Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

A doua cuvântare a lui Țofar

201Și Țofar Naamatitul a răspuns și a zis: 2De aceea îmi răspund gândurile, tocmai din pricina grabei care este în mine. 3Am auzit o mustrare care mă face de rușine și duhul priceperii mele îmi răspunde. 4Nu știi aceasta din vechime de când a fost pus omul pe pământ, 5că biruința celui rău este scurtă

20.5
Ps. 37.35,36
și bucuria celor nelegiuiți doar pentru o clipă? 6Chiar dacă înălțimea
20.6
Is. 14.13,14Obad. 3,4
sa s‐ar ridica până la ceruri și capul său ar atinge norii, 7el tot va fi pierdut în veac ca
20.7
Ps. 83.10
gunoiul său: cei ce l‐au văzut vor zice: Unde este? 8Va zbura ca
20.8
Ps. 73.20
90.5
un vis și nu se va găsi. Da, va fugi ca o vedenie a nopții. 9Ochiul
20.9
Cap. 7.8, 10;
8.18Ps. 37.36
103.16
care l‐a văzut nu‐l va mai vedea; și locul său nu‐l va mai zări. 10Copiii săi vor căuta bunăvoința celor săraci și mâinile sale
20.10
Vers. 18.

vor înapoia averea sa. 11Oasele sale sunt pline de
20.11
Cap. 13.26.
Ps. 25.7
tinereța sa, dar se va odihni
20.11
Cap. 21.26.

cu el în țărână. 12Deși răutatea e dulce în gura sa, deși o ascunde sub limba sa, 13deși o cruță și n‐o lasă, ci o ține încă sub cerul gurii sale, 14totuși hrana sa se va preface în măruntaiele sale: fiere de aspidă va fi înăuntrul său. 15A înghițit bogății și iarăși le va vărsa: Dumnezeu le va arunca din pântecele lui. 16Va suge otravă de aspidă și limba năpârcii îl va ucide. 17Nu se va desfăta în pâraie
20.17
Ps. 36.9Ier. 17.6
, râuri curgătoare de miere și unt! 18Va da înapoi
20.18
Vers. 10, 15.

ce a câștigat prin muncă și nu‐l va înghiți. Va întoarce după prețul său și nu se va bucura de el. 19Fiindcă a apăsat și a părăsit pe săraci; a luat cu sila o casă și n‐o va zidi. 20Fiindcă n‐a cunoscut
20.20
Ecl. 5.13,14
liniște în pântecele său, nu va scăpa nimic din ce‐i era mai scump. 21Nimic n‐a fost lăsat fără să‐l fi mâncat; pentru aceea bunăstarea sa nu va ține. 22Va fi lipsit în plină îndestulare și mâna fiecăruia care este în nevoie va veni peste el. 23Când să‐și umple pântecele, Dumnezeu va arunca asupra lui aprinderea mâniei sale și o va ploua peste el
20.23
Num. 11.33Ps. 78.30,31
în mâncarea lui. 24Va fugi
20.24
Is. 24.18Ier. 48.43Amos 5.19
dinaintea armei de fier și‐l va străpunge arcul de aramă. 25Trage săgeata și‐i iese din trup: da, oțelul scânteietor
20.25
Cap. 16.13.

îi iese din fiere; spaimele
20.25
Cap. 18.11.

sunt peste el. 26Tot întunericul este păstrat pentru vistieriile lui: un foc
20.26
Ps. 21.9
nesuflat de om îl va mistui: va mistui ce a rămas în cortul lui. 27Cerurile îi vor descoperi nelegiuirea și pământul se va ridica împotriva lui. 28Venitul casei sale se va îndepărta, va curge în ziua mâniei Sale. 29Aceasta
20.29
Cap. 27.13;
31.2,3
este partea omului rău de la Dumnezeu și moștenirea hotărâtă pentru el de la Dumnezeu.