Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Trecerea Iordanului

31Și Iosua s‐a sculat dis‐de‐dimineață și au plecat din Sitim

3.1
Cap. 2.1.
și au venit la Iordan, el și toți copiii lui Israel, și au mas acolo înainte de a trece. 2Și a fost așa: după trei
3.2
Cap. 1.10, 11.
zile dregătorii au trecut prin tabără 3și au poruncit poporului zicând: Când
3.3
Num. 10.33
veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru și preoții
3.3
Deut. 31.9,25
leviți, purtându‐l, atunci să plecați din locurile voastre și să mergeți după el. 4Totuși
3.4
Ex. 19.12
să fie o depărtare între voi și el, cam de două mii de coți după măsură. Să nu vă apropiați de el să cunoașteți calea pe care aveți să mergeți, căci n‐ați trecut pe această cale până acum. 5Și Iosua a zis poporului: Sfințiți‐vă
3.5
Ex. 19.10,14,15Lev. 10.7Num. 11.81 Sam. 16.5Ioel 2.16
, căci mâine Domnul va face minuni în mijlocul vostru. 6Și Iosua a vorbit preoților zicând: Ridicați
3.6
Num. 4.15
chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Și au ridicat chivotul legământului și au trecut înaintea poporului. 7Și Domnul a zis lui Iosua: Astăzi voi începe să te
3.7
Cap. 4.14.
măresc în ochii întregului Israel, ca să știe că precum
3.7
Cap. 1.5.
am fost cu Moise, așa voi fi și cu tine. 8Și să poruncești preoților
3.8
Vers. 3.
care poartă chivotul legământului zicând: Când veți veni la marginea apelor Iordanului, să stați
3.8
Vers. 17.
în Iordan. 9Și Iosua a zis copiilor lui Israel: Apropiați‐vă aici și auziți cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. 10Și Iosua a zis: Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul
3.10
Deut. 5.261 Sam. 17.262 Reg. 19.4Osea 1.10Mat. 16.161 Tes. 1.9
cel viu este în mijlocul vostru și va alunga
3.10
Ex. 33.2Deut. 7.1Ps. 44.2
dinaintea voastră pe cananit și pe hetit și pe hevit și pe ferezit și pe ghirgasit și pe amorit și pe iebusit. 11Iată chivotul legământului Domnului
3.11
Vers. 13.
întregului pământ trece înaintea voastră în Iordan. 12Și acum luați‐vă
3.12
Cap. 4.2.
doisprezece bărbați din semințiile lui Israel, un bărbat de fiecare seminție. 13Și va fi așa: când
3.13
Vers. 15, 16.
tălpile picioarelor preoților, care poartă chivotul Domnului
3.13
Vers. 11.
Dumnezeului întregului pământ, se vor odihni în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica, apele care se coboară din sus, și vor sta
3.13
Ps. 78.13
114.3
grămadă. 14Și a fost așa: când poporul a plecat din corturile sale ca să treacă Iordanul, preoții care purtau chivotul
3.14
Fapte. 7.45
legământului erau înaintea poporului. 15Și când cei ce purtau chivotul au ajuns la Iordan și picioarele
3.15
Vers. 13.
preoților care purtau chivotul s‐au muiat în marginea apei, căci
3.15
1 Cron. 12.15Ier. 12.5
49.19
Iordanul se varsă peste malurile sale în
3.15
Cap. 4.18;
toate zilele secerișului, 16apele care se coborau din sus au stătut și s‐au ridicat grămadă, foarte departe, la Adam, cetatea care este alături de Țartan
3.16
1 Reg. 4.12
7.46
; și cele ce se coborau către
3.16
Deut. 3.17
marea șesului, Marea Sărată
3.16
Gen. 14.3Num. 34.3
, s‐au scurs de tot și poporul a trecut în dreptul Ierihonului. 17Și preoții, care purtau chivotul legământului Domnului, au stătut tare pe uscat în mijlocul Iordanului. Și tot Israelul
3.17
Ex. 14.29
a trecut pe uscat, până ce tot neamul a trecut de tot Iordanul.

