Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Cuvântarea lui Bildad

81Și Bildad, Șuhitul, a răspuns și a zis: 2Până când vei vorbi aceste lucruri, și vor fi cuvintele gurii tale un vânt puternic? 3Oare va răsturna

8.3
Gen. 18.25Deut. 32.42 Cron. 19.7Dan. 9.14Rom. 3.5
Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea? 4Dacă copiii tăi au păcătuit
8.4
Cap. 1.5, 18.

împotriva lui, i‐a dat în mâna păcatului lor; 5dar tu, dacă
8.5
Cap. 5.8;
11.13
22.23
vei căuta stăruitor pe Dumnezeu și vei face cerere Celui Atotputernic, 6dacă ești curat și drept, negreșit el se va deștepta pentru tine și va ferici locuința dreptății tale. 7Și începutul tău a fost mic, dar sfârșitul tău va fi foarte mare. 8Căci întreabă
8.8
Deut. 4.32
32.7
, te rog, neamul trecut și ia aminte la cercetările părinților lor; 9(căci noi
8.9
Gen. 47.91 Cron. 29.18Ps. 39.5
102.11
144.4
suntem de ieri și n‐avem cunoștință. Căci zilele noastre pe pământ sunt o umbră). 10Oare nu te vor învăța ei, nu‐ți vor spune ei și vor scoate cuvinte din inimile lor? 11Odrăslește papura unde nu e baltă? Crește trestia fără apă? 12Încă
8.12
Ps. 129.6Ier. 17.6
în verdeața ei, fără să fie smulsă, se usucă înaintea oricărei ierbi. 13Așa sunt cărările tuturor celor ce uită pe Dumnezeu; și așteptarea
8.13
Cap. 11.20;
18.14
27.8Ps. 112.10Prov. 10.28
celui nelegiuit va fi pierdută. 14Nădejdea lui se va curma și încrederea lui va fi ca o casă de păianjen: 15se va rezema
8.15
Cap. 27.18.

de casa sa și ea nu va sta; se va ține de ea și ea nu va rămâne. 16Este verde înaintea soarelui și ramura lui se întinde peste grădina sa; 17rădăcinile sale se împletesc într‐o grămadă de pietre, vede locașul pietrelor; 18dacă‐l va scoate
8.18
Cap. 7.10;
20.9Ps. 37.36
din locul său, acesta îl va tăgădui: Nu te‐am văzut niciodată. 19Iată, aceasta este bucuria căilor sale; și din
8.19
Ps. 113.7
pulbere vor odrăsli alții. 20Iată, Dumnezeu nu va disprețui pe omul desăvârșit și nu va sprijini mâinile celor răi: 21și‐ți va umple gura cu râs, și buzele cu cântări de bucurie. 22Cei ce te urăsc vor fi îmbrăcați
8.22
Ps. 35.26
109.29
cu rușine și cortul celor răi nu va mai fi.