Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Cetățile leviților

211Și capii părinților leviților s‐au apropiat de Eleazar

21.1
Cap. 14.1;
17.4
preotul și de Iosua, fiul lui Nun, și de capii părinților semințiilor copiilor lui Israel. 2Și le‐au vorbit în Silo
21.2
Cap. 18.1.

în țara Canaan, zicând: Domnul
21.2
Num. 35.2
a poruncit prin Moise să ni se dea cetăți de locuit cu împrejurimile lor pentru vitele noastre. 3Și copiii lui Israel au dat leviților din moștenirea lor, după porunca Domnului, aceste cetăți și împrejurimile lor. 4Și sorțul a ieșit pentru familiile cohatiților. Și copiilor lui Aaron preotul, din leviți, le‐au căzut
21.4
Vers. 8.19.

prin sorți treisprezece cetăți din seminția lui
21.4
Cap. 24.33.

Iuda, din seminția lui Simeon și din seminția lui Beniamin. 5Și ceilalți copii
21.5
Vers. 20, etc.

ai lui Chehat au avut prin sorți, zece cetăți din familiile seminției lui Efraim și din seminția lui Dan și din jumătatea seminției lui Manase. 6Și copiii
21.6
Vers. 27, etc.

lui Gherșon au avut prin sorți treisprezece cetăți din familiile seminției lui Isahar și din seminția lui Așer și din seminția lui Neftali și din jumătatea seminției lui Manase, în Basan. 7Copiii
21.7
Vers. 34, etc.

lui Merari după familiile lor au avut douăsprezece cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon. 8Și copiii
21.8
Vers. 3.

lui Israel au dat prin sorț leviților cetățile acestea cu împrejurimile lor, cum
21.8
Num. 35.2
poruncise Domnul prin Moise. 9Și au dat din seminția copiilor lui Iuda și din seminția copiilor lui Simeon cetățile acestea, care au fost numite pe nume, 10și care au fost ale copiilor lui Aaron
21.10
Vers. 4.

, din familiile chehatiților, din copiii lui Levi, căci sorțul întâi a fost pentru ei. 11Și le‐au dat cetatea
21.11
1 Cron. 6.55
lui Arba, tatăl lui
21.11
Cap. 15.13, 14.

Anac, care este Hebronul, în ținutul muntos
21.11
Cap. 20.7.
Lc. 1.39
al lui Iuda, cu împrejurimile ei. 12Iar câmpiile
21.12
Cap. 14.14.
1 Cron. 6.56
cetății și satele ei le‐au dat lui Caleb, fiul lui Iefune, ca stăpânire a sa. 13Și au dat
21.13
1 Cron. 6.57
copiilor lui Aaron preotul, cetatea de scăpare pentru ucigaș Hebronul
21.13
Cap. 15.54;
20.7
cu împrejurimile sale și Libna
21.13
Cap. 15.42.

cu împrejurimile sale 14și Iatirul
21.14
Cap. 15.48.

cu împrejurimile sale și Eștemoa
21.14
Cap. 15.50.

cu împrejurimile sale 15și Holonul
21.15
1 Cron. 6.58
cu împrejurimile sale și Debirul
21.15
Cap. 15.49.

cu împrejurimile sale 16și Ainul
21.16
1 Cron. 6.59
cu împrejurimile sale și Iuta
21.16
Cap. 15.55.

cu împrejurimile sale, Bet‐Șemeșul
21.16
Cap. 10.

cu împrejurimile sale: nouă cetăți din aceste două seminții. 17Și din seminția lui Beniamin: Gabaonul
21.17
Cap. 18.25.

cu împrejurimile sale și Gheba
21.17
Cap. 18.24.

cu împrejurimile sale, 18și Anatotul cu împrejurimile sale și Almonul
21.18
1 Cron. 6.60
cu împrejurimile sale: patru cetăți. 19Toate cetățile copiilor lui Aaron preotul erau: treisprezece cetăți cu împrejurimile lor. 20Și familiilor copiilor lui Chehat, Leviții
21.20
Vers. 5.
1 Cron. 6.66
, rămași din copiii lui Chehat, cetățile din sorțul lor au fost din seminția lui Efraim. 21Și le‐au dat cetatea de scăpare pentru ucigaș Sihemul
21.21
Cap. 20.7.

