Și Domnul a zis Satanei: De unde vii? Și Satana a răspuns
2.2
Cap. 1.7.

Domnului și a zis: Din cutreierarea pământului și din umblarea pe el. 3Și Domnul a zis Satanei: Te‐ai uitat la robul meu Iov că nimeni nu este ca el pe pământ, bărbat desăvârșit
2.3
Cap. 1.1, 8.

și drept, temător de Dumnezeu și care se ferește de rău? Și rămâne statornic
2.3
Cap. 27.5, 6.

în desăvârșirea sa deși m‐ai îmboldit împotriva lui ca să‐l înghit
2.3
Cap. 9.17.

fără pricină. 4Și Satana a răspuns Domnului și a zis: Piele pentru piele; da, tot ce are omul va da pentru viața sa. 5Dar cu adevărat întinde‐ți
2.5
Cap. 1.11.

mâna acum și atinge‐te de osul
2.5
Cap. 19.20.

lui și de carnea lui și te va blestema în față! 6Și Domnul
2.6
Cap. 1.12.

a zis Satanei: Iată, este în mâna ta, numai cruță‐i viața. 7Și Satana a ieșit din fața Domnului și a lovit pe Iov cu bube rele de la talpa
2.7
Is. 1.6
piciorului până la creștet. 8Și el a luat un ciob să se scarpine cu el și a șezut în cenușă
2.8
2 Sam. 13.19Ezec. 27.30Mat. 11.21
. 9Și nevastă‐sa i‐a zis: Tot ești
2.9
Cap. 21.15.

statornic
2.9
Vers. 3.

în desăvârșirea ta? Blestemă pe Dumnezeu, și mori! 10Dar el i‐a zis: Vorbești cum ar vorbi una din cele fără minte. Ce? Am primit
2.10
Cap. 1.21.
Rom. 12.12Iac. 5.10,11
de la Dumnezeu binele, și răul să nu‐l primim? În toate
2.10
Cap. 1.22.

acestea Iov n‐a păcătuit
2.10
Ps. 39.1
cu buzele sale. 11Și trei prieteni
2.11
Prov. 17.17
ai lui Iov au auzit de tot răul acesta care venise peste el și au venit fiecare din locul său: Elifaz, Temanitul
2.11
Gen. 36.11Ier. 49.7
și Bildad Șuahitul
2.11
Gen. 25.2
și Țofar Naamatitul; și s‐au vorbit între ei să vină să‐l compătimească
2.11
Cap. 42.11.
Rom. 12.15
și să‐l mângâie. 12Și și‐au ridicat ochii de departe și nu l‐au cunoscut; și și‐au înălțat glasul și au plâns. Și și‐au rupt fiecare mantaua și și‐au presărat
2.12
Neem. 9.1Plâng. 2.10Ezec. 27.30
pulbere peste capete spre ceruri. 13Și au șezut jos cu el pe pământ șapte zile și șapte
2.13
Gen. 50.10
nopți și niciunul nu i‐a vorbit un cuvânt, căci vedeau că mâhnirea lui era foarte mare.