4

Pietre de aducere aminte

41Și a fost așa: când tot poporul a trecut

4.1
Deut. 27.2
de tot Iordanul, Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 2Luați‐vă
4.2
Cap. 3.12.
din popor doisprezece bărbați, un bărbat din fiecare seminție, 3și porunciți‐le zicând: Luați‐vă de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde au stătut
4.3
Cap. 3.13.
picioarele preoților, douăsprezece pietre, și treceți‐le cu voi și puneți‐le în locul
4.3
Vers. 19, 20.
unde veți mânea în noaptea aceasta. 4Și Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbați, pe care‐i rânduise din copiii lui Israel, un bărbat din fiecare seminție. 5Și Iosua le‐a zis: Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și ridicați‐vă fiecare câte o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, 6ca aceasta să fie un semn în mijlocul vostru când
4.6
Vers. 21.
vor întreba copiii voștri în viitor zicând: Ce sunt pentru voi pietrele acestea? 7Și le veți spune că apele Iordanului
4.7
Cap. 3.13, 16.
au fost despicate înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut el prin Iordan, apele Iordanului au fost despicate. Și pietrele acestea vor fi ca amintire
4.7
Ex. 12.14Num. 16.40
pentru copiii lui Israel în veci. 8Și copiii lui Israel au făcut cum le poruncise Iosua și au ridicat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum zisese Domnul lui Iosua, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, și le‐au trecut cu ei la locul unde au mas și le‐au pus jos acolo. 9Și Iosua a ridicat douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde stătuseră picioarele preoților, care purtau chivotul legământului, și sunt acolo până în ziua de astăzi. 10Și preoții care purtau chivotul au stătut în mijlocul Iordanului, până s‐a săvârșit tot ce poruncise Domnul lui Iosua să vorbească poporului, după toate cele ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s‐a grăbit și a trecut. 11Și a fost așa: după ce tot poporul a trecut de tot, chivotul Domnului și preoții au trecut înaintea poporului. 12Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad și jumătatea seminției lui Manase au trecut
4.12
Num. 32.20,27,28
înarmați înaintea copiilor lui Israel, cum le zisese Moise. 13Ca la patruzeci de mii gătiți de război au trecut înaintea Domnului la luptă în șesurile Ierihonului. 14În ziua aceea Domnul a mărit
4.14
Cap. 3.7.
pe Iosua în ochii întregului Israel și s‐au temut de el cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieții sale. 15Și Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 16Poruncește preoților care poartă
4.16
Ex. 25.16,22
chivotul mărturiei să se suie afară din Iordan. 17Și Iosua a poruncit preoților zicând: Suiți‐vă afară din Iordan. 18Și a fost așa: când preoții care purtau chivotul legământului Domnului s‐au suit afară din mijlocul Iordanului și tălpile picioarelor preoților au fost ridicate afară pe uscat, apele Iordanului s‐au întors la locul lor și au curs
4.18
Cap. 3.15.
peste toate malurile sale ca mai înainte. 19Și poporul s‐a suit afară din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi, și au tăbărât în Ghilgal
4.19
Cap. 5.9.
, la marginea dinspre răsărit a Ierihonului. 20Și acele
4.20
Vers. 3.
douăsprezece pietre pe care le‐au luat din Iordan, Iosua le‐a ridicat la Ghilgal. 21Și a vorbit copiilor lui Israel zicând: Când copiii voștri vor
4.21
Vers. 6.
întreba pe părinții lor în viitor zicând: Ce sunt pietrele acestea? 22atunci veți face cunoscut copiilor voștri zicând: Israel
4.22
Cap. 3.17.
a trecut Iordanul acesta pe uscat. 23Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat apele Iordanului dinaintea voastră, până ați trecut, cum a făcut Domnul Dumnezeul vostru Mării Roșii, pe care a secat‐o
4.23
Ex. 14.21
dinaintea noastră, până am trecut, 24ca
4.24
1 Reg. 8.42,432 Reg. 19.19Ps. 106.8
toate popoarele pământului să cunoască mâna Domnului, că este
4.24
Ex. 15.161 Cron. 29.12Ps. 89.13
tare; ca să vă
4.24
Ex. 14.31Deut. 6.2Ps. 89.7Ier. 10.7
temeți de Domnul Dumnezeul vostru în toate zilele.

