Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Nelegiuitul piere, cine se pleacă sub Dumnezeu, acela scapă

51Strigă acum! Este oare cine să‐ți răspundă? Și la care din sfinți te vei îndrepta? 2Căci mânia ucide pe nebun și pizma omoară pe cel prost. 3Am văzut

5.3
Ps. 37.35,36Ier. 12.2,3
pe nebun prinzând rădăcină, dar pe dată i‐am blestemat locuința. 4Copiii
5.4
Ps. 119.155
127.5
săi sunt departe de adăpost și sunt striviți la poartă, și nu este cine
5.4
Ps. 109.12
să‐i scape; 5secerișul său, flămândul îl mănâncă și‐l scoate chiar și din spini: și lațul
5.5
Cap. 18.9.

îi înghite averile. 6Căci amărăciunea nu răsare din pulbere și necazul nu încolțește din pământ. 7Căci omul
5.7
Gen. 3.17,18,191 Cor. 10.13
se naște pentru necaz, precum scântile zboară în sus. 8Dar eu cu adevărat voi căuta pe Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu îmi voi spune pricina: 9Care face lucruri
5.9
Cap. 9.10;
37.5Ps. 40.5
72.18
145.3Rom. 11.33
mari și nepătrunse, lucruri minunate fără număr: 10care dă ploaie
5.10
Cap. 28.26.
Ps. 65.9,10
147.8Ier. 5.24
10.13
51.16Fapte. 14.17
pe fața pământului și trimite ape peste fața câmpurilor; 11care înalță
5.11
1 Sam. 2.7Ps. 113.7
pe cei smeriți; și cei ce duc jale sunt ridicați la adăpost. 12El risipește
5.12
Neem. 4.15Ps. 33.10Is. 8.10
planurile celor vicleni, și mâinile lor nu îndeplinesc sfatul lor. 13El prinde
5.13
Ps. 9.151 Cor. 3.19
pe cei înțelepți în viclenia lor, și sfatul celor șireți este răsturnat. 14Ziua îi întâmpină întunericul și la amiază
5.14
Deut. 28.29Is. 59.10Amos 8.9
bâjbâiesc ca noaptea. 15Dar el mântuiește
5.15
Ps. 35.101 Sam. 2.9
pe cel nevoiaș de sabie, din gura lor, și din mâna celui puternic. 16Și astfel
5.16
Ps. 107.42
săracul are nădejde și nedreptatea amuțește.

La adăpostul lui Dumnezeu

17Iată, fericit

5.17
Ps. 94.12Prov. 3.11,12Evr. 12.5Iac. 1.12Ap. 3.19
este omul pe care îl ceartă Dumnezeu: deci nu disprețui mustrarea Celui Atotputernic. 18Căci el
5.18
Deut. 32.391 Sam. 2.6Is. 30.26Osea 6.1
rănește și el leagă; el lovește și mâinile lui vindecă. 19În șase
5.19
Ps. 34.19
91.3Prov. 24.161 Cor. 10.13
strâmtorări el te va scăpa; și în șapte
5.19
Ps. 91.10
răul nu te va atinge. 20În foamete
5.20
Ps. 33.19
37.19
el te va răscumpăra din moarte și în război din puterea sabiei. 21Vei fi ascuns de biciul
5.21
Ps. 31.20
limbii; și nu te vei teme de pustiire când vine. 22Vei râde de pustiire și de foamete și nu te vei teme de fiarele
5.22
Is. 11.9
35.9
65.25Ezec. 34.25
pământului. 23Căci vei fi în legământ cu pietrele
5.23
Ps. 91.12Osea 2.18
câmpului și fiarele câmpului vor fi în pace cu tine. 24Și vei ști că al tău cort va fi în pace și‐ți vei cerceta staulele și nimic nu va lipsi. 25Și vei ști că sămânța
5.25
Ps. 112.2
ta va fi mare și odrasla ta ca iarba
5.25
Ps. 72.16
pământului. 26Vei intra copt
5.26
Prov. 9.11
10.27
în mormânt, ca snopul de grâu strâns la vremea sa. 27Iată, am cercetat
5.27
Ps. 111.2
aceasta și așa este, o auzi și cunoaște pentru tine însuți.