Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Partea celeilalte jumătăți a lui Manase

171Și acesta a fost sorțul pentru seminția lui Manase (și el era

17.1
Gen. 41.51
46.20
48.18
întâiul născut al lui Iosif) pentru Machir
17.1
Gen. 50.23Num. 26.29
32.39,401 Cron. 7.14
, întâiul născut al lui Manase, tatăl lui Galaad; căci el a fost bărbat de război și a avut Galaadul
17.1
Deut. 3.15
și Basanul. 2Și sorțul a fost și pentru ceilalți
17.2
Num. 26.29‐32
copii ai lui Manase după familiile lor: pentru copiii lui Abiezer
17.2
1 Cron. 7.18
și pentru copiii lui Helec și pentru copiii lui
17.2
Num. 26.31
Azriel și pentru copiii lui Sihem și pentru copiii
17.2
Num. 26.32
lui Hefier și pentru copiii lui Șemida. Aceștia sunt copiii de partea bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor. 3Și Țelofhad
17.3
Num. 26.33
27.1
36.2
, fiul lui Hefier, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n‐avea fii, ci fete; și acestea sunt numele fetelor sale: Mahla și Noa, Hogla, Milca și Tirța. 4Și ele s‐au apropiat de Eleazar
17.4
Cap. 14.1.

preotul și de Iosua, fiul lui Nun, și de mai mari, zicând: Domnul
17.4
Num. 27.6,7
a poruncit lui Moise să ni se dea o moștenire între frații noștri. Și el le‐a dat, după porunca Domnului, o moștenire între frații tatălui lor. 5Și au căzut lui Manase zece părți afară de țara Galaad și Basan, care sunt dincolo de Iordan. 6Fiindcă fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui și țara Galaad a fost a celorlalți fii ai lui Manase. 7Și hotarul lui Manase era de la Așer până la Micmetat
17.7
Cap. 16.6.

care este înaintea Sihemului; și hotarul mergea spre dreapta până la locuitorii din En‐Tapuah. 8Țara Tapuah a căzut lui Manase, iar Tapuah
17.8
Cap. 16.8.

pe hotarul lui Manase era a copiilor lui Efraim. 9Și hotarul se cobora până la
17.9
Cap. 16.8.

pârâul Cana spre partea de miazăzi a pârâului; aceste cetăți
17.9
Cap. 16.9.

erau ale lui Efraim între cetățile lui Manase, și hotarul lui Manase era spre partea de miazănoapte a pârâului și ieșirile lui erau la mare. 10Spre miazăzi era a lui Efraim și spre miazănoapte a lui Manase și marea era hotarul lui și se întâlniau cu Așer către miazănoapte și cu Isahar către răsărit. 11Și Manase
17.11
1 Cron. 7.29
avea în Isahar și în Așer: Bet‐Șeanul
17.11
1 Sam. 31.101 Reg. 4.12
cu satele lui și Ibleamul cu satele lui, și pe locuitorii din Dor cu satele lui, și pe locuitorii din En‐Dor cu satele lui, și pe locuitorii din Taanac cu satele lui și pe locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălțimi. 12Și copiii
17.12
Jud. 1.27,28
lui Manase n‐au putut alunga pe locuitorii cetăților acestora, ci cananiții au izbutit să rămână în țara aceasta. 13Și a fost așa: când s‐au întărit copiii lui Israel, au făcut pe cananiți să dea
17.13
Cap. 16.10.

bir, dar nu i‐au alungat. 14Și copiii
17.14
Cap. 16.4.

lui Iosif au vorbit lui Iosua zicând: Pentru ce mi‐ai dat spre moștenire un
17.14
Gen. 48.22
singur sorț și o singură parte, căci eu sunt
17.14
Gen. 48.19Num. 26.34,37
popor mare după cum m‐a binecuvântat Domnul până acum? 15Și Iosua le‐a zis: Dacă ești popor mare, suie‐te la pădure și taie‐ți acolo în țara fereziților și a refaimiților, dacă ținutul muntos al lui Efraim este prea strâmt pentru tine. 16Și copiii lui Iosif au zis: Ținutul muntos nu este deajuns pentru noi, și toți cananiții care locuiesc în țara văii și cei care sunt în Bet‐Șean cu satele sale și cei care sunt în valea Izreel
17.16
Cap. 19.18.
1 Reg. 4.12
au care
17.16
Jud. 1.19
4.3
de fier. 17Și Iosua a vorbit casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase, zicând: Tu ești popor mare și ai putere mare: nu vei avea un singur sorț, 18ci ținutul muntos va fi al tău și fiindcă este pădure, taie‐o, și ieșirile sale vor fi ale tale, căci vei alunga pe Cananiți deși au care
17.18
Deut. 20.1
de fier și deși sunt puternici.