Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Cel din urmă răspuns al lui Iov

271Și Iov și‐a urmat pilda și a zis: 2Viu este Dumnezeu care

27.2
Cap. 34.5.

mi‐a înlăturat dreptul și Cel Atotputernic care mi‐a amărât sufletul: 3Cât este încă suflare în mine și duhul lui Dumnezeu în nările mele, 4buzele mele nu vor vorbi nedreptate, nici limba mea nu va spune înșelăciune. 5Departe de mine să vă îndreptățesc! Până voi muri nu voi da laoparte
27.5
Cap. 2.9;
13.15
nevinovăția mea de la mine; 6țin
27.6
Cap. 2.3.

tare la dreptatea mea și n‐o las; inima
27.6
Fapte. 24.16
mea nu mă va osândi în niciuna din zilele mele. 7Fie vrăjmașul meu ca cel rău și cel ce se scoală împotriva mea ca cel nedrept! 8Căci care
27.8
Mat. 16.26Lc. 12.20
este nădejdea celui nelegiuit deși capătă câștig, când îi ia Dumnezeu sufletul? 9Oare va asculta
27.9
Cap. 35.12.
Ps. 18.41
109.7Prov. 1.28
28.9Is. 1.15Ier. 14.12Ezec. 8.18Mica 3.4In. 9.31Iac. 4.3
Dumnezeu strigătul lui, când va veni strâmtorarea peste el? 10Se
27.10
Cap. 22.26, 27.

va desfăta el în Cel Atotputernic și va chema el pe Dumnezeu în toate vremurile? 11Vă voi învăța cu privire la mâna lui Dumnezeu; nu vă voi ascunde ceea ce este la Cel Atotputernic. 12Iată, toți ați văzut; de ce deci ați ajuns cu totul deșerți? 13Aceasta
27.13
Cap. 20.29.

este partea omului celui rău de la Dumnezeu și partea de moștenire a apăsătorilor pe care o primesc de la Cel Atotputernic: 14Dacă
27.14
Deut. 28.41Est. 9.10Osea 9.13
i se înmulțesc copiii, este pentru sabie și odraslele lui nu se vor sătura de pâine. 15Rămășița lui va fi înmormântată în moarte și văduvele
27.15
Ps. 78.64
lui nu se vor boci. 16Chiar de va îngrămădi argint ca pulberea și va pregăti veșminte ca lutul; 17el le va pregăti, dar dreptul le va îmbrăca și cel nevinovat
27.17
Prov. 28.8Ecl. 2.26
va împărți argintul. 18El zidește o
27.18
Is. 1.8Plâng. 2.6
casă ca molia și ca o colibă pe care o face paznicul viilor. 19Se culcă bogat, dar nu va fi adăugat; își deschide ochii și nu este. 20Îl ajung spaimele ca
27.20
Cap. 18.11.

apele. O furtună îl fură noaptea. 21Îl ridică vântul de răsărit și pleacă și‐l mătură din locul său. 22Căci Dumnezeu aruncă săgeți asupra lui și nu‐l cruță; ar vrea să fugă din mâna lui. 23Oamenii vor bate din palme la el și îl vor șuiera din locul său.