Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Cetățile de scăpare

201Și Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel zicând: Hotărâți‐vă

20.2
Ex. 21.13Num. 35.6,11,14Deut. 19.2,9
cetățile de scăpare de care v‐am vorbit prin Moise, 3ca să fugă acolo ucigașul, care a ucis pe un om fără voie, din nebăgare de seamă; și ele vă vor fi spre scăpare dinaintea răzbunătorului de sânge. 4Și să fugă la una din cetățile acestea și să stea la intrarea porții cetății
20.4
Rut 4.1,2
, și să spună pricina sa în urechile bătrânilor acelei cetăți și ei să‐l strângă la ei în cetate, și să‐i dea un loc să locuiască între ei. 5Și dacă
20.5
Num. 35.12
răzbunătorul de sânge îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâna lui, fiindcă a ucis pe aproapele său fără voie și nu la urât mai înainte. 6Și să locuiască în cetatea aceasta până
20.6
Num. 35.12,25
va sta înaintea adunării la judecată, până la moartea marelui preot, care va fi în zilele acelea. Atunci ucigașul să se întoarcă și să vină în cetatea sa și în casa sa, în cetatea de unde a fugit. 7Și au sfințit Chedeșul
20.7
Cap. 21.32.
1 Cron. 6.76
în Galileia, în ținutul muntos al lui Neftali și Sihemul
20.7
Cap. 21.21.
2 Cron. 10.1
în ținutul muntos al lui Efraim și Chiriat‐Arba
20.7
Cap. 14.15;
21.11,13
sau Hebronul în ținutul muntos
20.7
Lc. 1.39
al lui Iuda. 8Și dincolo de Iordan lângă Ierihon spre răsărit, au hotărât Bețerul
20.8
Deut. 4.431 Cron. 6.78
în pustie, în podiș, din seminția lui Ruben, și Ramot
20.8
Cap. 21.38.
1 Reg. 22.23
în Galaad din seminția lui Gad și Golanul
20.8
Cap. 21.27.

în Basan din seminția lui Manase. 9Acestea
20.9
Num. 35.15
au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care stă vremelnic între ei, ca oricine ucide pe un om fără voie să fugă acolo și să nu moară de mâna răzbunătorului de sânge, până
20.9
Vers. 6.

va sta înaintea adunării.