Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Cuvântarea a doua a lui Elihu

341Și Elihu a răspuns și a zis: 2Ascultați, înțelepților, cuvintele mele; și voi care aveți cunoștință plecați urechea! 3Căci urechea

34.3
Cap. 6.30;
12.11
încearcă cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele. 4Să alegem pentru noi ce este drept și să cunoaștem între noi ce este bun! 5Căci Iov a zis: Sunt drept
34.5
Cap. 33.9.

și Dumnezeu
34.5
Cap. 27.2.

mi‐a luat dreptul: 6cu tot
34.6
Cap. 9.17.

dreptul meu, sunt socotit mincinos! Rana mea este fără leac, deși sunt fără călcare de lege. 7Care om ca Iov
34.7
Cap. 15.16.

bea batjocura ca apa? 8Care se însoțește cu lucrătorii nelegiuirii și umblă cu oamenii cei răi! 9Căci
34.9
Cap. 9.22, 23, 30;
35.3Mal. 3.14
a zis: Nimic nu folosește omului că se desfătează în Dumnezeu. 10Deci, ascultați‐mă, voi bărbați ai priceperii: departe
34.10
Gen. 18.25Deut. 32.42 Cron. 19.736.23Ps. 92.15Rom. 9.14
de Dumnezeu să facă răutate și de Cel Atotputernic să săvârșească nelegiuirea. 11Căci
34.11
Ps. 62.12Prov. 24.12Ier. 32.19Ezec. 33.20Mat. 16.27Rom. 2.62 Cor. 5.101 Pet. 1.17Ap. 22.12
fapta omului i‐o va da și va face pe fiecare om să afle după căile sale. 12Da, cu adevărat, Dumnezeu nu va face rău și
34.12
Cap. 8.3.

Cel Atotputernic nu va suci judecata. 13Cine i‐a dat stăpânire asupra pământului? Și cine a pus toată lumea sub el? 14Dacă își pune inima pe om și va strânge la sine
34.14
Ps. 104.29
duhul și suflarea lui, 15toată carnea
34.15
Gen. 3.19Ecl. 12.7
va pieri și omul se va întoarce în pulbere. 16Dacă ai pricepere acum, ascultă aceasta: Pleacă urechea la glasul cuvintelor mele! 17Va domni
34.17
Gen. 18.252 Sam. 23.3
oare cel ce urăște dreptatea? Și vei osândi oare pe Cel Atotdrept? 18Se cuvine să
34.18
Ex. 22.28
zici unui împărat: Belial? Sau domnilor: Răilor! 19Cu cât mai puțin celui ce nu
34.19
Deut. 10.172 Cron. 19.7Fapte. 10.34Rom. 2.11Gal. 2.6Ef. 6.9Col. 3.251 Pet. 1.17
caută la fața mai marilor și nu privește pe bogat mai mult decât pe sărac! Căci toți sunt lucrarea
34.19
Cap. 31.15.

mâinilor sale. 20Într‐o clipă ei mor; la miezul nopții
34.20
Ex. 12.29,30
poporul se zguduie și trece și cei puternici sunt luați fără mână de om. 21Căci ochii lui sunt asupra căilor omului și vede
34.21
2 Cron. 16.9Ps. 34.15Prov. 5.21
15.3Ier. 16.17
32.19
toți pașii lui. 22Nu
34.22
Ps. 139.12Amos 9.2,3Evr. 4.13
este nici întuneric, nici umbră a morții, unde să se ascundă lucrătorii nelegiuirii. 23Căci el nu se gândește mult la om, ca să‐l aducă la judecată înaintea lui Dumnezeu. 24El
34.24
Dan. 2.21
fărâmă în bucăți pe cei puternici, fără cercetare și așază pe alții în locul lor. 25De aceea ia cunoștință de faptele lor și‐i răstoarnă noaptea și sunt sfărâmați. 26Îi lovește ca pe oamenii răi în fața privitorilor. 27Fiindcă s‐au abătut
34.27
1 Sam. 15.11
de pe urma lui și n‐au băgat
34.27
Ps. 28.5Is. 5.12
în seamă toate căile sale: 28ca să facă
34.28
Ex. 22.23
să vină înaintea lui strigarea săracului și el a auzit
34.28
Cap. 35.9.
Iac. 5.4
strigarea celor necăjiți. 29Când dă el liniște, cine va osândi? Și când își ascunde el fața, cine‐l poate vedea? Fie că o face unui popor, fie unui singur om, deopotrivă: 30Ca să nu domnească omul nelegiuit și să înlăture
34.30
1 Reg. 12.28,302 Reg. 21.9
cursele de la popor. 31Căci a zis oare cineva lui Dumnezeu: Am suferit, nu
34.31
Dan. 9.7‐14
voi mai face rău. 32Ce nu văd, învață‐mă; dacă am făcut nelegiuire, nu voi mai face? 33Fi‐va răsplata lui după gândurile tale, ca s‐o lepezi? Căci tu trebuie să alegi și nu eu: spune deci ce știi! 34Bărbații cu pricepere îmi vor zice, da, orice om înțelept care mă aude: 35Iov
34.35
Cap. 35.16.

vorbește fără cunoștință și cuvintele lui sunt fără înțelepciune. 36O, de ar fi Iov încercat până la capăt, căci a răspuns ca oamenii nelegiuiți. 37Căci adaugă răzvrătire la păcatul lui; bate din palme între noi și își înmulțește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.