5

Tăierea împrejur

51Și a fost așa când au auzit

5.1
Ex. 15.14,15
toți împărații amoriților, care erau dincolo de Iordan către apus și toți împărații cananiților care erau lângă
5.1
Num. 13.29Ps. 48.6Ezec. 21.7
mare, că Domnul a secat apele Iordanului dinaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s‐a topit inima
5.1
1 Reg. 10.5
și nu mai era duh în ei din pricina copiilor lui Israel. 2În vremea aceea Domnul a zis lui Iosua: Fă‐ți cuțite
5.2
Ex. 4.25
de cremene, și taie iarăși împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. 3Și Iosua și‐a făcut cuțite de cremene și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel la dealul Aralot. 4Și aceasta e pricina pentru care i‐a tăiat Iosua împrejur: tot
5.4
Num. 14.29
26.64,65Deut. 2.16
poporul care ieșise din Egipt, cei de parte bărbătească, toți bărbați de război muriseră în pustie, pe cale după ce au ieșit din Egipt. 5Căci tot poporul care ieșise fusese tăiat împrejur însă nimeni din tot poporul care se născuse în pustie pe cale, după ce ieșise din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. 6Căci copiii lui Israel au umblat patruzeci
5.6
Num. 14.33Deut. 1.3
2.7,14Ps. 95.10
de ani prin pustie până a pierit tot neamul bărbaților de război ieșiți din Egipt, căci n‐ascultaseră de glasul Domnului, cărora Domnul se jurase că nu‐i
5.6
Num. 14.23Ps. 95.11Evr. 3.11
va lăsa să vadă țara, pe care Domnul o jurase părinților lor că ne‐o va da nouă, țară
5.6
Ex. 3.8
în care curge lapte și miere. 7Și a ridicat pe
5.7
Num. 14.31Deut. 1.39
copiii lor în locul lor; pe aceia i‐a tăiat împrejur Iosua, căci erau netăiați împrejur fiindcă nu‐i tăiaseră împrejur pe cale. 8Și a fost așa: cănd au sfârșit de tăiat împrejur pe tot neamul, au rămas la locul lor în tabără până s‐au vindecat
5.8
Gen. 34.25
.

Paștele. Încetarea manei

9Și Domnul a zis lui Iosua: Astăzi am prăvălit ocara

5.9
Gen. 34.141 Sam. 14.6Lev. 18.3Ezec. 20.7
23.3,8
Egiptului de peste voi. Și au pus numele
5.9
Cap. 4.19.
acestui loc Ghilgal până în ziua de azi. 10Și copiii lui Israel au tăbărât în Ghilgal și au făcut Paștele în ziua a patrusprezecea
5.10
Ex. 12.6Num. 9.5
a lunii, seara, în câmpiile Ierihonului. 11Și a doua zi după Paște au mâncat din grâul țării azimi și boabe prăjite, tocmai în ziua aceea. 12Și mana
5.12
Ex. 16.35
a încetat de a doua zi după ce au mâncat din grâul vechi al țării și copiii lui Israel n‐au mai avut mană și au mâncat din rodul țării Canaanului în anul acela. 13Și a fost așa: când era Iosua lângă Ierihon, și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată un om
5.13
Gen. 18.2
32.24Ex. 23.23Zah. 1.8Fapte. 1.10
stătea înaintea lui cu sabia scoasă
5.13
Num. 22.23
în mână. Și Iosua a mers la el și i‐a zis: Ești pentru noi sau pentru potrivnicii noștri? 14Și el a zis: Nu; căci am venit acum ca mai mare al oștirii Domnului. Și Iosua a
5.14
Gen. 17.3
căzut cu fața sa la pământ și s‐a închinat și i‐a zis: Ce zice Domnul meu către robul său? 15Și mai marele oștirii Domnului a zis lui Iosua: Scoate‐ți
5.15
Ex. 1.3,5Fapte. 7.33
încălțămintea din picior, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa.