Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Sfârșitul cuvântării lui Elihu

361Și Elihu a urmat și a zis: 2Așteaptă puțin și îți voi arăta, căci mai am încă cuvinte pentru Dumnezeu. 3Îmi voi lua cunoștința de departe și voi da dreptate Făcătorului meu. 4Căci în adevăr cuvintele mele nu sunt neadevărate; unul care este desăvârșit în cunoștință este cu tine. 5Iată, Dumnezeu este puternic

36.5
Cap. 9.4;
și nu disprețuiește pe nimeni; este mare în tăria inimii. 6El nu păstrează viața celui rău, dar celor necăjiți le dă dreptul lor. 7El nu‐și
36.7
Ps. 33.18
34.15
trage ochii de la cel drept și acesta este cu
36.7
Ps. 113.8
împărații pe scaunul de domnie și îi spune să șadă în veac și sunt înălțați. 8Și când sunt ferecați cu lanțuri
36.8
Ps. 107.10
și prinși în funiile întristării, 9le arată lucrarea lor și greșelile lor cu care s‐au semețit. 10Le deschide
36.10
Cap. 33.16, 23.
și urechea spre învățătură și le zice să se întoarcă de la nelegiuire. 11Dacă ascultă și‐i slujesc, își vor trece
36.11
Cap. 21.13.
zilele în fericire și anii în plăcere. 12Dar dacă n‐ascultă, vor pieri de sabie și vor muri fără cunoștință. 13Da, cei ce sunt nelegiuiți în inimă îngrămădesc mânie
36.13
Rom. 2.5
: nu strigă după ajutor când îi ferecă el. 14Sufletul lor moare în
36.14
Cap. 15.32;
tinerețe și viața lor piere între cei necurați. 15El scapă pe cel necăjit în necazul său, și‐i deschide urechea în apăsare. 16Da, te‐ar fi scos și pe tine din gura apăsării la
36.16
Ps. 18.19
31.8
118.5
loc larg unde nu este strâmtoare și ce este pe masa
36.16
Ps. 23.5
ta ar fi plin de grăsime
36.16
Ps. 36.8
. 17Dar tu ești plin de judecata celui rău; judecata și dreptatea te apucă. 18Fiindcă este mânie, păzește‐te să nu te ridici prin pedeapsă și un mare preț de
36.18
Ps. 49.7
răscumpărare nu te va face să scapi de ea. 19Îți vor ajunge oare bogățiile
36.19
Prov. 11.4
tale ca să nu fii în necaz, sau toate încordările puterii? 20Nu dori noaptea, când popoarele se suie la locul lor. 21Păzește‐te, nu privi
36.21
Ps. 66.18
nelegiuirea: căci aceasta ai ales mai bine decât
36.21
Evr. 11.25
necazul. 22Iată, Dumnezeu lucrează cu măreție în puterea sa; cine este învățat
36.22
Is. 40.13,14Rom. 11.341 Cor. 2.16
ca el? 23Cine i‐a poruncit
36.23
Cap. 34.13.
calea sa? Și cine
36.23
Cap. 34.10.
zice: Tu ai făcut nedreptate? 24Adu‐ți aminte să înalți
36.24
Ps. 92.5Ap. 15.3
lucrarea lui pe care au cântat‐o oamenii. 25Toți oamenii o privesc; omul o vede de departe. 26Iată, Dumnezeu este mare și nu‐l cunoaștem
36.26
1 Cor. 13.12
. Numărul anilor
36.26
Ps. 90.2
102.24,27Evr. 1.12
săi este de nepătruns. 27Căci el trage
36.27
Ps. 147.8
în sus picăturile de apă, ele strecoară ploaia care ține de aburul său: 28pe care cerurile
36.28
Prov. 3.20
o toarnă, o picură asupra oamenilor din belșug. 29Da, poate pricepe cineva desfășurarea norilor, bubuitul cortului său? 30Iată, el întinde
36.30
Cap. 37.3.
în juru‐i lumina sa și acoperă fundul mării. 31Căci prin aceasta
36.31
Cap. 37.13;
judecă pe popoare, dă
36.31
Ps. 136.25Fapte. 14.17
de mâncare din belșug. 32El își acoperă mâinile cu fulgerul și‐i poruncește să lovească semnul. 33Vuietul
36.33
1 Reg. 18.41,45
său îl vestește. Chiar și vitele îi prevestesc apropierea.

