Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Trecerea Iordanului

31Și Iosua s‐a sculat dis‐de‐dimineață și au plecat din Sitim

3.1
Cap. 2.1.

și au venit la Iordan, el și toți copiii lui Israel, și au mas acolo înainte de a trece. 2Și a fost așa: după trei
3.2
Cap. 1.10, 11.

zile dregătorii au trecut prin tabără 3și au poruncit poporului zicând: Când
3.3
Num. 10.33
veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru și preoții
3.3
Deut. 31.9,25
leviți, purtându‐l, atunci să plecați din locurile voastre și să mergeți după el. 4Totuși
3.4
Ex. 19.12
să fie o depărtare între voi și el, cam de două mii de coți după măsură. Să nu vă apropiați de el să cunoașteți calea pe care aveți să mergeți, căci n‐ați trecut pe această cale până acum. 5Și Iosua a zis poporului: Sfințiți‐vă
3.5
Ex. 19.10,14,15Lev. 10.7Num. 11.81 Sam. 16.5Ioel 2.16
, căci mâine Domnul va face minuni în mijlocul vostru. 6Și Iosua a vorbit preoților zicând: Ridicați
3.6
Num. 4.15
chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Și au ridicat chivotul legământului și au trecut înaintea poporului. 7Și Domnul a zis lui Iosua: Astăzi voi începe să te
3.7
Cap. 4.14.
1 Cron. 29.252 Cron. 1.1
măresc în ochii întregului Israel, ca să știe că precum
3.7
Cap. 1.5.

am fost cu Moise, așa voi fi și cu tine. 8Și să poruncești preoților
3.8
Vers. 3.

care poartă chivotul legământului zicând: Când veți veni la marginea apelor Iordanului, să stați
3.8
Vers. 17.

în Iordan. 9Și Iosua a zis copiilor lui Israel: Apropiați‐vă aici și auziți cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. 10Și Iosua a zis: Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul
3.10
Deut. 5.261 Sam. 17.262 Reg. 19.4Osea 1.10Mat. 16.161 Tes. 1.9
cel viu este în mijlocul vostru și va alunga
3.10
Ex. 33.2Deut. 7.1Ps. 44.2
dinaintea voastră pe cananit și pe hetit și pe hevit și pe ferezit și pe ghirgasit și pe amorit și pe iebusit. 11Iată chivotul legământului Domnului
3.11
Vers. 13.
Mica 4.13Zah. 4.14
6.5
întregului pământ trece înaintea voastră în Iordan. 12Și acum luați‐vă
3.12
Cap. 4.2.

doisprezece bărbați din semințiile lui Israel, un bărbat de fiecare seminție. 13Și va fi așa: când
3.13
Vers. 15, 16.

tălpile picioarelor preoților, care poartă chivotul Domnului
3.13
Vers. 11.

Dumnezeului întregului pământ, se vor odihni în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica, apele care se coboară din sus, și vor sta
3.13
Ps. 78.13
114.3
grămadă. 14Și a fost așa: când poporul a plecat din corturile sale ca să treacă Iordanul, preoții care purtau chivotul
3.14
Fapte. 7.45
legământului erau înaintea poporului. 15Și când cei ce purtau chivotul au ajuns la Iordan și picioarele
3.15
Vers. 13.

preoților care purtau chivotul s‐au muiat în marginea apei, căci
3.15
1 Cron. 12.15Ier. 12.5
49.19
Iordanul se varsă peste malurile sale în
3.15
Cap. 4.18;
5.10,12
toate zilele secerișului, 16apele care se coborau din sus au stătut și s‐au ridicat grămadă, foarte departe, la Adam, cetatea care este alături de Țartan
3.16
1 Reg. 4.12
7.46
; și cele ce se coborau către
3.16
Deut. 3.17
marea șesului, Marea Sărată
3.16
Gen. 14.3Num. 34.3
, s‐au scurs de tot și poporul a trecut în dreptul Ierihonului. 17Și preoții, care purtau chivotul legământului Domnului, au stătut tare pe uscat în mijlocul Iordanului. Și tot Israelul
3.17
Ex. 14.29
a trecut pe uscat, până ce tot neamul a trecut de tot Iordanul.