Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

A treia cuvântare a lui Elifaz

221Și Elifaz Temanitul a răspuns și a zis: 2Poate omul

22.2
Cap. 35.7.
Ps. 16.2Lc. 17.10
să fie de folos lui Dumnezeu? Negreșit, omul înțelept sieși își folosește. 3Este oare vreo plăcere pentru Cel Atotputernic că ești drept? Sau este un câștig pentru el că îți faci desăvârșite căile tale? 4Oare pentru frica ta de el se ceartă cu tine și intră cu tine la judecată? 5Oare nu este mare răutatea ta și fără capăt nelegiuirile tale? 6Căci ai luat
22.6
Ex. 22.26,27Deut. 24.10Ezec. 18.12
zălog fără temei de la fratele tău și ai despuiat de hainele lor pe cei goi. 7N‐ai dat apă de băut celui ostenit și ai oprit
22.7
Cap. 31.17.
Deut. 15.7Is. 58.7Ezec. 18.7,16Mat. 25.42
pâinea de la cel flămând. 8Dar omul cu braț puternic, al lui era pământul; și cel cu vază a locuit în el. 9Ai dat afară pe văduve fără nimic și brațele
22.9
Cap. 31.21.
Is. 10.2Ezec. 22.7
orfanilor au fost frânte. 10Pentru aceasta sunt curse în jurul
22.10
Cap. 18.8, 9, 10;
19.6
tău și te tulbură spaimă neașteptată 11sau întuneric de nu vezi, și
22.11
Ps. 69.1,2
124.4Plâng. 3.54
te acoperă mulțime de ape. 12Oare nu este Dumnezeu în înălțimea cerurilor? Și privește vârful stelelor cât sunt de înalte! 13Și zici: Ce știe
22.13
Ps. 10.11
59.7
73.11
94.7
Dumnezeu? Poate să jude ce el prin întuneric gros? 14Norii
22.14
Ps. 139.11,12
groși sunt o învelitoare pentru el, că nu vede; și el cutreieră bolta cerului. 15Voiești să ții calea cea veche pe care au călcat oamenii nelegiuirii? 16care
22.16
Cap. 15.32.
Ps. 55.23
102.24Ecl. 7.17
au fost smulși înainte de vreme, a căror temelie a fost vărsată ca șuvoiul: 17care
22.17
Cap. 21.14.

au zis lui Dumnezeu: Depărtează‐te de noi! Și ce
22.17
Ps. 4.6
ne poate face Cel Atotputernic? 18Totuși el le‐a umplut casele cu bunătăți: dar departe
22.18
Cap. 21.16.

de mine sfatul celor răi! 19Drepții
22.19
Ps. 58.10
107.42
văd și se bucură și cel nevinovat râde de ei: 20zicând: Negreșit, cei ce se ridicau împotriva noastră sunt stârpiți și rămășița lor a mistuit‐o focul. 21Împacă‐te cu el, te rog, și fii în pace: și prin aceasta îți va
22.21
Is. 27.5
veni fericirea. 22Primește, rogu‐te, învățătura din gura lui și pune
22.22
Ps. 119.11
cuvintele lui în inima ta. 23Dacă te vei întoarce la Cel Atotputernic, vei fi zidit, dacă
22.23
Cap. 8.5, 6;
11.13,14
vei depărta nedreptatea din corturile tale. 24Pune
22.24
2 Cron. 1.15
aurul tău în pulbere, și aurul din Ofir în prundul pâraielor 25și Cel Atotputernic va fi aurul tău și argintul tău strălucitor. 26Căci atunci te vei desfăta
22.26
Cap. 27.10.
Is. 58.14
în Cel Atotputernic și‐ți vei ridica
22.26
Cap. 11.15.

fața către Dumnezeu. 27Te vei
22.27
Ps. 50.14,15Is. 58.9
ruga către el și el te va auzi; și‐ți vei plăti juruințele. 28Vei hotărî un lucru și îți va izbuti și va luci lumină pe căile tale. 29Când vor fi scoborâte, vei zice: În sus! Și el va mântui pe cel
22.29
Prov. 29.23Iac. 4.61 Pet. 5.5
cu ochii plecați. 30El va scăpa chiar pe cel ce nu va fi nevinovat; el va fi scăpat prin curățenia mâinilor tale.