Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

A treia cuvântare a lui Bildad

251Și Bildad Șuahitul a răspuns și a zis: 2Domnia și temerea sunt la el. El face pace în înălțimile sale. 3Se pot număra oare oștile lui? Și peste cine nu răsare lumina

25.3
Iac. 1.17
lui? 4Cum deci va putea omul
25.4
Cap. 4.17, etc;
să fie drept înaintea lui Dumnezeu? Și cum va fi curat cel născut din femeie? 5Iată nici chiar luna nu luminează și nici stelele nu sunt curate în ochii săi: 6Cu cât mai puțin omul, care este un vierme
25.6
Ps. 22.6
și fiul omului care este o râmă!

26

Răspunsul lui Iov

261Și Iov a răspuns și a zis: 2Cum ai ajutat tu pe cel fără putere și cum ai mântuit brațul celui fără tărie! 3Cum ai dat sfat celui fără înțelepciune și ai arătat din belșug cunoștința sănătoasă? 4Cui ai rostit tu vorbe? Și a cui suflare a ieșit din tine? 5Umbrele tremură sub ape și sub locuitorii lor. 6Șeolul este gol

26.6
Ps. 139.8,11Prov. 15.11Evr. 4.13
înaintea lui și Pierzarea fără acoperiș. 7El întinde
26.7
Cap. 9.8.
miazănoaptea asupra golului, spânzură pământul pe nimic. 8El leagă
26.8
Prov. 30.4
apele în norii săi cei groși și norul nu se rupe sub ele. 9El acoperă fața scaunului său de domnie și întinde norul său peste el. 10El a tras
26.10
Cap. 38.8.
un hotar peste fața apelor, până la hotarele luminii și întunericului. 11Stâlpii cerurilor se cutremură și se înspăimântă la mustrarea lui. 12Prin tăria sa tulbură
26.12
Ex. 14.21Ps. 74.13Is. 51.15Ier. 31.35
marea și prin priceperea sa sfărâmă pe Rahab. 13Prin Duhul său
26.13
Ps. 33.6
cerurile sunt o frumusețe; mâna sa a străpuns șarpele
26.13
Is. 27.1
cel iute. 14Iată, acestea sunt doar marginile căilor sale și ce șoaptă mică auzim despre el! Și tunetul tăriei sale cine‐l poate înțelege?

27

Cel din urmă răspuns al lui Iov

271Și Iov și‐a urmat pilda și a zis: 2Viu este Dumnezeu care

27.2
Cap. 34.5.
mi‐a înlăturat dreptul și Cel Atotputernic care mi‐a amărât sufletul: 3Cât este încă suflare în mine și duhul lui Dumnezeu în nările mele, 4buzele mele nu vor vorbi nedreptate, nici limba mea nu va spune înșelăciune. 5Departe de mine să vă îndreptățesc! Până voi muri nu voi da laoparte
27.5
Cap. 2.9;
nevinovăția mea de la mine; 6țin
27.6
Cap. 2.3.
tare la dreptatea mea și n‐o las; inima
27.6
Fapte. 24.16
mea nu mă va osândi în niciuna din zilele mele. 7Fie vrăjmașul meu ca cel rău și cel ce se scoală împotriva mea ca cel nedrept! 8Căci care
27.8
Mat. 16.26Lc. 12.20
este nădejdea celui nelegiuit deși capătă câștig, când îi ia Dumnezeu sufletul? 9Oare va asculta
27.9
Cap. 35.12.
Dumnezeu strigătul lui, când va veni strâmtorarea peste el? 10Se
27.10
Cap. 22.26, 27.
va desfăta el în Cel Atotputernic și va chema el pe Dumnezeu în toate vremurile? 11Vă voi învăța cu privire la mâna lui Dumnezeu; nu vă voi ascunde ceea ce este la Cel Atotputernic. 12Iată, toți ați văzut; de ce deci ați ajuns cu totul deșerți? 13Aceasta
27.13
Cap. 20.29.
este partea omului celui rău de la Dumnezeu și partea de moștenire a apăsătorilor pe care o primesc de la Cel Atotputernic: 14Dacă
27.14
Deut. 28.41Est. 9.10Osea 9.13
i se înmulțesc copiii, este pentru sabie și odraslele lui nu se vor sătura de pâine. 15Rămășița lui va fi înmormântată în moarte și văduvele
27.15
Ps. 78.64
lui nu se vor boci. 16Chiar de va îngrămădi argint ca pulberea și va pregăti veșminte ca lutul; 17el le va pregăti, dar dreptul le va îmbrăca și cel nevinovat
27.17
Prov. 28.8Ecl. 2.26
va împărți argintul. 18El zidește o
27.18
Is. 1.8Plâng. 2.6
casă ca molia și ca o colibă pe care o face paznicul viilor. 19Se culcă bogat, dar nu va fi adăugat; își deschide ochii și nu este. 20Îl ajung spaimele ca
27.20
Cap. 18.11.
apele. O furtună îl fură noaptea. 21Îl ridică vântul de răsărit și pleacă și‐l mătură din locul său. 22Căci Dumnezeu aruncă săgeți asupra lui și nu‐l cruță; ar vrea să fugă din mâna lui. 23Oamenii vor bate din palme la el și îl vor șuiera din locul său.