Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

A treia cuvântare a lui Bildad

251Și Bildad Șuahitul a răspuns și a zis: 2Domnia și temerea sunt la el. El face pace în înălțimile sale. 3Se pot număra oare oștile lui? Și peste cine nu răsare lumina

25.3
Iac. 1.17
lui? 4Cum deci va putea omul
25.4
Cap. 4.17, etc;
15.14Ps. 130.3
143.2
să fie drept înaintea lui Dumnezeu? Și cum va fi curat cel născut din femeie? 5Iată nici chiar luna nu luminează și nici stelele nu sunt curate în ochii săi: 6Cu cât mai puțin omul, care este un vierme
25.6
Ps. 22.6
și fiul omului care este o râmă!