Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Cele două iscoade la Ierihon

21Și Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din

2.1
Num. 25.1
Sitim doi bărbați ca iscoade, zicând: Duceți‐vă, vedeți țara și Ierihonul. Și s‐au dus și au venit
2.1
Evr. 11.31Iac. 2.25
în casa unei femei, o curvă cu numele Rahav
2.1
Mat. 1.5
, și s‐au culcat acolo. 2Și s‐a spus
2.2
Ps. 127.1Prov. 21.30
împăratului Ierihonului, zicând: Iată, bărbați din copiii lui Israel au venit aici în această noapte să cerceteze țara. 3Și împăratul Ierihonului a trimis la Rahav zicând: Scoate pe bărbații care au venit la tine, care au intrat în casa ta; căci au venit ca să cerceteze toată țara. 4Și femeia
2.4
2 Sam. 17.19,20
a luat pe cei doi bărbați și i‐a ascuns și a zis: Da, bărbații au venit la mine, dar nu știam de unde erau. 5Și a fost așa: pe când era să se închidă poarta, când era întuneric, bărbații au ieșit: nu știu încotro s‐au dus bărbații. Urmăriți‐i repede, căci îi veți ajunge. 6Dar ea îi suise
2.6
Ex. 1.172 Sam. 17.19
pe acoperiș și i‐a ascuns sub cotoarele de in pe care și le așezase pe acoperiș. 7Și bărbații i‐au urmărit pe calea Iordanului până la vaduri și de îndată ce au ieșit urmăritorii, s‐a închis poarta. 8Și înainte ca să se culce ei, ea s‐a suit la ei pe acoperiș 9și a zis bărbaților: Știu că Domnul v‐a dat țara și că frica
2.9
Gen. 35.5Ex. 23.27Deut. 2.25
11.25
de voi a căzut peste noi și că toți locuitorii țării se topesc dinaintea voastră. 10Căci noi am auzit cum Domnul a secat
2.10
Ex. 14.21
apele Mării Roșii înaintea voastră, când ați ieșit din Egipt și ce ați făcut
2.10
Num. 21.24,34,35
celor doi împărați ai amoriților care erau dincolo de Iordan, lui Sihon și lui Og, pe care i‐ați nimicit cu desăvârșire. 11Am
2.11
Ex. 15.14,15
auzit și ni s‐a topit inima
2.11
Cap. 5.1;
și n‐a mai rămas duh în niciun om din pricina voastră; căci Domnul
2.11
Deut. 4.39
Dumnezeul vostru, el este Dumnezeu în ceruri, sus și pe pământ jos. 12Și acum, vă rog, jurați‐mi
2.12
1 Sam. 20.14,15,17
pe Domnul, fiindcă am arătat îndurare către voi, că veți arăta și voi îndurare către casa
2.12
1 Tim. 5.8
tatălui meu, și să‐mi dați un semn
2.12
Vers. 18.
adevărat 13că veți lăsa viu pe tatăl meu și pe mama mea și pe frații mei și pe surorile mele și tot ce este al lor, și că ne veți mântui sufletele de la moarte. 14Și bărbații i‐au zis: Viețile noastre vor muri în locul a lor voastre, dacă nu veți spune această treabă a noastră. Și va fi așa: când Domnul ne va da țara, vom arăta îndurare
2.14
Jud. 1.24Mat. 5.7
și adevăr către tine. 15Și i‐a coborât
2.15
Fapte. 9.25
cu o funie prin fereastră, căci casa ei era lângă zidul cetății și ea locuia pe zid. 16Și le‐a zis: Duceți‐vă la munte, ca să nu vă întâmpine urmăritorii, și ascundeți‐vă acolo trei zile, până se vor întoarce urmăritorii, și după aceea duceți‐vă pe calea voastră. 17Și bărbații i‐au zis: Vom fi dezlegați
2.17
Ex. 20.7
de jurământul acesta, pe care ne‐ai pus să‐l jurăm. 18Iată, vom intra
2.18
Vers. 12.
în țară; să legi funia aceasta de fir cărmiziu la fereastra prin care ne‐ai coborât, și adună
2.18
Cap. 6.23.
la tine în casă pe tatăl tău și pe mama ta și pe frații tăi și pe toată casa tatălui tău. 19Și va fi așa: oricine va ieși din ușile casei tale pe uliță, sângele
2.19
Mat. 27.25
său va fi asupra capului său și noi vom fi nevinovați; și oricine va fi cu tine în casă, sângele său va fi asupra capului nostru dacă se va pune vreo mână pe el. 20Și dacă vei spune această treabă a noastră, vom fi dezlegați de jurământul, pe care ne‐ai pus să‐l jurăm. 21Și ea a zis: După cuvintele voastre așa să fie! Și i‐a lăsat să se ducă și au plecat. Și a legat funia cărmizie la fereastră. 22Și ei s‐au dus și au venit la munte și au rămas acolo trei zile, până s‐au întors urmăritorii. Și urmăritorii i‐au căutat tot drumul, și nu i‐au găsit. 23Și cei doi bărbați s‐au întors și s‐au pogorât din munte și au trecut și au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i‐au istorisit tot ce li se întâmplase. 24Și au zis lui Iosua: Cu adevărat Domnul
2.24
Ex. 23.31
a dat în mâinile noastre toată țara, și toți locuitorii țării se topesc naintea noastră.