cu împrejurimile sale în muntele lui Efraim și Ghezerul cu împrejurimile sale, 22și Chibțaimul cu împrejurimile sale și Bet‐Horonul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 23Și din seminția lui Dan: Elteche cu împrejurimile sale și Ghibetonul cu împrejurimile sale, 24și Aialonul cu împrejurimile sale și Gat‐Rimonul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 25Și din jumătatea seminției lui Manase: Taanacul cu împrejurimile sale și Gat‐Rimonul cu împrejurimile sale: două cetăți. 26Toate cetățile erau zece cu împrejurimile lor pentru familiile copiilor lui Chehat care au rămas. 27Și copiilor
21.27
Vers. 6.
1 Cron. 6.71
lui Gherșon din familiile leviților din jumătatea seminției lui Manase au dat cetatea de scăpare pentru ucigaș: Golanul
21.27
Cap. 20.8.

în Basan cu împrejurimile sale și Beeștra cu împrejurimile sale: două cetăți. 28Și din seminția lui Isahar: Chișionul cu împrejurimile sale, Dabratul cu împrejurimile sale, 29Iarmutul cu împrejurimile sale, En‐Ganimul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 30Și din seminția lui Așer: Mișealul cu împrejurimile sale, Abdonul cu împrejurimile sale, 31Helcatul cu împrejurimile sale: și Rehobul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 32Și din seminția lui Neftali, cetatea de scăpare pentru ucigaș: Chedeșul
21.32
Cap. 20.7.

în Galileea cu împrejurimile sale și Hamot‐Dorul cu împrejurimile sale și Cartanul cu împrejurimile sale: trei cetăți. 33Toate cetățile gherșoniților după familiile lor erau treisprezece cetăți cu împrejurimile lor. 34Și familiilor copiilor lui Merari, celor
21.34
Vers. 7.
1 Cron. 6.77
rămași din leviți, le‐au dat din seminția lui Zabulon: Iocneamul cu împrejurimile sale, Carta cu împrejurimile sale, 35Dimna cu împrejurimile sale, Nahalalul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 36Și din seminția lui Ruben: Bețerul
21.36
Cap. 20.8.

cu împrejurimile sale și Iahța cu împrejurimile sale. 37Chedemotul cu împrejurimile sale și Mefaatul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 38Și din seminția lui Gad, cetatea de scăpare pentru ucigaș: Ramotul
21.38
Cap. 20.8.

în Galaad cu împrejurimile sale și Mahanaimul cu împrejurimile sale, 39Hesbonul cu împrejurimile sale și Iaezerul cu împrejurimile sale: peste tot patru cetăți. 40Toate cetățile copiilor lui Merari, care au rămas din familiile leviților, după familiile lor și sorțul lor, erau douăsprezece cetăți. 41Toate
21.41
Num. 35.7
cetățile leviților, în mijlocul stăpânirii copiilor lui Israel, au fost patruzeci și opt de cetăți cu împrejurimile lor. 42Cetățile acestea aveau fiecare împrejurimi împrejurul său: așa erau toate cetățile acestea.

Făgăduința împlinită

43Și Domnul a dat lui Israel toată țara

21.43
Gen. 13.15
15.18
26.3
28.4,13
, pe care jurase s‐o dea părinților lor, și au stăpânit‐o și au locuit în ea. 44Și Domnul
21.44
Cap. 11.23;
22.4
le‐a dat odihnă de jur împrejur, potrivit cu tot ce jurase părinților lor, și din toți vrăjmașii lor n‐a stat un om
21.44
Deut. 7.24
înaintea lor: Domnul a dat pe toți vrăjmașii lor în mâna lor. 45N‐a căzut niciun
21.45
Cap. 23.14.

cuvânt din toate cuvintele bune, pe care le vorbise Domnul către casa lui Israel; toate s‐au întâmplat.