Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Măsurarea și împărțirea pământului rămas

181Și toată adunarea copiilor lui Israel s‐a adunat la Silo

18.1
Cap. 19.51;
21.2
22.9Ier. 7.12
și au așezat
18.1
Jud. 18.311 Sam. 1.3,24
4.3,4
acolo cortul întâlnirii și țara era supusă înaintea lor. 2Și rămâneau între copiii lui Israel șapte seminții cărora nu li se împărțise moștenirea. 3Și Iosua a zis copiilor lui Israel: Până cănd
18.3
Jud. 18.9
vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara, pe care v‐a dat‐o Domnul Dumnezeul părinților voștri? 4Puneți dintre voi trei oameni de seminție și îi vom trimite și să se scoale și să străbată țara, și s‐o scrie după moștenirea lor, și să vină la mine. 5Și s‐o împartă în șapte părți. Iuda să stea
18.5
Cap. 15.1.

în hotarul său spre miazăzi și casa lui
18.5
Cap. 16.1, 4.

Iosif să stea în hotarul său spre miazănoapte. 6Și să scrieți țara în șapte părți și aduceți‐o aici la mine și voi arunca aici sorți
18.6
Cap. 14.2. Vers. 10.

pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. 7Căci leviții
18.7
Cap. 13.33.

n‐au parte între voi, căci preoția Domnului este moștenirea lor. Și Gad
18.7
Cap. 13.8.

, Ruben și jumătate din seminția lui Manase, și‐au luat moștenirea lor dincolo de Iordan, spre răsărit, pe care le‐a dat‐o Moise, robul Domnului. 8Și oamenii s‐au sculat și s‐au dus. Și Iosua a poruncit celor ce s‐au dus să scrie țara zicând: Mergeți și străbateți țara și scrieți‐o și întoarceți‐vă la mine și voi arunca aici sorți pentru voi, înaintea Domnului în Silo. 9Și oamenii s‐au dus și au trecut prin țară și au scris‐o într‐o carte în șapte părți după cetăți, și au venit la Iosua în tabără la Silo. 10Și Iosua a aruncat sorți pentru ei în Silo înaintea Domnului. Și Iosua a împărțit acolo țara copiilor lui Israel după împărțirile lor.

Părțile lui Beniamin

11Și a ieșit sorțul seminției copiilor lui Beniamin după familiile lor. Și hotarul sorțului lor a ieșit între copiii lui Iuda și copiii lui Iosif. 12Și hotarul

18.12
Cap. 16.1.

lor dinspre partea de miazănoapte era de la Iordan și hotarul se suia către latura Ierihonului spre miazănoapte și se suia în munte către apus, și ieșirile lui erau la pustia Bet‐Aven. 13Și hotarul trecea de acolo spre Luz
18.13
Gen. 28.19Jud. 1.23
către latura de miazăzi a Luzului, care este Betelul
18.13
Cap. 16.3.

, și hotarul se cobora la Atarot‐Adar pe lângă muntele care este în partea de miazăzi a Bet‐Horonului de jos. 14Și hotarul a fost tras și se întorcea către partea apuseană spre miazăzi, de la muntele care este înaintea Bet‐Horonului către miazăzi, și ieșirile lui la Chiriat‐Baal
18.14
Cap. 15.9.

, care este Chiriat‐Iearimul, cetate a copiilor lui Iuda. Aceasta era partea dinspre apus. 15Și latura de miazăzi era de la capătul Chiriat‐Iearimului și hotarul ieșea spre apus și ieșea spre izvorul
18.15
Cap. 15.9.

apelor Neftoah. 16Și hotarul se pogora la capătul muntelui care este înaintea văii Ben‐Hinom
18.16
Cap. 15.8.

, care este în valea Refaimiților către miazănoapte și cobora la valea lui Hinom în latura de miazăzi a iebusiților și se cobora la En‐Roguel
18.16
Cap. 15.7.

17și era tras la miazănoapte și ieșea la En‐Șemeș și ieșea la Ghelilot care este în fața suișului Adumimului și se pogora la piatra lui Bohan
18.17
Cap. 15.6.

, fiul lui Ruben, 18și trecea spre latura din dreptul Arabei spre miazănoapte și se pogora până la
18.18
Cap. 15.6.

Araba. 19Și hotarul trecea către latura Bet‐Hoglei spre miazănoapte și ieșirile hotarului erau la limba de miazănoapte a Mării Sărate, la capătul de miazăzi al Iordanului. Acesta era hotarul de miazăzi. 20Și Iordanul era hotarul lor în partea dinspre răsărit. Aceasta este moștenirea copiilor lui Beniamin, după hotarele ei de jur împrejur, după familiile lor. 21Și cetățile seminției copiilor lui Beniamin după familiile lor erau: Ierihonul și Bet‐Hogla și Emec‐Chețițul 22și Bet‐Araba și Țemaraimul și Betelul 23și Avim și Para și Ofra 24și Chefar‐Amonai și Ofni și Gheba: douăsprezece cetăți cu satele lor; 25Gabaonul și Rama și Beerotul 26și Mițpe și Chefira și Moța 27și Rechemul și Iirpeelul și Tareala 28și Țela și Eleful și Iebusul
18.28
Cap. 15.8.

, adică Ierusalimul, Ghibeat, Chiriatul: patrusprezece cetăți cu satele lor. Aceasta este moștenirea copiilor lui Beniamin după familiile lor.