Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Iona în Ninive; căința poporului

31Și cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară, zicând: 2Scoală‐te, mergi în Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei cu strigarea pe care ți‐o voi spune. 3Și Iona s‐a sculat și a mers la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, pentru cale de trei zile. 4Și Iona a început să intre în cetate cale de o zi și a strigat și a zis

3.4
Deut. 18.22
: Încă patruzeci de zile și Ninive va fi răsturnată. 5Și bărbații din Ninive au crezut
3.5
Mat. 12.41Lc. 11.32
pe Dumnezeu și au vestit un post și s‐au îmbrăcat cu saci, de la cel mai mare al lor până la cel mai mic al lor. 6Căci cuvântul a ajuns la împăratul Ninivei și el s‐a sculat de pe scaunul său de domnie, s‐a dezbrăcat de mantia sa și s‐a acoperit cu un sac și a șezut în
3.6
Iov 2.8
cenușă. 7Și a făcut vestire
3.7
2 Cron. 20.3Ioel 2.15
și a strigat prin Ninive prin hotărârea împăratului și a mai marilor săi, zicând: Nici om, nici dobitoc, cireadă sau turmă să nu guste nimic, nici să nu pască, nici să nu bea apă. 8Ci și om și dobitoc să se acopere cu saci și să strige tare către Dumnezeu și să se întoarcă
3.8
Is. 58.6
fiecare din calea sa cea rea și de la asuprirea
3.8
Is. 59.6
care este în mâinile lor. 9Cine
3.9
2 Sam. 12.22Ioel 2.14
știe, dacă Dumnezeu nu se va întoarce și se va căi și se va întoarce de la aprinderea mâniei sale ca să nu pierim? 10Și Dumnezeu a văzut
3.10
Ier. 18.8Amos 7.3,6
faptele lor că s‐au întors de la calea lor cea rea și Dumnezeu s‐a căit de răul pe care zisese că li‐l va face și nu l‐a făcut.