Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Împărțirea țării

131Și Iosua

13.1
Cap. 14.10;
era bătrân, înaintat în zile, și Domnul i‐a zis: Tu ești bătrân, înaintat în zile și mai rămâne foarte mult pământ de stăpânit. 2
13.2
Jud. 3.1
Acesta este pământul ce mai rămâne: toate
13.2
Ioel 3.4
ținuturile filistenilor și toți gheșuriții
13.2
Vers. 13.
3de la
13.3
Ier. 2.18
Șihor, care este înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului spre miazănoapte; el se socotește ca al cananitului
13.3
Jud. 3.31 Sam. 6.4,16Țef. 2.5
; cinci domni ai filistenilor: cel din Gaza și cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat, cel din Ecron; și
13.3
Deut. 2.23
pe aviți; 4la miazăzi toată țara cananiților și Meara care este a sidoniților, pănă la Afec
13.4
Cap. 19.30.
, până la hotarul
13.4
Jud. 1.34
amoriților; 5și țara
13.5
1 Reg. 5.18Ps. 83.7Ezec. 27.9
ghibliților și tot Libanul spre soare‐răsare, de la
13.5
Cap. 12.7.
Baal‐Gad la piciorul muntelui Hermon până la intrarea în Hamat; 6toți locuitorii ținutului muntos de la Liban până la
13.6
Cap. 11.8.
Misrefot‐Maim, toți Sidoniții, eu
13.6
Cap. 29.13.
îi voi alunga dinaintea copiilor lui Israel; numai împarte‐o prin sorț ca moștenire lui Israel, cum ți‐am poruncit. 7Și acum
13.7
Cap. 14.1, 2.
împarte țara aceasta, ca moștenire celor nouă seminții și la jumătatea seminției lui Manase. 8Cu el rubeniții și gadiții și‐au luat moștenirea lor pe care
13.8
Num. 32.33Deut. 3.12,13
le‐a dat‐o Moise, dincolo de Iordan, spre răsărit, după cum le‐a dat Moise, robul Domnului; 9
13.9
Vers. 16.
de la Aroer, care este pe malul râului Arnon și cetatea care este în mijlocul râului și tot podișul Medeba până la Dibon; 10a
13.10
Num. 21.24,25
și toate cetățile lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea în Hesbon până la hotarul copiilor lui Amon; 11și Galaadul și
13.11
Cap. 12.5.
hotarul gheșuriților și maacatiților și tot muntele Hermon și tot Basanul până la Salca, 12toată împărăția lui Og în Basan, care domnia în Aștarot și în Edrei, el a rămas din rămășița
13.12
Deut. 3.11
uriașilor; și Moise i‐a bătut
13.12
Num. 21.24,35
și i‐a alungat. 13Și copiii lui Israel n‐au
13.13
Vers. 11.
alungat pe gheșuriți și pe maacatiți, și Gheșur și Maaca locuiesc în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi. 14Numai seminției lui Levi
13.14
Num. 18.20,23,24
nu i‐a dat moștenire; jertfele cu foc ale Domnului Dumnezeului lui Israel sunt moștenirea lor, după cum
13.14
Vers. 33.
le zisese el. 15Și Moise a dat seminției copiilor lui Ruben, după familiile lor. 16Și hotarul lor a fost de la
13.16
Cap. 12.2.
Aroer care este pe malul râului Arnon și cetatea
13.16
Num. 21.28
care este în mijlocul râului și toată câmpia
13.16
Num. 21.30
de lângă Medeba; 17Hesbonul și toate cetățile sale care sunt în câmpie: Dibonul și Bamot‐Baalul și Bet‐Baal‐Meonul, 18și Iahaț
13.18
Num. 21.33
și Chedemotul și Mefaatul 19și
13.19
Num. 32.37
Chiriataimul și
13.19
Num. 32.38
Sibma și Țeret‐Hașaharul, în muntele văii, 20și
13.20
Deut. 3.17
Bet‐Peorul și poalele lui Pisga și Bet‐Ieșimotul 21și
13.21
Deut. 3.10
toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon
13.21
Num. 21.24
, pe care l‐a bătut Moise, pe el și pe
13.21
Num. 31.8
mai marii Madianului, pe Evi și pe Rechem și pe Țur și pe Hur și pe Reba, căpetenii ale lui Sihon, locuitori ai țării. 22Și copiii lui Israel au omorât cu sabia pe
13.22
Num. 22.5
31.8
Balaam, fiul lui Beor, ghicitorul, între cei uciși de ei. 23Și hotarul copiilor lui Ruben a fost Iordanul și malul lui. Aceasta este moștenirea copiilor lui Ruben, după familiile lor, cetățile și satele lor. 24Și Moise a dat seminției lui Gad, copiilor lui Gad, după familiile lor. 25Și
13.25
Num. 32.35
hotarul lor a fost: Iaezer și toate cetățile Galaadului și jumătate din țara copiilor lui Amon până la Aroer, care este în dreptul
13.25
Num. 21.26,28,29Deut. 2.19Jud. 11.13,15
Rabei
13.25
2 Sam. 11.1
12.26
; 26și de la Hesbon până la Ramat‐Mițpe și Betonim și de la
13.26
Gen. 32.2
Mahanaim până la hotarul
13.26
Jud. 1.11
Debirului; 27și în vale, Bet‐Haramul și Bet‐Nimra și
13.27
Num. 32.36
Sucotul și Țafonui, rămăsița împărăției lui Sihon, împăratul Hesbonului, Iordanul și malul până la capătul mării
13.27
Gen. 33.171 Reg. 7.46
Chineret, dincolo de Iordan
13.27
Num. 34.11
spre răsărit. 28Aceasta este moștenirea copiilor lui Gad, după familiile lor, cetățile și satele lor. 29Și Moise a dat jumătății din seminția lui Manase și jumătății din seminția copiilor lui Manase după familiile lor. 30Hotarul lor a fost de la
13.30
Num. 32.411 Cron. 2.23
Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate târgurile lui Iair, care sunt în Basan, șaizeci de cetăți. 31Și jumătate din Galaad și
13.31
Cap. 12.4.
Aștarotul și Edreiul, cetățile împărăției lui Og în Basan, erau ale copiilor lui
13.31
Num. 32.39,40
Machir, fiul lui Manase, a jumătății fiilor lui Machir, după familiile lor. 32Acestea sunt cele pe care le‐a împărțit Moise ca moștenire în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan, la Ierihon spre răsărit. 33
13.33
Vers. 14. Cap. 18.7.
Dar Moise n‐a dat moștenire seminției lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lor
13.33
Num. 18.20Deut. 10.9
18.1,2
, după cum le zisese el.