Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Răspunsul lui Iov

231Și Iov a răspuns și a zis: 2Și astăzi plângerea mea este amară: mâna care apăsa pe mâna mea este mai grea decât oftatul meu! 3O, de aș

23.3
Cap. 13.3;
ști unde să‐l găsesc și să vin chiar la scaunul său! 4Mi‐aș așterne pricina mea dreaptă înaintea lui și mi‐aș umple gura cu dovezi! 5Aș ști cuvintele pe care mi le‐ar răspunde și aș înțelege ce mi‐ar spune. 6Oare s‐ar certa
23.6
Is. 27.4,8
57.16
el cu mine în mărimea puterii lui? Nu, ci ar lua aminte la mine. 7Acolo, cel drept s‐ar judeca cu el și aș scăpa pentru totdeauna de judecătorul meu. 8Iată
23.8
Cap. 9.11.
, merg înainte, dar el nu este acolo și înapoi, dar nu‐l zăresc; 9la stânga, când lucrează, dar nu‐l văd; se ascunde la dreapta și nu‐l descopăr. 10Dar el cunoaște
23.10
Ps. 139.1,2,3
calea mea; după ce mă va încerca
23.10
Ps. 17.3
66.10Iac. 1.12
, voi ieși ca aurul. 11Piciorul meu s‐a ținut de pașii
23.11
Ps. 44.18
lui; am păzit calea lui și nu m‐am abătut. 12Nu m‐am dat înapoi de la porunca buzelor lui; am strâns
23.12
In. 4.32,34
cuvintele gurii sale mai mult decât hrana mea trebuitoare. 13Dar el are un gând și
23.13
Cap. 9.12, 13;
cine‐l poate întoarce? Ce‐i dorește sufletul aceea
23.13
Ps. 115.3
face. 14Căci el împlinește ce este hotărât
23.14
1 Tes. 3.3
pentru mine și multe lucruri ca acestea sunt la el. 15De aceea mă tulbur înaintea lui; când cuget, mă înspăimânt de el. 16Căci Dumnezeu
23.16
Ps. 22.14
mi‐a topit inima și Cel Atotputernic m‐a tulburat. 17Pentru că n‐am fost stârpit dinaintea întunericului, nici n‐a ascuns întunecimea de fața mea.

24

Îngăduința lui Dumnezeu față de cei răi

241Pentru ce

24.1
Fapte. 1.7
nu sunt strânse vremurile la Cel Atotputernic? Și pentru ce nu văd zilele lui cei ce‐l cunosc? 2Unii strămută semnele de
24.2
Deut. 19.14
27.17Prov. 22.28
23.10Osea 5.10
hotar; răpesc turme și le pasc; 3gonesc măgarul orfanilor și iau
24.3
Deut. 24.6,10,12,17
zălog boul văduvei; 4abat pe cei nevoiași din cale și săracii
24.4
Prov. 28.28
pământului se ascund. 5Iată, ca măgarii sălbatici în pustie, ei ies la lucrul lor, căutând cu sârguință prada; pustia le dă mâncare pentru copiii lor; 6ei taie nutrețul lor de pe câmp și strâng boabele din culesul viei celui rău; 7zac toată
24.7
Ex. 22.26,27Deut. 24.12,13
noaptea goi, fără îmbrăcăminte și n‐au învelitoare împotriva frigului; 8sunt muiați de ploile repezi ale munților și din lipsă de adăpost îmbrățișează
24.8
Plâng. 4.5
stânca. 9Smulg pe orfan de la țâță și iau zălog de la sărac; 10aceștia umblă goi, fără îmbrăcăminte și fiind flămânzi cară snopii; 11fac untdelemn înăuntrul zidurilor acestor oameni, le calcă teascul și suferă de sete. 12Gem oamenii din cetăți și sufletul celor răniți strigă: și Dumnezeu nu o privește ca nebunie. 13Alții sunt vrăjmașii luminii, nu cunosc căile ei și nu rămân pe cărările ei. 14Ucigașul se scoală cu lumina
24.14
Ps. 10.8
, omoară pe cel sărac și nevoiaș, și noaptea iese ca un hoț. 15Și ochiul
24.15
Prov. 7.9
preacurvarului pândește amurgul zicând: Niciun ochi nu mă va
24.15
Ps. 10.11
vedea: și își învălește fața. 16Pe întuneric sparg casele; ziua se închid înăuntru; nu cunosc lumina
24.16
In. 3.20
; 17căci dimineața este ca umbra morții pentru ei, căci cunosc spaimele umbrei morții. 18Ei sunt iuți pe fața apelor; partea lor este blestemată pe pământ și nu se întorc pe calea viilor. 19Seceta și căldura iau cu putere apele de zăpadă; așa și Șeolul pe cei ce au păcătuit. 20Pântecele îl va uita; viermele se va ospăta dulce cu el; nu va mai fi
24.20
Prov. 10.7
pomenit: și nedreptatea va fi frântă ca un copac. 21El mănâncă pe cea stearpă care nu naște și nu face bine văduvei. 22Ba chiar pe cei puternici îi trage cu puterea sa; se scoală și nimeni nu este sigur de viață. 23Și lor le dă Dumnezeu liniște și se odihnesc pe ea și
24.23
Ps. 11.4Prov. 15.3
ochii săi sunt asupra căilor lor. 24Sunt înălțați; încă o clipă și nu mai sunt; cad, sunt luați ca toți ceilalți; sunt tăiați ca vârful spicelor. 25Și dacă nu este așa acum, cine mă va da de minciună și va face cuvântul meu de nimic?

25

A treia cuvântare a lui Bildad

251Și Bildad Șuahitul a răspuns și a zis: 2Domnia și temerea sunt la el. El face pace în înălțimile sale. 3Se pot număra oare oștile lui? Și peste cine nu răsare lumina

25.3
Iac. 1.17
lui? 4Cum deci va putea omul
25.4
Cap. 4.17, etc;
să fie drept înaintea lui Dumnezeu? Și cum va fi curat cel născut din femeie? 5Iată nici chiar luna nu luminează și nici stelele nu sunt curate în ochii săi: 6Cu cât mai puțin omul, care este un vierme
25.6
Ps. 22.6
și fiul omului care este o râmă!