Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Marea luptă de la Gabaon

101Și a fost așa: când a auzit Adoni‐Țedec, împăratul Ierusalimului, că Iosua

10.1
Cap. 6.21.

luase Aiul și‐l nimicise cu desăvârșire, că făcuse Aiului
10.1
Cap. 8.22, 26, 28.

și împăratului său cum făcuse Ierihonului și împăratului său și că locuitorii din
10.1
Cap. 9.15.

Gabaon făcuseră pace cu Israel și erau între ei, 2s‐au temut
10.2
Ex. 15.14,15,16Deut. 11.25
foarte mult, fiindcă Gabaonul era o cetate mare, ca una din cetățile domnești, și era mai tare decât Aiul și toți bărbații lui erau puternici. 3Și Adoni‐Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis la Hoham, împăratul Hebronului, la Piream, împăratul Iarmutului, la Iafia, împăratul Lachisului, și la Debir, împăratul Eglonului, zicând: 4Suiți‐vă la mine și ajutați‐mă să batem Gabaonul, căci a făcut pace
10.4
Vers. 1. Cap. 9.15.

cu Iosua și cu copiii lui Israel. 5Și cei cinci împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului, împăratul Eglonului, s‐au adunat
10.5
Cap. 9.2.

și s‐au suit, ei și toate oștile lor și au tăbărât înaintea Gabaonului și s‐au războit împotriva lui. 6Și bărbații din Gabaon au trimis la Iosua în tabără la
10.6
Cap. 5.10;
9.6
Ghilgal, zicând: Nu‐ți trage mâna de la robii tăi; suie‐te repede la noi și mântuiește‐ne și ajută‐ne; căci toți împărații amoriților, care locuiesc în ținutul muntos, s‐au adunat împotriva noastră. 7Și Iosua s‐a suit din Ghilgal, el și tot poporul de război
10.7
Cap. 8.1.

cu el și toți cei viteji la luptă. 8Și Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme
10.8
Cap. 11.6.
Jud. 4.14
de ei; căci i‐am dat în mâinile tale: niciun om
10.8
Cap. 1.5.

din ei nu va sta înaintea ta. 9Și Iosua a venit fără veste asupra lor: s‐a suit din Ghilgal toată noaptea. 10Și Domnul i‐a pus
10.10
Jud. 4.151 Sam. 7.10,12Ps. 18.14Is. 28.21
în învălmășeală înaintea copiilor lui Israel și i‐au măcelărit cu mare măcel la Gabaon, și i‐au urmărit pe calea suișului Bet‐Horonului
10.10
Cap. 16.3, 5.

și i‐au bătut până la Azeca
10.10
Cap. 15.35.

și până la Macheda. 11Și a fost așa: când fugeau ei dinaintea lui Israel și erau la pogorâșul Bet‐Horonului, Domnul
10.11
Ps. 18.13,14
77.17Is. 30.30Ap. 16.21
a aruncat din ceruri pietre mari asupra lor până la Azeca, și au murit. Mai mulți erau cei ce au murit de grindină, decât cei pe care i‐au ucis copiii lui Israel cu sabia.

Soarele și luna se opresc

12Și Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți înaintea copiilor lui Israel și a zis în ochii lui Israel: Soare

10.12
Is. 28.21Hab. 3.11
, oprește‐te asupra Gabaonului, și tu, lună, în
10.12
Jud. 12.12
valea Aialonului. 13Și soarele s‐a oprit și luna a stătut până s‐a răzbunat neamul asupra vrăjmașilor săi. Oare nu este
10.13
2 Sam. 1.18
scrisă aceasta în cartea lui Iașar? Și soarele a stătut în mijlocul cerurilor și nu s‐a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14Și n‐a fost
10.14
Is. 38.8
zi ca aceasta, nici înainte nici după aceea, când Domnul să asculte de glasul unui om; căci Domnul
10.14
Deut. 1.30
se lupta pentru Israel. 15Și Iosua
10.15
Vers. 43.

