Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Părțile lui Efraim

161Și sorțul copiilor lui Iosif a ieșit de la Iordan lângă Ierihon, până la apele Ierihonului către răsărit, spre pustia care suie de la Ierihon spre ținutul muntos al Betelului; 2și ieșea de la Betel spre Luz

16.2
Cap. 18.13.
Jud. 1.26
și trecea la hotarul archiților spre Atarot 3și se cobora spre apus până la hotarul iafletiților, până la hotarul Bet‐Horonului
16.3
Cap. 18.13.
2 Cron. 8.5
de jos și până la Ghezer
16.3
1 Cron. 7.281 Reg. 9.15
, și ieșirile lui erau la mare. 4Și copiii
16.4
Cap. 17.14.

lui Iosif, Manase și Efraim, și‐au luat‐o de moștenire. 5Și iată hotarul copiilor lui Efraim după familiile lor: hotarul moștenirii lor spre răsărit era Atarot‐Adarul
16.5
Cap. 18.13.

până la Bet‐Horonul
16.5
2 Cron. 8.5
de sus. 6Și hotarul ieșea spre apus la Micmetat
16.6
Cap. 17.7.

în partea de miazănoapte, și hotarul se întorcea spre răsărit până la Taanat‐Silo și trecea spre răsărit la Ianoah 7și se pogora de la Ianoah la Atarot
16.7
1 Cron. 7.28
și la Naarata și atingea Ierihonul și ieșea la Iordan. 8De la Tapuah hotarul mergea spre apus până la pârâul Cana
16.8
Cap. 17.9.

și ieșirile lui erau la mare. Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Efraim, după familiile lor, 9cu cetățile
16.9
Cap. 17.9.

care au fost deosebite pentru copiii lui Efraim în mijlocul moștenirii copiilor lui Manase, toate cetățile și satele lor. 10Și n‐au alungat
16.10
Jud. 1.291 Reg. 9.16
pe cananiți care locuiau în Ghezer, ci cananiții au rămas în mijlocul lui Efraim până în ziua de astăzi și l‐au făcut să dea bir.