Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Pedepsele lui Dumnezeu asupra vrăjmașilor

31Căci iată în zilele acelea

3.1
Ier. 30.3Ezec. 38.14
și în vremea aceea când voi întoarce robia lui Iuda și a Ierusalimului, 2voi aduna
3.2
Zah. 11.2,3,4
toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iosafat
3.2
2 Cron. 20.26
și voi
3.2
Is. 66.16Ezec. 38.22
intra la judecată cu ele acolo pentru poporul meu și moștenirea mea Israel, pe care l‐au împrăștiat între neamuri; și ele și‐au împărțit țara mea. 3Și au aruncat sorți
3.3
Obad. 11Naum 3.10
pentru poporul meu și au dat un băiat pentru o curvă și au vândut o fată pentru vin și au băut. 4Și voi, ce aveți voi cu mine, tu Tirule
3.4
Amos 1.6,9
, și tu Sidonule, și toate ținuturile Filistiei? Oare voiți să‐mi dați o răsplată
3.4
Ezec. 25.15,16,17
? Și dacă voiți să‐mi răsplătiți, iute și repede voi întoarce răsplata voastră asupra capului vostru. 5Pentru că ați luat argintul meu și aurul meu și ați dus în templele voastre sculele mele cele frumoase. 6Și ați vândut pe copiii lui Iuda și pe copiii Ierusalimului la fiii Grecilor, ca să‐i îndepărtați de hotarele lor. 7lată, eu îi voi ridica
3.7
Is. 43.5,6
49.12Ier. 23.8
din locul unde i‐ați vândut și voi întoarce răsplata voastră asupra capului vostru. 8Și voi vinde pe fiii voștri și pe fiicele voastre în mâna copiilor lui Iuda și‐i vor vinde la Sabeeni
3.8
Ezec. 20.42
, la un neam depărtat
3.8
Ier. 6.20
, căci Domnul a vorbit. 9Vestiți
3.9
Is. 8.9,10Ier. 46.3,4Ezec. 38.7
aceasta între neamuri! Sfințiți războiul, deșteptați pe viteji! Să se apropie și să se ridice toți bărbații de război. 10Bateți‐vă fiarele
3.10
Is. 2.4Mica 4.3
de plug în săbii și cosoarele în sulițe. Cel slab
3.10
Zah. 12.8
să zică: Sunt tare! 11Grăbiți
3.11
Vers. 2.

și veniți voi, toate neamurile de jur împrejur și adunați‐vă! Acolo răpune pe puternicii tăi
3.11
Ps. 103.20Is. 13.3
, Doamne. 12Să se scoale popoarele și să se suie
3.12
Vers. 2.

în valea lui Iosafat; căci acolo voi ședea ca să judec
3.12
Ps. 96.13
98.9
110.6Is. 2.4
3.13Mica 4.3
toate neamurile de jur împrejur. 13Puneți
3.13
Mat. 13.39Ap. 14.15,18
secerea, căci secerișul
3.13
Ier. 51.33Osea 6.11
este copt. Veniți, coborâți‐vă, căci linul
3.13
Is. 63.3Plâng. 1.15Ap. 14.19,20
este plin și căzile se varsă, căci răutatea lor este mare. 14Mulțimi, mulțimi în valea hotărârii
3.14
Vers. 2.

! Căci ziua Domnului
3.14
Cap. 2.1.

este aproape în valea hotărârii. 15Soarele
3.15
Cap. 2.10, 31.

și luna se vor întuneca și stelele își vor trage înapoi lumina. 16Și Domnul va răcni
3.16
Ier. 25.30Amos 1.2
din Sion și va face să se audă glasul său din Ierusalim. Și cerurile și pământul se vor zgudui
3.16
Hag. 2.6
și
3.16
Is. 51.5,6
Domnul va fi un adăpost pentru poporul său și cetățuia copiilor lui Israel. 17Și veți cunoaște
3.17
Cap. 2.27.

că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiesc în Sion, muntele cel sfânt
3.17
Dan. 11.45Obad. 16Zah. 8.3
al meu. Și Ierusalimul va fi sfânt. Și străinii
3.17
Is. 35.8
52.1Naum 1.15Zah. 14.21Ap. 21.27
nu vor mai trece prin el. 18Și va fi așa: în ziua aceea, munții vor picura must
3.18
Amos 9.13
și dealurile vor curge lapte și toate pâraiele
3.18
Is. 30.25
lui Iuda vor curge cu ape și un izvor
3.18
Ps. 46.4Ezec. 47.1Zah. 14.8Ap. 22.1
va ieși din casa Domnului și va adăpa valea Sitimului
3.18
Num. 25.1
.

19Egiptul

3.19
Is. 19.1
va fi o pustie și Edomul
3.19
Ier. 49.17Ezec. 25.12,13Amos 1.11Obad. 10
va ajunge o pustietate părăsită pentru asuprirea făcută copiilor lui Iuda, căci au vărsat sânge nevinovat în țara lor.

20Dar Iuda va rămâne în veac

3.20
Amos 9.15
și Ierusalimul din neam în neam.

21Și voi curăți

3.21
Is. 4.4
sângele lor pe care nu l‐am curățit, căci Domnul
3.21
Ezec. 48.35Ap. 21.3
locuiește în Sion.