3

Trecerea Iordanului

31Și Iosua s‐a sculat dis‐de‐dimineață și au plecat din Sitim

3.1
Cap. 2.1.
și au venit la Iordan, el și toți copiii lui Israel, și au mas acolo înainte de a trece. 2Și a fost așa: după trei
3.2
Cap. 1.10, 11.
zile dregătorii au trecut prin tabără 3și au poruncit poporului zicând: Când
3.3
Num. 10.33
veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru și preoții
3.3
Deut. 31.9,25
leviți, purtându‐l, atunci să plecați din locurile voastre și să mergeți după el. 4Totuși
3.4
Ex. 19.12
să fie o depărtare între voi și el, cam de două mii de coți după măsură. Să nu vă apropiați de el să cunoașteți calea pe care aveți să mergeți, căci n‐ați trecut pe această cale până acum. 5Și Iosua a zis poporului: Sfințiți‐vă
3.5
Ex. 19.10,14,15Lev. 10.7Num. 11.81 Sam. 16.5Ioel 2.16
, căci mâine Domnul va face minuni în mijlocul vostru. 6Și Iosua a vorbit preoților zicând: Ridicați
3.6
Num. 4.15
chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Și au ridicat chivotul legământului și au trecut înaintea poporului. 7Și Domnul a zis lui Iosua: Astăzi voi începe să te
3.7
Cap. 4.14.
măresc în ochii întregului Israel, ca să știe că precum
3.7
Cap. 1.5.
am fost cu Moise, așa voi fi și cu tine. 8Și să poruncești preoților
3.8
Vers. 3.
care poartă chivotul legământului zicând: Când veți veni la marginea apelor Iordanului, să stați
3.8
Vers. 17.
în Iordan. 9Și Iosua a zis copiilor lui Israel: Apropiați‐vă aici și auziți cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. 10Și Iosua a zis: Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul
3.10
Deut. 5.261 Sam. 17.262 Reg. 19.4Osea 1.10Mat. 16.161 Tes. 1.9
cel viu este în mijlocul vostru și va alunga
3.10
Ex. 33.2Deut. 7.1Ps. 44.2
dinaintea voastră pe cananit și pe hetit și pe hevit și pe ferezit și pe ghirgasit și pe amorit și pe iebusit. 11Iată chivotul legământului Domnului
3.11
Vers. 13.
întregului pământ trece înaintea voastră în Iordan. 12Și acum luați‐vă
3.12
Cap. 4.2.
doisprezece bărbați din semințiile lui Israel, un bărbat de fiecare seminție. 13Și va fi așa: când
3.13
Vers. 15, 16.
tălpile picioarelor preoților, care poartă chivotul Domnului
3.13
Vers. 11.
Dumnezeului întregului pământ, se vor odihni în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica, apele care se coboară din sus, și vor sta
3.13
Ps. 78.13
114.3
grămadă. 14Și a fost așa: când poporul a plecat din corturile sale ca să treacă Iordanul, preoții care purtau chivotul
3.14
Fapte. 7.45
legământului erau înaintea poporului. 15Și când cei ce purtau chivotul au ajuns la Iordan și picioarele
3.15
Vers. 13.
preoților care purtau chivotul s‐au muiat în marginea apei, căci
3.15
1 Cron. 12.15Ier. 12.5
49.19
Iordanul se varsă peste malurile sale în
3.15
Cap. 4.18;
toate zilele secerișului, 16apele care se coborau din sus au stătut și s‐au ridicat grămadă, foarte departe, la Adam, cetatea care este alături de Țartan
3.16
1 Reg. 4.12
7.46
; și cele ce se coborau către
3.16
Deut. 3.17
marea șesului, Marea Sărată
3.16
Gen. 14.3Num. 34.3
, s‐au scurs de tot și poporul a trecut în dreptul Ierihonului. 17Și preoții, care purtau chivotul legământului Domnului, au stătut tare pe uscat în mijlocul Iordanului. Și tot Israelul
3.17
Ex. 14.29
a trecut pe uscat, până ce tot neamul a trecut de tot Iordanul.

