Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Răspunsul lui Iov

231Și Iov a răspuns și a zis: 2Și astăzi plângerea mea este amară: mâna care apăsa pe mâna mea este mai grea decât oftatul meu! 3O, de aș

23.3
Cap. 13.3;
16.21
ști unde să‐l găsesc și să vin chiar la scaunul său! 4Mi‐aș așterne pricina mea dreaptă înaintea lui și mi‐aș umple gura cu dovezi! 5Aș ști cuvintele pe care mi le‐ar răspunde și aș înțelege ce mi‐ar spune. 6Oare s‐ar certa
23.6
Is. 27.4,8
57.16
el cu mine în mărimea puterii lui? Nu, ci ar lua aminte la mine. 7Acolo, cel drept s‐ar judeca cu el și aș scăpa pentru totdeauna de judecătorul meu. 8Iată
23.8
Cap. 9.11.

, merg înainte, dar el nu este acolo și înapoi, dar nu‐l zăresc; 9la stânga, când lucrează, dar nu‐l văd; se ascunde la dreapta și nu‐l descopăr. 10Dar el cunoaște
23.10
Ps. 139.1,2,3
calea mea; după ce mă va încerca
23.10
Ps. 17.3
66.10Iac. 1.12
, voi ieși ca aurul. 11Piciorul meu s‐a ținut de pașii
23.11
Ps. 44.18
lui; am păzit calea lui și nu m‐am abătut. 12Nu m‐am dat înapoi de la porunca buzelor lui; am strâns
23.12
In. 4.32,34
cuvintele gurii sale mai mult decât hrana mea trebuitoare. 13Dar el are un gând și
23.13
Cap. 9.12, 13;
12.14Rom. 9.19
cine‐l poate întoarce? Ce‐i dorește sufletul aceea
23.13
Ps. 115.3
face. 14Căci el împlinește ce este hotărât
23.14
1 Tes. 3.3
pentru mine și multe lucruri ca acestea sunt la el. 15De aceea mă tulbur înaintea lui; când cuget, mă înspăimânt de el. 16Căci Dumnezeu
23.16
Ps. 22.14
mi‐a topit inima și Cel Atotputernic m‐a tulburat. 17Pentru că n‐am fost stârpit dinaintea întunericului, nici n‐a ascuns întunecimea de fața mea.