și tot Israelul cu el s‐a întors în tabără la Ghilgal. 16Și acei cinci împărați au fugit și s‐au ascuns în peșteră la Macheda. 17Și s‐a spus lui Iosua, zicând: Cei cinci împărați au fost aflați ascunși în peșteră la Macheda. 18Și Iosua a zis: Rostogoliți pietre mari la gura peșterii și puneți oameni lângă ea ca să‐i păzească. 19Și nu vă opriți, urmăriți pe vrăjmașii voștri și bateți coada oștirii lor, nu‐i lăsați să intre în cetățile lor; căci Domnul Dumnezeul vostru i‐a dat în mâna voastră. 20Și a fost așa: după ce Iosua și copiii lui Israel au sfârșit de măcelărit cu foarte mare măcel până au fost nimiciți, cei ce au scăpat dintre ei au intrat în cetățile întărite. 21Și tot poporul s‐a întors în pace în tabără la Iosua, la Macheda
10.21
Ex. 11.7
; nimeni nu și‐a ascuțit limba împotriva vreunuia din copiii lui Israel. 22Și Iosua a zis: Deschideți gura peșterii și aduceți la mine pe cei cinci împărați din peșteră. 23Și au făcut așa și au scos la el din peșteră pe cei cinci împărați: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului, pe împăratul Eglonului. 24Și a fost așa: după ce au adus pe acei împărați la Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpeteniilor bărbaților de război care merseseră cu el: Apropiați‐vă, puneți‐vă picioarele
10.24
Ps. 107.40
110.5
149.8,9Is. 26.5,6Mal. 4.3
peste grumajii acestor împărați. Și s‐au apropiat și și‐au pus picioarele peste grumajii lor. 25Și Iosua le‐a zis: Nu vă
10.25
Deut. 31.6,8
temeți nici nu vă spăimântați, întăriți‐vă și îmbărbătați‐vă
10.25
Deut. 3.21
7.19
, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora luptați. 26Și după aceasta Iosua i‐a bătut și i‐a ucis și i‐a spânzurat de cinci lemne și au stat
10.26
Cap. 8.29.

spânzurați de lemne până seara. 27Și a fost așa: pe vremea apusului soarelui Iosua a poruncit și i‐au coborât
10.27
Deut. 21.23
de pe lemne, și i‐au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus pietre mari la gura peșterii până în ziua de astăzi.

Alte izbânzi ale lui Iosua

28Și în ziua aceea Iosua a luat Macheda, și a lovit‐o cu ascuțișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire pe împăratul ei și toate sufletele care erau în ea; n‐a lăsat să scape niciunul și a făcut împăratului din Macheda

10.28
Cap. 6.21.

, cum făcuse împăratului Ierihonului. 29Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Macheda la Libna și s‐a luptat împotriva Libnei. 30Și Domnul a dat‐o și pe ea și pe împăratul ei în mâna lui Israel; și a bătut‐o cu ascuțișul sabiei și toate sufletele care erau în ea; n‐a lăsat să scape niciunul în ea și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului. 31Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Libna la Lachis și a tăbărât împotriva lui, și s‐a luptat cu el. 32Și Domnul a dat Lachisul în mâna lui Israel și l‐a luat a doua zi și l‐a bătut cu ascuțișul sabiei și pe toate sufletele care erau în el, după toate cele ce făcuse Libnei. 33Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s‐a suit să ajute Lachisul. Și Iosua l‐a bătut pe el și pe poporul său până n‐a lăsat pe niciunul să scape. 34Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Lachis la Eglon, și au tăbărât împotriva lui și s‐au luptat cu el. 35Și l‐au luat în ziua aceea și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei; și a nimicit cu desăvârșire în ziua aceea toate sufletele care erau în el după toate cele ce făcuse Lachisului. 36Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a suit de la Eglon la
10.36
Cap. 14.13;
15.13Jud. 1.10
Hebron, și s‐au luptat cu el. 37Și l‐au luat și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei și pe împăratul lui și toate cetățile lui și toate sufletele care erau în el; n‐a lăsat să scape niciunul după toate cele ce făcuse Eglonului. Și l‐a nimicit cu desăvârșire pe el și toate sufletele care erau în el. 38Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a întors la
10.38
Cap. 15.15.
Jud. 1.11
Debir și s‐a luptat cu el. 39Și l‐a luat și pe împăratul lui și toate cetățile lui și l‐a bătut cu ascuțișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire toate sufletele care erau în el: n‐a lăsat să scape niciunul; cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei, așa a făcut Debirului și împăratului său. 40Și Iosua a bătut toată țara, muntele și miazăziua și câmpia și poalele munților și pe toți împărații lor: n‐a lăsat să scape niciunul
10.40
Deut. 20.16,17
, ci a nimicit cu desăvârșire tot ce sufla, cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel. 41Și Iosua i‐a bătut de la
10.41
Gen. 10.19
Cades‐Barnea până la Gaza și toată țara
10.41
Cap. 11.16.

Gosen până la Gabaon. 42Și Iosua a luat dintr‐o singură dată pe toți acești împărați și țara lor
10.42
Vers. 14.

, căci Domnul Dumnezeul lui Israel se lupta pentru Israel. 43Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a întors în tabără la Ghilgal.