4

Pietre de aducere aminte

41Și a fost așa: când tot poporul a trecut

4.1
Deut. 27.2
de tot Iordanul, Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 2Luați‐vă
4.2
Cap. 3.12.
din popor doisprezece bărbați, un bărbat din fiecare seminție, 3și porunciți‐le zicând: Luați‐vă de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde au stătut
4.3
Cap. 3.13.
picioarele preoților, douăsprezece pietre, și treceți‐le cu voi și puneți‐le în locul
4.3
Vers. 19, 20.
unde veți mânea în noaptea aceasta. 4Și Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbați, pe care‐i rânduise din copiii lui Israel, un bărbat din fiecare seminție. 5Și Iosua le‐a zis: Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și ridicați‐vă fiecare câte o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, 6ca aceasta să fie un semn în mijlocul vostru când
4.6
Vers. 21.
vor întreba copiii voștri în viitor zicând: Ce sunt pentru voi pietrele acestea? 7Și le veți spune că apele Iordanului
4.7
Cap. 3.13, 16.
au fost despicate înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut el prin Iordan, apele Iordanului au fost despicate. Și pietrele acestea vor fi ca amintire
4.7
Ex. 12.14Num. 16.40
pentru copiii lui Israel în veci. 8Și copiii lui Israel au făcut cum le poruncise Iosua și au ridicat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum zisese Domnul lui Iosua, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, și le‐au trecut cu ei la locul unde au mas și le‐au pus jos acolo. 9Și Iosua a ridicat douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde stătuseră picioarele preoților, care purtau chivotul legământului, și sunt acolo până în ziua de astăzi. 10Și preoții care purtau chivotul au stătut în mijlocul Iordanului, până s‐a săvârșit tot ce poruncise Domnul lui Iosua să vorbească poporului, după toate cele ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s‐a grăbit și a trecut. 11Și a fost așa: după ce tot poporul a trecut de tot, chivotul Domnului și preoții au trecut înaintea poporului. 12Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad și jumătatea seminției lui Manase au trecut
4.12
Num. 32.20,27,28
înarmați înaintea copiilor lui Israel, cum le zisese Moise. 13Ca la patruzeci de mii gătiți de război au trecut înaintea Domnului la luptă în șesurile Ierihonului. 14În ziua aceea Domnul a mărit
4.14
Cap. 3.7.
pe Iosua în ochii întregului Israel și s‐au temut de el cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieții sale. 15Și Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 16Poruncește preoților care poartă
4.16
Ex. 25.16,22
chivotul mărturiei să se suie afară din Iordan. 17Și Iosua a poruncit preoților zicând: Suiți‐vă afară din Iordan. 18Și a fost așa: când preoții care purtau chivotul legământului Domnului s‐au suit afară din mijlocul Iordanului și tălpile picioarelor preoților au fost ridicate afară pe uscat, apele Iordanului s‐au întors la locul lor și au curs
4.18
Cap. 3.15.
peste toate malurile sale ca mai înainte. 19Și poporul s‐a suit afară din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi, și au tăbărât în Ghilgal
4.19
Cap. 5.9.
, la marginea dinspre răsărit a Ierihonului. 20Și acele
4.20
Vers. 3.
douăsprezece pietre pe care le‐au luat din Iordan, Iosua le‐a ridicat la Ghilgal. 21Și a vorbit copiilor lui Israel zicând: Când copiii voștri vor
4.21
Vers. 6.
întreba pe părinții lor în viitor zicând: Ce sunt pietrele acestea? 22atunci veți face cunoscut copiilor voștri zicând: Israel
4.22
Cap. 3.17.
a trecut Iordanul acesta pe uscat. 23Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat apele Iordanului dinaintea voastră, până ați trecut, cum a făcut Domnul Dumnezeul vostru Mării Roșii, pe care a secat‐o
4.23
Ex. 14.21
dinaintea noastră, până am trecut, 24ca
4.24
1 Reg. 8.42,432 Reg. 19.19Ps. 106.8
toate popoarele pământului să cunoască mâna Domnului, că este
4.24
Ex. 15.161 Cron. 29.12Ps. 89.13
tare; ca să vă
4.24
Ex. 14.31Deut. 6.2Ps. 89.7Ier. 10.7
temeți de Domnul Dumnezeul vostru în toate zilele.