Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Partea lui Simeon

191Și al doilea sorț a ieșit pentru Simeon, pentru seminția copiilor lui Simeon, după familiile lor, și moștenirea lor

19.1
Vers. 9.

a fost în mijlocul moștenirii copiilor lui Iuda. 2Și ei au avut
19.2
1 Cron. 4.28
în moștenirea lor: Beer‐Șeba și Șeba și Molada, 3și Hațar‐Șualul și Bala și Ațemul 4și Eltoladul și Betulul și Horma 5și Țiclagul și Bet‐Marcabotul și Hațar‐Susa 6și Bet‐Lebaotul și Șaruhenul: treisprezece cetăți cu satele lor; 7Ainul, Rimonul și Eterul și Așanul: patru cetăți cu satele lor 8și toate satele care erau în jurul acestor cetăți până la Baalat‐Beer sau Ramatul de miazăzi. Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Simeon după familiile lor. 9Moștenirea copiilor lui Simeon a fost luată din sorțul copiilor lui Iuda, căci partea copiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și
19.9
Vers. 1.

copiii lui Simeon au avut moștenire în mijlocul moștenirii lor.

Partea lui Zabulon

10Și al treilea sorț a ieșit pentru copiii lui Zabulon, după familiile lor, și hotarul moștenirii lor a fost până la Sarid. 11Și hotarul

19.11
Gen. 49.13
lor se suia spre apus până la Mareala, și atingea Dabeșetul și atingea râul care este în dreptul Iocneamului
19.11
Cap. 12.22.

. 12Și se întorcea de la Sarid spre răsărit, spre soare‐răsare, până la hotarul de la Chislot‐Tabor și ieșea la Dabrat și se suia la Iafia. 13Și de acolo trecea spre răsărit la Ghita‐Hefier, la Ita‐Cațin și ieșea la Rimon, care se întinde până la Nea. 14Și hotarul se întorcea spre miazănoapte la Hanaton și ieșirile lui erau în valea Iiftah‐Elului: 15și Catatul și Nahalalul și Șimronul și Iideala și Betleemul: douăsprezece cetăți cu satele lor. 16Aceasta este moștenirea copiilor lui Zabulon după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Isahar

17Sorțul al patrulea a ieșit pentru Isahar, pentru copiii lui Isahar, după familiile lor. 18Și hotarul lor a fost până la Iizreel și Chesulot și Sunem, 19și Hafaraim și Șion și Anaharat 20și Rabit și Chișion și Abeț 21și Remet și En‐Ganim și En‐Hada și Bet‐Pațeț. 22Și hotarul atingea Taborul și Șahațima și Bet‐Șemeș și ieșirile hotarului lor erau la Iordan: șaisprezece cetăți cu satele lor. 23Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Isahar după familiile lor, cetățile cu satele lor.

Partea lui Așer

24Și sorțul al cincilea a ieșit pentru seminția copiilor lui Așer, după familiile lor. 25Și hotarul lor era: Helcatul și Hali și Betenul și Acșaful 26și Alamelecul și Ameadul și Mișealul și atingea Carmelul spre apus și Șihor‐Libnat 27și se întorcea spre soare‐răsare la Bet‐Dagon și atingea Zabulonul și valea Iiftah‐El spre miază‐noapte de Bet‐Emec și Neiel și ieșea la Cabul în stânga, 28și Ebron și Rehob și Hamon și Cana până la Sidonul

19.28
Cap. 11.8.
Jud. 1.31
cel mare. 29Și hotarul se întorcea la Rama și până la cetatea întărită a Tirului și hotarul se întorcea la Hosa și ieșirile lui crau la mare în partea către Aczib
19.29
Gen. 38.5Jud. 1.31Mica 1.14
. 30Uma și Afecul și Rehobul: douăzeci și două de cetăți cu satele lor. 31Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Așer după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Neftali

32Sorțul al șaselea a ieșit pentru copiii lui Neftali, pentru copiii lui Neftali după familiile lor. 33Și hotarul lor era de la Helef, de la stejarul din Țaananim, Adami‐Necheb și Iabneel, până la Lacum și ieșirile lui erau la Iordan. 34Și hotarul se întorcea

19.34
Deut. 33.23
de la apus la Aznot‐Tabor și de acolo ieșea la Hucoc și se atingea de Zabulon spre miazăzi și se atingea de Așer spre apus și de Iuda pe Iordan spre soare‐răsare. 35Și cetățile întărite erau: Țidimul, Țerul și Hamatul, Racatul și Chineretul 36și Adama și Rama și Hațorul 37și Chedeșul și Edreiul și En‐Hațorul 38și Iiereonul și Migdal‐Elul și Horemul și Bet‐Anatul și Bet‐Șemeșul: nouăsprezece cetăți cu satele lor. 39Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Neftali după familiile lor, cetățile cu satele lor.

Partea lui Dan

40Sorțul al șaptelea a ieșit pentru seminția copiilor lui Dan, după familiile lor. 41Și hotarul moștenirii lor era: Țoreaul și Eștaolul și Ir‐Șemeșul, 42Șaalabinul

19.42
Jud. 1.35
, Aialonul, Iitla, 43și Elonul și Timnata și Ecronul 44și Elteche și Ghibetonul și Baalatul 45și Iehudul și Bene‐Beracul și Gat‐Rimonul 46și Me‐Iarconul și Raconul cu hotarul în dreptul lui Iafo. 47Și hotarul
19.47
Jud. 18
copiilor lui Dan ieșea peste acestea. Și copiii lui Dan s‐au suit și s‐au luptat cu Leșem și l‐au luat, și l‐au lovit cu ascuțișul sabiei, și l‐au stăpânit și au locuit în el, și l‐au numit Lesem‐Dan, după numele lui Dan
19.47
Jud. 18.29
, tatăl lor. 48Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Dan după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Iosua

49Și au sfărșit de împărțit țara de moștenire după hotarele ei. Și copiii lui Israel au dat o moștenire în mijlocul lor lui Iosua, fiul lui Nun. 50După porunca Domnului i‐au dat cetatea pe care a cerut‐o Timnat‐Serah

19.50
Cap. 24.30.

, în ținutul muntos al lui Efraim și a zidit cetatea și a locuit în ea. 51Acestea
19.51
Num. 34.17
sunt moștenirile, pe care Eleazar preotul și Iosua, fiul lui Nun, și capii părintești ai semințiilor copiilor lui Israel le‐au împărțit prin sorți în Silo
19.51
Cap. 18.1, 10.

, înaintea Domnului la intrarea cortului întălnirii. Și au sfârșit împărțirea țării.