Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
42

Iov mărturisește că este păcătos

421Atunci Iov a răspuns Domnului și a zis: 2Știu că poți

42.2
Gen. 18.14Mat. 19.26Mc. 10.27
14.36Lc. 18.27
face toate și că nicio hotărâre a ta nu se poate opri. 3Cine
42.3
Cap. 38.2.

este acela care ascunde sfatul fără cunoștință? De aceea am rostit ce nu înțelegeam, lucruri prea minunate pentru mine
42.3
Ps. 40.5
131.1
139.6
, pe care nu le cunoșteam. 4Ascultă, te rog, și voi vorbi. Te
42.4
Cap. 38.3;
40.7
voi întreba și spune‐mi! 5Auzisem de tine, cu auzul urechilor mele, dar acum ochiul meu te vede. 6De aceea mi‐e scârbă de mine
42.6
Ezra 9.6
și mă pocăiesc în pulbere și cenușă. 7Și a fost așa: după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte către Iov, Domnul a zis lui Elifaz Temanitul: Mânia mea s‐a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, căci n‐ați vorbit lucrul care este drept de mine, ca robul meu Iov. 8Și acum luați‐vă șapte
42.8
Num. 23.1
tauri și șapte berbeci și mergeți
42.8
Mat. 5.24
la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi și robul meu Iov se va ruga
42.8
Gen. 20.17Iac. 5.15,161 In. 5.16
pentru voi, căci pe el îl voi primi, ca să nu vă fac după nebunia voastră; căci n‐ați vorbit de mine lucrul care este drept, ca robul meu Iov. 9Și Elifaz Temanitul și Bildad Șuahitul, Țofar Naamatitul, s‐au dus și au făcut cum le zisese Domnul: și Domnul a primit pe Iov. 10Și Domnul
42.10
Ps. 14.7
126.1
a întors robia lui Iov când s‐a rugat pentru prietenii săi și Domnul a dat îndoit
42.10
Is. 40.2
lui Iov ce avusese înainte. 11Și au venit la el toți frații
42.11
Cap. 19.13.

săi și toate surorile lui și toți cei ce fuseseră din cunoscuții săi mai înainte și au mâncat pâine cu el în casa lui și l‐au compătimit și l‐au mângâiat de tot răul pe care‐l adusese Domnul peste el: și i‐a dat fiecare câte un chesita și fiecare un inel de aur. 12Și Domnul a binecuvântat
42.12
Cap. 8.7.
Iac. 5.11
mai mult sfârșitul lui Iov decât începutul lui: și a avut patrusprezece mii
42.12
Cap. 1.3.

de oi și șase mii de cămile; și o mie de perechi de boi, și o mie de măgărițe. 13Și a avut șapte
42.13
Cap. 1.2.

fii și trei fete. 14Și a pus numele uneia Iemina și numele celei de a doua Cheția și numele celei de a treia Cheren‐Hapuc. 15Și în toată țara nu se aflau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov: și tatăl lor le‐a dat o moștenire între frații lor. 16Și Iov a trăit
42.16
Cap. 5.26.
Prov. 3.16
după aceasta o sută patruzeci de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi, patru neamuri. 17Și Iov a murit bătrân și sătul
42.17
Gen. 25.8
de zile.