Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Marea bătălie de la apele Merom

111Și a fost așa: când a auzit

11.1
Cap. 10.3.

Iabin, împăratul Hațorului, a
11.1
Cap. 19.15.

trimis la Iobab, împăratul Madonului și la împăratul Șimronului și la împăratul Acșafului, 2și la împărații, care erau la miazănoapte în ținutul muntos, și în
11.2
Num. 34.11
câmpie spre miazăzi de Chineret
11.2
Cap. 17.11.
Jud. 1.271 Reg. 4.11
și în șes și în înălțimile de la Dor spre apus, 3la Cananit spre răsărit și spre apus
11.3
Jud. 3.3
, și la amorit și la hetit și la ferezit și la iebusit în ținutul muntos, și la
11.3
Cap. 13.11.

hevit la picioarele Hermonului
11.3
Gen. 31.49
în țara Mițpa. 4Și au ieșit ei și toate oștirile lor cu ei, popor mult ca
11.4
Gen. 22.17
32.12Jud. 7.121 Sam. 13.5
nisipul care este pe țărmul mării în mulțime, și cai și care foarte multe. 5Și toți acești împărați s‐au întâlnit și au venit și au tăbărât împreună lângă apele Merom ca să se lupte cu Israel. 6Și Domnul a zis lui Iosua
11.6
Cap. 10.8.

: Nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da pe toți uciși înaintea lui Israel; să tai
11.6
2 Sam. 8.4
vinele picioarelor cailor lor și să arzi cu foc carele lor. 7Și Iosua, și tot poporul de război cu el, a venit fără veste asupra lor, lângă apele Merom și au căzut asupra lor. 8Și Domnul i‐a dat în mâna lui Israel și i‐au bătut, și i‐au urmărit până la Sidonul
11.8
Cap. 13.6.

cel mare și până la Misrefot‐Maim și până la valea Mițpa către răsărit, și i‐au bătut până n‐au lăsat pe niciunul. 9Și Iosua le‐a făcut
11.9
Vers. 6.

cum îi zisese Domnul; a tăiat vinele picioarelor cailor lor și a ars cu foc carele loc. 10Și în vremea aceea Iosua s‐a întors înapoi și a luat Hațorul și a trecut prin ascuțișul sabiei pe împăratul lui, căci Hațorul mai înainte era capitala tuturor acestor împărății. 11Și au trecut prin ascuțișul sabiei toate sufletele care erau în el, nimicindu‐le cu desăvârșire; n‐a rămas niciunul care sufla; și a ars cu foc Hațorul. 12Și Iosua a luat toate cetățile acestor împărați și pe toți împărații lor, și i‐a trecut prin ascuțișul sabiei și i‐a nimicit cu desăvârșire
11.12
Num. 33.52Deut. 7.2
20.16,17
; cum poruncise Moise, robul Domnului. 13Numai Israel n‐a ars niciuna din cetățile care stăteau liniștite pe dealurile lor, afară de Hațor singur, pe care Iosua l‐a ars. 14Și copiii lui Israel au jefuit pentru ei toată prada acestor cetăți și vitele; numai au lovit cu ascuțișul sabiei pe fiecare om până i‐au nimicit: n‐au lăsat niciunul care sufla. 15
11.15
Ex. 34.11,12
Cum poruncise Domnul robului său Moise
11.15
Deut. 7.2
, așa a poruncit Moise lui Iosua și
11.15
Cap. 1.7.

Iosua a făcut așa: n‐a lăsat la o parte niciun cuvânt din tot ce poruncise Domnul lui Moise. 16Și Iosua a luat toată țara aceea
11.16
Cap. 12.8.

, ținutul muntos și toată
11.16
Cap. 10.41.

miazăziua și toată țara Gosenului și șesul și câmpia și ținutul muntos al lui Israel și șesul lui, 17
11.17
Cap. 12.7.

de la muntele Halac, care se înalță spre Seir, până la
11.17
Deut. 7.24
Baal‐Gad în valea Libanului la piciorul muntelui Hermon; și a luat pe toți împărații lor și i‐a bătut și i‐a omorât. 18Multe zile a făcut Iosua război cu toți acești împărați. 19N‐a fost cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel afară de Heviții
11.19
Cap. 9.3, 7.

care locuiau în Gabaon; toate le‐a luat prin război. 20Căci era de la Domnul
11.20
Deut. 2.30Jud. 14.41 Sam. 2.251 Reg. 12.15Rom. 9.18
că li s‐a învârtoșat inima ca să iasă împotriva lui Israel la luptă, ca să‐i nimicească cu desăvârșire și să nu li se arate nicio îndurare, ci să‐i nimicească
11.20
Deut. 20.16,17
după cum poruncise Domnul lui Moise. 21Și în vremea aceea Iosua a venit și a stârpit
11.21
Num. 13.22,33Deut. 1.28
pe Anachimi din ținutul muntos, din Hebron, din Debir, din Anab și din tot ținutul muntos al lui Iuda și din tot ținutul muntos al lui Israel; Iosua i‐a nimicit cu desăvârșire cu cetățile lor. 22N‐a rămas niciunul din anachimi în țara copiilor lui Israel; au rămas numai în Gaza, în Gat
11.22
1 Sam. 17.4
și în Asdod
11.22
Cap. 15.46.

. 23Și Iosua a luat toată țara
11.23
Num. 34.2
după toate cele ce zisese Domnul lui Moise
11.23
Num. 26.5317
18
19
și Iosua a dat‐o de moștenire lui Israel
11.23
Cap. 14.15;
21.44
22.4
23.1
după împărțirile lor pe seminții. Și țara s‐a odihnit de război.