Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Lista împăraților înfrânți

121Și aceștia sunt împărații țării, pe care i‐au bătut copiii lui Israel și au luat în stăpânire țara lor dincolo de Iordan, spre soare‐răsare, de la Valea

12.1
Num. 21.24
Arnonului până la muntele Hermon și toată
12.1
Deut. 3.8,9
câmpia spre răsărit: 2pe Sihon
12.2
Num. 21.24Deut. 2.33,36
3.6,16
, împăratul amoriților, care locuiau în Hesbon și domnia de la Aroer, care este pe malul văii Arnon și de la mijlocul văii și peste jumătate din Galaad până la râul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon 3și
12.3
Deut. 3.17
câmpia până la marea Chineret spre răsărit și până la marea câmpiei, Marea Sărată, spre răsărit, pe calea către
12.3
Cap. 13.20.

Bet‐Ieșimot și la miazăzi, sub poalele
12.3
Deut. 3.17
4.49
muntelui Pisga; 4și hotarul lui
12.4
Num. 21.35Deut. 3.4,10
Og, împăratul Basanului, din rămășița
12.4
Deut. 3.11
uriașilor
12.4
Deut. 1.4
, care locuia în Aștarot și în Edrei 5și domnia peste
12.5
Deut. 3.8
muntele Hermon și peste Salca
12.5
Deut. 3.10
și peste tot Basanul, până la
12.5
Deut. 3.14
hotarul Gheșuriților și Maacatiților și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6
12.6
Num. 21.24,33
Moise, robul Domnului, și copiii lui Israel i‐au bătut și Moise, robul Domnului
12.6
Num. 32.29,33Deut. 3.11,12
, a dat‐o spre stăpânire rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția lui Manase. 7Și aceștia sunt împărații țării pe care i‐au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan spre apus, de la Baal‐Gad, în valea Libanului până la
12.7
Cap. 11.17.

muntele Halac, care se înalță către Seir
12.7
Gen. 14.6
32.3Deut. 2.1,4
. Și Iosua a dat‐o în stăpânire semințiilor lui Israel
12.7
Cap. 11.23.

după împărțirile lor. 8
12.8
Cap. 10.40;
11.16
În munte și în șes, și în câmpie și la poalele munților și în pustie și în miazăzi: pe hetit
12.8
Ex. 3.8
23.23
, pe amorit, pe cananit, pe ferezit, pe hevit și pe iebusit: 9
12.9
Cap. 6.2.

împăratul Ierihonului, unul
12.9
Cap. 8.29.

; împăratul Aiului, care este lângă Betel, unul; 10
12.10
Cap. 10.23.

împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul; 11împăratul Iarmutului, unul; împăratul Lachisului, unul; 12
12.12
Cap. 10.33.

împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul; 13
12.13
Cap. 10.38.

împăratul Debirului, unul; împăratul Ghederului, unul; 14împăratul Hormei, unul; împăratul Aradului, unul; 15
12.15
Cap. 10.29.

împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul; 16
12.16
Cap. 10.28.

împăratul Machedei, unul
12.16
Cap. 8.17.
Jud. 1.22
; împăratul Betelului, unul; 17împăratul Tapuahului, unul; împăratul Hefierului
12.17
1 Reg. 4.10
, unul; 18împăratul Afecului, unul; împăratul Lașaronului, unul; 19
12.19
Cap. 11.10.

împăratul Madonului, unul; împăratul Hațorului, unul; 20
12.20
Cap. 11.1;
19.15
împăratul Șimron‐Meronului, unul; împăratul Acșafului, unul; 21împăratul Taanacului, unul; împăratul Meghidoului, unul; 22împăratul Chedeșului
12.22
Cap. 19.37.

, unul; împăratul Iocneamului în Carmel, unul; 23a
12.23
Cap. 11.2.

împăratul Dorului în
12.23
Gen. 14.1,2Is. 9.1
înălțimea de la Dor, unul; împăratul Goimului în Ghilgal, unul; 24împăratul Tirței, unul. Toți împărații erau treizeci și unu.