Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Elihu mustră pe Iov că se îndreptățește singur

331Dar cu adevărat, Iov, rogu‐te, ascultă vorbele mele și pleacă urechea la toate cuvintele mele. 2Iată, acum mi‐am deschis gura; limba a vorbit în cerul gurii mele. 3Cuvintele mele vor arăta dreptatea inimii mele și buzele mele vor mărturisi deschis ce știu ele. 4Duhul

33.4
Gen. 2.7
lui Dumnezeu m‐a făcut și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață. 5Răspunde‐mi dacă poți; rânduiește‐te înaintea mea, fii gata! 6Iată, eu sunt înaintea lui Dumnezeu ca și
33.6
Cap. 9.34, 35;
13.20,21
31.35
tine: și eu sunt făcut din lut. 7Iată, frica de mine
33.7
Cap. 9.34;
13.21
nu te va înspăimânta, nici greutatea mea nu va apăsa peste tine. 8Da, ai vorbit în auzul meu și am auzit glasul cuvintelor tale, zicând: 9Sunt curat
33.9
Cap. 9.17;
10.7
11.4
16.17
23.10,11
27.5
29.14
31.1
, fără călcare de lege; sunt nevinovat și nu este nicio nelegiuire în mine. 10Iată, el găsește prilejuri împotriva mea și mă socoate
33.10
Cap. 13.24;
16.9
19.11
vrăjmaș al său. 11Îmi pune
33.11
Cap. 13.27;
14.16
31.4
picioarele în butuci, îmi pândește toate cărările. 12Iată, îți voi răspunde, în aceasta nu ești drept; căci Dumnezeu este mai mare decât omul. 13De ce te lupți
33.13
Is. 45.9
împotriva lui? Căci el nu dă seamă de niciuna din faptele sale. 14Căci Dumnezeu vorbește
33.14
Cap. 40.5.
Ps. 62.11
o dată și de două ori, deși omul nu ia seamă. 15Într‐un
33.15
Num. 12.6
vis, într‐o vedenie de noapte, când cade somn adânc peste oameni, în ațipiri pe pat, 16atunci descoperă
33.16
Cap. 36.10, 15.

urechile oamenilor și le pecetluiește învățătura, 17ca să întoarcă pe om de la gândul său și să ascundă mândria de la om; 18el îi oprește sufletul de la groapă și viața de la pieirea prin sabie. 19El este mustrat și cu durere pe patul său și cu luptă necurmată în oasele lui: 20și vieții sale îi e greață
33.20
Ps. 107.18
de pâine; și sufletului său de mâncarea aleasă. 21Îi piere carnea de nu se vede; și oasele lui care nu se vedeau, se arată. 22Da, sufletul său se apropie de groapă și viața lui de pierzători. 23Dacă se află pentru el un înger, un tâlcuitor, unul din o mie ca să arate omului ce este drept pentru el; 24el se îndură de el și zice: Scapă‐l să nu se pogoare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare. 25Carnea lui va fi mai fragedă decât a unui copil; el se întoarce la zilele tinereței sale. 26Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi este binevoitor; și îi vede fața cu veselie și Dumnezeu întoarce omului dreptatea sa. 27Cântă înaintea oamenilor și zice: Am
33.27
2 Sam. 12.13Prov. 28.13Lc. 15.211 In. 1.9
păcătuit și am sucit ce era drept și nu mi‐a
33.27
Rom. 6.21
răsplătit. 28El mi‐a răscumpărat sufletul
33.28
Is. 38.17
ca să nu meargă în groapă și viața mea va vedea lumina. 29Iată, toate acestea le face Dumnezeu de două, de trei ori, cu omul, 30ca să‐i abată
33.30
Vers. 28.
Ps. 56.13
sufletul de la groapă, ca să fie luminat cu lumina celor vii. 31Ia aminte, Iov, ascultă‐mă! Taci și voi vorbi. 32Dacă ai ceva de spus, răspunde‐mi: vorbește, căci doresc să te îndreptățesc. 33Dacă nu, ascultă‐mă
33.33
Ps. 34.11
, taci și te voi învăța înțelepciune.