37

Mărirea lui Dumnezeu în furtună

371Din pricina aceasta și inima mea tremură și se mișcă din locul ei. 2Ascultați vuietul glasului său și bubuitul ce iese din gura lui! 3Îl trimite prin toate cerurile și fulgerul lui până la marginile pământului. 4După el un glas mugește

37.4
Ps. 29.3
68.33
, tună cu glasul măreției sale și nu le oprește când se aude glasul său. 5Dumnezeu tună în chip minunat cu glasul său. El face lucruri
37.5
Cap. 5.9;
mari pe care nu le putem cuprinde. 6Căci zice zăpezii
37.6
Ps. 147.16,17
: Cazi cu găleata pe pământ! Așa și ploii și ploilor cu șuvoi ale puterii sale. 7El pecetluiește mâna fiecărui om, ca toți oamenii pe care i‐a făcut să
37.7
Ps. 109.27
cunoască lucrarea sa. 8Atunci fiarele intră în
37.8
Ps. 104.29
culcușuri și rămân în peșterile lor. 9Din cămara de la miazăzi vine furtuna și din vânturile de la miazănoapte frigul. 10Prin suflarea
37.10
Cap. 38.29, 30.
lui Dumnezeu se dă gheața și lățimea apelor se strânge. 11Da, el încarcă norii cei groși cu umezeală, împrăștie norul fulgerului său: 12și este întors de jur împrejur sub călăuza sa, ca să facă orice
37.12
Ps. 148.8
le poruncește el peste fața pământului, 13fie că‐l face să vină spre mustrare
37.13
Ex. 9.18,231 Sam. 12.18,19Ezra 10.9
, sau pentru
37.13
Cap. 38.26, 27.
țara sa, sau spre
37.13
2 Sam. 21.101 Reg. 18.45
îndurare. 14Ascultă aceasta Iov: stai
37.14
Ps. 111.2
liniștit și pleacă urechea la lucrurile minunate ale lui Dumnezeu! 15Oare știi tu cum își pune Dumnezeu porunca peste ei și face să strălucească fulgerul său din norul său? 16Oare cunoști
37.16
Cap. 36.29.
tu cumpănirile norilor, lucrările minunate ale celui ce este
37.16
Cap. 36.4.
desăvârșit în cunoștință? 17Cum ți se încălzesc hainele, când dă odihnă pământului prin vântul de miazăzi? 18Poți tu întinde
37.18
Gen. 1.6Is. 44.24
ca el cerurile care sunt tari ca o oglindă turnată? 19Învață‐ne, ce să‐i spunem? Nu putem rândui vorbirea din pricina întunericului nostru. 20I se va spune oare că voi vorbi? Sau ar dori oare omul să fie înghițit? 21Și acum oamenii nu văd lumina lucitoare care este în ceruri, dar trece vântul și le curăță. 22De la miazănoapte ne vine strălucirea de aur: o măreție înspăimântătoare este asupra lui Dumnezeu! 23Pe Cel Atotputernic nu‐l găsim
37.23
1 Tim. 6.16
. El este măreț în
37.23
Cap. 36.5.
putere și în judecată și plin de dreptate, el nu va apăsa. 24De aceea oamenii se tem
37.24
Mat. 10.28
de el: El nu se uită la niciunul din cei
37.24
Mat. 11.251 Cor. 1.26
înțelepți la inimă.

