Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
40

Supunerea lui Iov la mustrarea lui Dumnezeu

401Și Domnul a răspuns și a zis lui Iov: 2Cel ce pălăvrăgește

40.2
Cap. 33.13.

se va certa oare cu Cel Atotputernic? Cel ce mustră pe Dumnezeu să răspundă! 3Atunci Iov a răspuns Domnului și a zis: 4Iată, sunt prea
40.4
Ezra 9.6Ps. 51.4
mic; ce să‐ți răspund? Îmi pun mâna la gură! 5Am vorbit odată și nu voi răspunde; ba de două ori, dar nu voi mai adăuga. 6Atunci Domnul
40.6
Cap. 38.1.

a răspuns lui Iov din vârtejul de vânt și a zis: 7Încinge‐ți acum coapsele
40.7
Cap. 38.3.

ca un bărbat. Eu
40.7
Cap. 42.4.

te voi întreba și tu spune‐mi! 8Vrei
40.8
Ps. 51.4Rom. 3.1
oare să‐mi frângi judecata? Vrei să mă osândești ca să fii îndreptățit? 9Sau ai tu braț ca al lui Dumnezeu? Și poți tu să tuni
40.9
Cap. 37.4.
Ps. 29.3,4
cu un glas ca el? 10Împodobește‐te acum cu
40.10
Ps. 93.1
104.1
măreție și vrednicie; și îmbracă‐te cu cinste și strălucire! 11Varsă‐ți valurile mâniei și privește pe toți cei mândri și coboară‐i. 12Privește pe toți cei
40.12
Is. 2.12Dan. 4.37
mândri și smerește‐i; și calcă pe cei răi unde stau. 13Ascunde‐i pe toți în pulbere, leagă‐le fețele într‐un loc ascuns! 14Atunci voi mărturisi și eu despre tine că dreapta ta poate să te mântuiască. 15Iată hipopotamul pe care l‐am făcut cu tine; mănâncă iarbă ca un bou. 16Vezi, puterea lui este în coapsele lui și tăria lui este în mușchii pântecelui lui. 17El își mișcă coada ca un cedru și vinele coapselor lui sunt întrețesute. 18Oasele lui sunt țevi de aramă și mădularele lui drugi de fier. 19El este începutul căilor lui Dumnezeu: Făcătorul său i‐a dat sabia sa. 20Da, munții îi aduc hrană
40.20
Ps. 104.14
, unde se joacă toate fiarele câmpului. 21Se culcă sub desișul lotusului în culcușul trestiei și mocirlei. 22Desișurile lotusului îl acoperă cu umbra lor, sălciile pârâului îl înconjoară. 23Iată, dacă se umflă râul, el nu tremură: stă liniștit chiar dacă Iordanul s‐ar umfla până la gura lui. 24Îl va lua cineva când stă de veghe sau să‐i străpungă nasul cu capcana?