Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Rugăciunea, mulțumirea și scăparea lui Iona

21Și Iona s‐a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui, 2și a zis: Am strigat

2.2
Ps. 120.1
130.1
142.1Plâng. 3.55,56
în strâmtorarea mea către Domnul și
2.2
Ps. 65.2
el mi‐a răspuns; am strigat din pântecele Șeolului, și tu mi‐ai auzit glasul. 3Căci m‐ai aruncat
2.3
Ps. 88.6
în adânc, în inima mărilor și potopul m‐a înconjurat; toate valurile
2.3
Ps. 42.7
tale și talazurile tale au trecut peste mine. 4Și am zis
2.4
Ps. 31.22
: Sunt lepădat dinaintea ochilor tăi; totuși iarăși voi privi spre templul
2.4
1 Reg. 8.38
cel sfânt al tău. 5Apele m‐au împresurat
2.5
Ps. 69.1Plâng. 3.54
până la suflet; adâncul m‐a înconjurat; papura s‐a împletit împrejurul capului meu. 6M‐am coborât până la temeliile munților; zăvoarele pământului se trăseseră după mine în veac. Dar tu mi‐ai ridicat viața
2.6
Ps. 16.10
din groapă, Doamne Dumnezeul meu! 7Pe când îmi lâncezea sufletul în mine, mi‐am adus aminte de Domnul: și rugăciunea
2.7
Ps. 18.6
mea a intrat la tine, în templul cel sfânt al tău. 8Cei ce se uită la deșertăciuni
2.8
2 Reg. 17.15Ps. 31.6Ier. 10.8
16.19
mincinoase își părăsesc îndurarea. 9Dar eu îți voi jertfi
2.9
Ps. 50.14,23
116.17,18Osea 14.2Evr. 13.15
cu glas de mulțumire, voi împlini ce am juruit. Mântuirea
2.9
Ps. 3.8
este de la Domnul. 10Și Domnul a poruncit peștelui și a vărsat pe Iona pe uscat.

3

Iona în Ninive; căința poporului

31Și cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară, zicând: 2Scoală‐te, mergi în Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei cu strigarea pe care ți‐o voi spune. 3Și Iona s‐a sculat și a mers la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, pentru cale de trei zile. 4Și Iona a început să intre în cetate cale de o zi și a strigat și a zis

3.4
Deut. 18.22
: Încă patruzeci de zile și Ninive va fi răsturnată. 5Și bărbații din Ninive au crezut
3.5
Mat. 12.41Lc. 11.32
pe Dumnezeu și au vestit un post și s‐au îmbrăcat cu saci, de la cel mai mare al lor până la cel mai mic al lor. 6Căci cuvântul a ajuns la împăratul Ninivei și el s‐a sculat de pe scaunul său de domnie, s‐a dezbrăcat de mantia sa și s‐a acoperit cu un sac și a șezut în
3.6
Iov 2.8
cenușă. 7Și a făcut vestire
3.7
2 Cron. 20.3Ioel 2.15
și a strigat prin Ninive prin hotărârea împăratului și a mai marilor săi, zicând: Nici om, nici dobitoc, cireadă sau turmă să nu guste nimic, nici să nu pască, nici să nu bea apă. 8Ci și om și dobitoc să se acopere cu saci și să strige tare către Dumnezeu și să se întoarcă
3.8
Is. 58.6
fiecare din calea sa cea rea și de la asuprirea
3.8
Is. 59.6
care este în mâinile lor. 9Cine
3.9
2 Sam. 12.22Ioel 2.14
știe, dacă Dumnezeu nu se va întoarce și se va căi și se va întoarce de la aprinderea mâniei sale ca să nu pierim? 10Și Dumnezeu a văzut
3.10
Ier. 18.8Amos 7.3,6
faptele lor că s‐au întors de la calea lor cea rea și Dumnezeu s‐a căit de răul pe care zisese că li‐l va face și nu l‐a făcut.

4

Nemulțumirea lui Iona

41Dar Iona s‐a supărat și s‐a aprins de mânie. 2Și s‐a rugat Domnului și a zis: Te rog, Doamne, oare nu era aceasta zicerea mea, când eram încă în țara mea? De aceea, am căutat să fug în Tars

4.2
Cap. 1.3.
, căci știam, că ești un Dumnezeu milos
4.2
Ex. 34.6Ps. 86.5Ioel 2.13
și îndurător, încet la mânie și plin de îndurare și te căiești de rău. 3Și acum
4.3
1 Reg. 19.4
, Doamne, ia‐mi, te rog, viața de la mine; căci îmi este mai bine să mor
4.3
Vers. 8.
decât să trăiesc. 4Și Domnul a zis: Oare faci bine că te mânii? 5Și Iona a ieșit din cetate și a șezut spre răsăritul cetății și acolo și‐a făcut o colibă și ședea sub ea la umbră, până să vadă ce are să se întâmple cu cetatea. 6Și Domnul Dumnezeu a gătit un chicaion și l‐a făcut să crească peste Iona ca să‐i fie ca umbră deasupra capului, ca să‐l scape de întristarea sa. Și Iona s‐a bucurat de chicaion cu mare bucurie. 7Dar Dumnezeu a pregătit un vierme la revărsatul zorilor dimineții următoare, care a lovit chicaionul și el s‐a uscat. 8Și a fost așa: Când a răsărit soarele, Dumnezeu a pregătit un vânt de răsărit arzător; și soarele bătea în capul lui Iona și el a leșinat și cerea în sine să moară și a zis: Mai bine îmi este să mor
4.8
Vers. 3.
decât să trăiesc. 9Și Dumnezeu a zis lui Iona: Oare faci bine că te mânii din pricina chicaionului? Și el a zis: Fac bine că mă mânii până la moarte. 10Și Domnul a zis: Te‐ai îndurat de chicaion pentru care nu te‐ai ostenit, nici nu l‐ai făcut să crească; care într‐o noapte s‐a născut și într‐o noapte a pierit. 11Și eu nu trebuia să mă îndur de Ninive, cetatea
4.11
Cap. 1.2;
cea mare, în care sunt mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu știu
4.11
Deut. 1.39
deosebi dreapta lor de stânga lor, și multe
4.11
Ps. 36.6
145.9
vite?