38

Răspunsul Domnului

381Și Domnul a răspuns lui Iov din vârtejul

38.1
Ex. 19.16,181 Reg. 19.11Ezec. 1.4
de vânt și a zis: 2Cine
38.2
Cap. 34.35;
este acesta care întunecă sfatul prin cuvinte
38.2
1 Tim. 1.7
fără cunoștință? 3Încinge acum coapsele
38.3
Cap. 40.7.
ca un bărbat; căci te voi întreba și să‐mi spui! 4Unde
38.4
Ps. 104.5Prov. 8.29
30.4
erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere! 5Cine i‐a hotărât măsurile, dacă știi? Sau cine a întins sfoara peste el? 6Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i‐a pus piatra din unghi, 7când
38.7
Cap. 1.6.
stelele dimineții cântau împreună și toți fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie? 8Și cine
38.8
Gen. 1.9Ps. 33.7
104.9Prov. 8.29Ier. 5.22
a închis marea cu porți când a spart ca și când ar fi ieșit din pântece? 9Când am făcut norii veșmântul ei și întunericul fașă pentru ea, 10și i‐am tras hotarul
38.10
Cap. 26.10.
meu și am pus zăvoare și porți 11și am zis: Până aici să vii și nu mai departe și aici se va opri
38.11
Ps. 89.9
93.4
mândria valurilor tale? 12Ai poruncit
38.12
Ps. 74.16
148.5
tu dimineții de când zilele tale? Ai făcut zorile să‐și cunoască locul lor, 13ca să apuce de capetele pământului să fie scuturați cei răi
38.13
Ps. 104.35
de pe el? 14El se schimbă ca lutul sub pecete și toate ies ca un veșmânt 15și li se ia lumina
38.15
Cap. 18.5.
celor răi și brațul
38.15
Ps. 10.15
înalt este frânt. 16Ai intrat tu în izvoarele
38.16
Ps. 77.19
mării? Sau ai umblat tu pe fundurile adâncului? 17Ți s‐au descoperit oare
38.17
Ps. 9.13
porțile morții? Sau ai văzut tu porțile umbrei morții? 18Ai cuprins tu lățimea pământului? Spune, dacă știi toate. 19Unde este calea către locașul luminii? Și unde este locuința întunericului? 20Ca să le iei la marginea lor și să deosebești cărările către casa lor? 21Tu cunoști, căci atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare! 22Ai intrat tu în vistieriile
38.22
Ps. 135.7
zăpezii și ai văzut tu vistieriile grindinei 23pe care
38.23
Ex. 9.18Ios. 10.11Is. 30.30Ezec. 13.11,13Ap. 16.21
le‐am păstrat pentru vremea strâmtorării, pentru ziua de luptă și de război? 24Pe ce cale se împarte lumina sau se împrăștie vântul de răsărit peste pământ? 25Cine a descoperit
38.25
Cap. 28.26.
un canal pentru șuvoaiele de apă și calea fulgerului tunetului, 26ca să plouă peste un pământ unde nu este nimic; peste pustiul unde nu este niciun om; 27ca să sature
38.27
Ps. 107.35
pământul pustiu și uscat și să facă să răsară iarbă fragedă? 28Are ploaia
38.28
Ps. 147.8Ier. 14.22
tată? Sau cine a născut picăturile de rouă? 29Din al cui pântece a ieșit gheața? Sau bruma
38.29
Ps. 147.16
cerului cine a născut‐o? 30Apele se ascund și se fac piatră și fața adâncului se
38.30
Cap. 37.10.
leagă. 31Poți să legi ciorchina Pleiadelor
38.31
Cap. 9.9.
? Sau să dezlegi legăturile Orionului? 32Poți să faci tu să iasă semnul zodiacului la vremea sa? Sau poți tu să povățuiești Ursa Mare cu fiii săi? 33Cunoști tu așezămintele
38.33
Ier. 31.35
cerurilor? Poți tu să întărești domnia lor pe pământ? 34Poți tu să‐ți ridici glasul către nori ca să te acopere mulțimea apei? 35Poți tu să trimiți fulgerele ca să plece și să‐ți zică: Iată‐ne? 36Cine
38.36
Cap. 32.8.
a pus înțelepciune în rărunchi? Sau cine a dat pricepere minții? 37Cine numără norii prin înțelepciune? Și cine poate face să se verse burdufurile cerurilor, 38când se adună pulbere și se îngroașă și bulgării se prind împreună? 39Tu
38.39
Ps. 104.21
145.15
oare vânezi prada pentru leoaică? Sau potolești foamea leilor tineri 40când stau culcați în vizuinile lor și așteaptă pândind în culcuș? 41Cine dă corbului
38.41
Ps. 147.9Mat. 6.26
hrana sa, când puii săi strigă către Dumnezeu și rătăcesc din lipsă de mâncare?