Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Iona nu vrea să meargă la Ninive

11Și cuvântul Domnului a fost către Iona

1.1
2 Reg. 14.25
, fiul lui Amitai, zicând: 2Scoală‐te, mergi la Ninive, cetatea cea mare
1.2
Gen. 10.11,124.11
, și strigă împotriva ei; căci răutatea
1.2
Gen. 18.20,21Ezra 9.6Iac. 5.4Ap. 18.5
lor s‐a suit înaintea mea. 3Dar Iona s‐a sculat
1.3
Cap. 4.2.

, ca să fugă în Tars dinaintea feței Domnului: și s‐a coborât la Iafo
1.3
Ios. 19.462 Cron. 2.16Fapte. 9.36
și a aflat o corabie mergând la Tars; a plătit plata drumului și s‐a coborât în ea ca să meargă cu ei în Tars dinaintea
1.3
Gen. 4.16Iov 1.12
2.7
feței Domnului. 4Dar Domnul
1.4
Ps. 107.25
a aruncat un vânt puternic pe mare și a fost o furtună tare pe mare și corabia amenința să fie sfărâmată. 5Atunci corăbierii s‐au înspăimântat și au strigat fiecare către dumnezeul său și au aruncat
1.5
Fapte. 27.18,19,38
în mare mărfurile care erau în corabie ca să fie ușurată de ele. Iar Iona se coborâse în partea de jos
1.5
1 Sam. 24.3
a corăbiei și se culcase și dormea greu. 6Și stăpânul corăbiei s‐a apropiat de el și i‐a zis: Ce faci, tu, care dormi? Scoală‐te, cheamă
1.6
Ps. 107.28
pe Dumnezeul tău; poate că
1.6
Ioel 2.14
Dumnezeu își va aduce aminte de noi și nu vom fi pierduți. 7Și au zis unul către altul: Veniți să aruncăm sorțul
1.7
Ios. 7.14,161 Sam. 10.20,21
14.41,42Prov. 16.33Fapte. 1.26
, ca să cunoaștem din pricina cui a venit asupra noastră răul acesta. Și au aruncat sorțul și sorțul a căzut pe Iona. 8Atunci i‐au zis: Spune‐ne
1.8
Ios. 7.191 Sam. 14.43
din pricina cui a venit asupra noastră răul acesta? Care‐ți este meseria? Și de unde vii? Care este țara ta? Și din ce popor ești? 9Și el le‐a zis: Eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care
1.9
Ps. 146.6Fapte. 17.24
a făcut marea și uscatul. 10Atunci oamenii s‐au înfricoșat cu frică mare și i‐au zis: Ce ai făcut? Căci oamenii știau că fugea dinaintea Domnului căci le spusese. 11Și i‐au zis: Ce să‐ți facem ca să ni se liniștească marea? Căci marea se înfuria tot mai mult. 12Și el le‐a zis: Ridicați‐mă
1.12
In. 11.50
și aruncați‐mă în mare și marea vi se va liniști; căci cunosc că din pricina mea a venit asupra voastră această mare furtună. 13Dar oamenii vâsleau puternic ca să ajungă la uscat și nu puteau
1.13
Prov. 21.30
căci marea se înfuria tot mai mult asupra lor. 14Și au strigat către Domnul și au zis: Te rugăm, Doamne, te rugăm, să nu fim pierduți pentru viața omului acestuia și nu pune asupra
1.14
Deut. 21.8
noastră sânge nevinovat; căci tu, Doamne, ai făcut
1.14
Ps. 115.3
cum ai voit. 15Și au ridicat pe Iona și l‐au aruncat în mare și marea
1.15
Ps. 89.9Lc. 8.24
s‐a oprit din furia sa. 16Atunci oamenii s‐au temut
1.16
Mc. 4.41Fapte. 5.11
de Domnul cu temere mare și au adus o jertfă Domnului și au făcut juruințe. 17Și Domnul pregătise un pește mare care să înghită pe Iona; și
1.17
Mat. 12.40
16.4Lc. 11.30
Iona a fost în pântecele peștelui trei zile și trei nopți.