Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Sfaturile lui Iosua

231Și a fost așa: la multe zile după ce Domnul a dat

23.1
Cap. 21.44;
22.4
odihnă lui Israel de toți vrăjmașii săi de jur împrejur și Iosua era bătrân
23.1
Cap. 13.1.

, înaintat în zile, 2Iosua a chemat
23.2
Deut. 31.281 Cron. 28.1
pe tot Israelul, pe bătrânii lor și pe capii lor și pe judecătorii lor și pe dregătorii lor și le‐a zis: Eu am îmbătrânit, sunt înaintat în zile. 3Și ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul
23.3
Ex. 14.14
vostru tuturor neamurilor acestora pentru voi. Căci Domnul Dumnezeul vostru s‐a luptat pentru voi. 4Iată eu v‐am
23.4
Cap. 13.2, 6;
18.10
împărțit prin sorț spre moștenire, după semințiile voastre, aceste neamuri rămase de la Iordan, cu toate neamurile pe care le‐am stârpit până la marea cea mare spre apusul soarelui. 5Și Domnul Dumnezeul
23.5
Ex. 23.30
33.2
34.11Deut. 11.23
vostru, el însuși le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră și veți stăpâni țara lor, cum
23.5
Num. 33.53
v‐a vorbit Domnul Dumnezeul vostru. 6Îmbărbătați‐vă deci foarte mult
23.6
Cap. 1.7.

ca să păziți și să faceți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, ca să nu vă
23.6
Deut. 5.32
28.14
abeteți, de la ea, nici la dreapta nici la stânga, 7ca să nu
23.7
Ex. 23.33Deut. 7.2,3Prov. 4.14Ef. 5.11
intrați printre aceste neamuri care au rămas între voi și să nu pomeniți
23.7
Ex. 23.13Ps. 16.4Ier. 5.7Țef. 1.5Num. 32.24
numele dumnezeilor lor, nici să vă jurați pe ei, nici să le slujiți și nici să vă plecați lor, 8ci să vă lipiți
23.8
Deut. 10.20
11.22
13.4
de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua de astăzi. 9Căci Domnul
23.9
Deut. 11.23
a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice și cât pentru voi, nimeni
23.9
Cap. 1.5.

n‐a putut să vă stea înainte până în ziua de astăzi. 10Unul
23.10
Lev. 26.8Deut. 32.30Jud. 3.31
15.152 Sam. 23.8
singur dintre voi urmărește o mie, căci Domnul Dumnezeul vostru se luptă pentru voi, cum
23.10
Ex. 14.14
23.27Deut. 3.22
v‐a vorbit. 11Luați mult aminte
23.11
Cap. 22.5.

deci la sufletele voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. 12Căci dacă veți
23.12
Evr. 10.38,392 Pet. 2.20,21
da înapoi în vreun fel și vă veți lipi de rămășița acestor neamuri, de cele care rămân între voi, și vă veți încuscri și vă veți amesteca cu ei
23.12
Deut. 7.3
și ei cu voi, 13să știți hotărât că Domnul
23.13
Jud. 2.3
Dumnezeul vostru nu va mai alunga aceste neamuri dinaintea voastră, și
23.13
Ex. 23.33Num. 33.55Deut. 7.161 Reg. 11.4
vă vor fi lațuri și curse și un bici în coastele voastre și spini în ochii voștri până veți pieri din această țară bună, pe care v‐a dat‐o Domnul Dumnezeul vostru. 14Și iată astăzi mă duc
23.14
1 Reg. 2.2Evr. 9.27
pe calea întregului pământ, și știți în toată inima voastră și în tot sufletul vostru că n‐a căzut niciun cuvânt din toate cuvintele bune pe care le‐a vorbit Domnul Dumnezeul vostru despre voi. Toate vi s‐au întâmplat, un singur cuvânt din ele n‐a
23.14
Cap. 21.45.
Lc. 21.33
căzut. 15Și va fi așa: după
23.15
Deut. 28.63
cum orice cuvânt bun pe care vi l‐a vorbit Domnul Dumnezeul vostru a venit asupra voastră, tot așa Domnul va face să vină asupra voastră orice cuvânt rău
23.15
Lev. 26.16Deut. 28.1,15
până vă va prăpădi de pe acest pământ bun, pe care vi l‐a dat Domnul Dumnezeul vostru. 16Când veți călca legământul Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi l‐a poruncit, și veți merge și veți sluji altor dumnezei și vă veți pleca lor, atunci mânia Domnului se va aprinde împotriva voastră și veți fi pierduți repede din această țară bună pe care v‐a dat‐o el.