Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Răspunsul Domnului

381Și Domnul a răspuns lui Iov din vârtejul

38.1
Ex. 19.16,181 Reg. 19.11Ezec. 1.4
de vânt și a zis: 2Cine
38.2
Cap. 34.35;
42.3
este acesta care întunecă sfatul prin cuvinte
38.2
1 Tim. 1.7
fără cunoștință? 3Încinge acum coapsele
38.3
Cap. 40.7.

ca un bărbat; căci te voi întreba și să‐mi spui! 4Unde
38.4
Ps. 104.5Prov. 8.29
30.4
erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere! 5Cine i‐a hotărât măsurile, dacă știi? Sau cine a întins sfoara peste el? 6Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i‐a pus piatra din unghi, 7când
38.7
Cap. 1.6.

stelele dimineții cântau împreună și toți fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie? 8Și cine
38.8
Gen. 1.9Ps. 33.7
104.9Prov. 8.29Ier. 5.22
a închis marea cu porți când a spart ca și când ar fi ieșit din pântece? 9Când am făcut norii veșmântul ei și întunericul fașă pentru ea, 10și i‐am tras hotarul
38.10
Cap. 26.10.

meu și am pus zăvoare și porți 11și am zis: Până aici să vii și nu mai departe și aici se va opri
38.11
Ps. 89.9
93.4
mândria valurilor tale? 12Ai poruncit
38.12
Ps. 74.16
148.5
tu dimineții de când zilele tale? Ai făcut zorile să‐și cunoască locul lor, 13ca să apuce de capetele pământului să fie scuturați cei răi
38.13
Ps. 104.35
de pe el? 14El se schimbă ca lutul sub pecete și toate ies ca un veșmânt 15și li se ia lumina
38.15
Cap. 18.5.

celor răi și brațul
38.15
Ps. 10.15
înalt este frânt. 16Ai intrat tu în izvoarele
38.16
Ps. 77.19
mării? Sau ai umblat tu pe fundurile adâncului? 17Ți s‐au descoperit oare
38.17
Ps. 9.13
porțile morții? Sau ai văzut tu porțile umbrei morții? 18Ai cuprins tu lățimea pământului? Spune, dacă știi toate. 19Unde este calea către locașul luminii? Și unde este locuința întunericului? 20Ca să le iei la marginea lor și să deosebești cărările către casa lor? 21Tu cunoști, căci atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare! 22Ai intrat tu în vistieriile
38.22
Ps. 135.7
zăpezii și ai văzut tu vistieriile grindinei 23pe care
38.23
Ex. 9.18Ios. 10.11Is. 30.30Ezec. 13.11,13Ap. 16.21
le‐am păstrat pentru vremea strâmtorării, pentru ziua de luptă și de război? 24Pe ce cale se împarte lumina sau se împrăștie vântul de răsărit peste pământ? 25Cine a descoperit
38.25
Cap. 28.26.

un canal pentru șuvoaiele de apă și calea fulgerului tunetului, 26ca să plouă peste un pământ unde nu este nimic; peste pustiul unde nu este niciun om; 27ca să sature
38.27
Ps. 107.35
pământul pustiu și uscat și să facă să răsară iarbă fragedă? 28Are ploaia
38.28
Ps. 147.8Ier. 14.22
tată? Sau cine a născut picăturile de rouă? 29Din al cui pântece a ieșit gheața? Sau bruma
38.29
Ps. 147.16
cerului cine a născut‐o? 30Apele se ascund și se fac piatră și fața adâncului se
38.30
Cap. 37.10.

leagă. 31Poți să legi ciorchina Pleiadelor
38.31
Cap. 9.9.
Amos 5.8
? Sau să dezlegi legăturile Orionului? 32Poți să faci tu să iasă semnul zodiacului la vremea sa? Sau poți tu să povățuiești Ursa Mare cu fiii săi? 33Cunoști tu așezămintele
38.33
Ier. 31.35
cerurilor? Poți tu să întărești domnia lor pe pământ? 34Poți tu să‐ți ridici glasul către nori ca să te acopere mulțimea apei? 35Poți tu să trimiți fulgerele ca să plece și să‐ți zică: Iată‐ne? 36Cine
38.36
Cap. 32.8.
Ps. 51.6Ecl. 2.26
a pus înțelepciune în rărunchi? Sau cine a dat pricepere minții? 37Cine numără norii prin înțelepciune? Și cine poate face să se verse burdufurile cerurilor, 38când se adună pulbere și se îngroașă și bulgării se prind împreună? 39Tu
38.39
Ps. 104.21
145.15
oare vânezi prada pentru leoaică? Sau potolești foamea leilor tineri 40când stau culcați în vizuinile lor și așteaptă pândind în culcuș? 41Cine dă corbului
38.41
Ps. 147.9Mat. 6.26
hrana sa, când puii săi strigă către Dumnezeu și rătăcesc din lipsă de mâncare?