Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Pietre de aducere aminte

41Și a fost așa: când tot poporul a trecut

4.1
Deut. 27.2
de tot Iordanul, Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 2Luați‐vă
4.2
Cap. 3.12.

din popor doisprezece bărbați, un bărbat din fiecare seminție, 3și porunciți‐le zicând: Luați‐vă de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde au stătut
4.3
Cap. 3.13.

picioarele preoților, douăsprezece pietre, și treceți‐le cu voi și puneți‐le în locul
4.3
Vers. 19, 20.

unde veți mânea în noaptea aceasta. 4Și Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbați, pe care‐i rânduise din copiii lui Israel, un bărbat din fiecare seminție. 5Și Iosua le‐a zis: Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și ridicați‐vă fiecare câte o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, 6ca aceasta să fie un semn în mijlocul vostru când
4.6
Vers. 21.
Ex. 12.26
13.14Deut. 6.20Ps. 44.1
78.3,4,5,6
vor întreba copiii voștri în viitor zicând: Ce sunt pentru voi pietrele acestea? 7Și le veți spune că apele Iordanului
4.7
Cap. 3.13, 16.

au fost despicate înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut el prin Iordan, apele Iordanului au fost despicate. Și pietrele acestea vor fi ca amintire
4.7
Ex. 12.14Num. 16.40
pentru copiii lui Israel în veci. 8Și copiii lui Israel au făcut cum le poruncise Iosua și au ridicat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum zisese Domnul lui Iosua, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, și le‐au trecut cu ei la locul unde au mas și le‐au pus jos acolo. 9Și Iosua a ridicat douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde stătuseră picioarele preoților, care purtau chivotul legământului, și sunt acolo până în ziua de astăzi. 10Și preoții care purtau chivotul au stătut în mijlocul Iordanului, până s‐a săvârșit tot ce poruncise Domnul lui Iosua să vorbească poporului, după toate cele ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s‐a grăbit și a trecut. 11Și a fost așa: după ce tot poporul a trecut de tot, chivotul Domnului și preoții au trecut înaintea poporului. 12Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad și jumătatea seminției lui Manase au trecut
4.12
Num. 32.20,27,28
înarmați înaintea copiilor lui Israel, cum le zisese Moise. 13Ca la patruzeci de mii gătiți de război au trecut înaintea Domnului la luptă în șesurile Ierihonului. 14În ziua aceea Domnul a mărit
4.14
Cap. 3.7.

pe Iosua în ochii întregului Israel și s‐au temut de el cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieții sale. 15Și Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 16Poruncește preoților care poartă
4.16
Ex. 25.16,22
chivotul mărturiei să se suie afară din Iordan. 17Și Iosua a poruncit preoților zicând: Suiți‐vă afară din Iordan. 18Și a fost așa: când preoții care purtau chivotul legământului Domnului s‐au suit afară din mijlocul Iordanului și tălpile picioarelor preoților au fost ridicate afară pe uscat, apele Iordanului s‐au întors la locul lor și au curs
4.18
Cap. 3.15.

peste toate malurile sale ca mai înainte. 19Și poporul s‐a suit afară din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi, și au tăbărât în Ghilgal
4.19
Cap. 5.9.

, la marginea dinspre răsărit a Ierihonului. 20Și acele
4.20
Vers. 3.

douăsprezece pietre pe care le‐au luat din Iordan, Iosua le‐a ridicat la Ghilgal. 21Și a vorbit copiilor lui Israel zicând: Când copiii voștri vor
4.21
Vers. 6.

întreba pe părinții lor în viitor zicând: Ce sunt pietrele acestea? 22atunci veți face cunoscut copiilor voștri zicând: Israel
4.22
Cap. 3.17.

a trecut Iordanul acesta pe uscat. 23Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat apele Iordanului dinaintea voastră, până ați trecut, cum a făcut Domnul Dumnezeul vostru Mării Roșii, pe care a secat‐o
4.23
Ex. 14.21
dinaintea noastră, până am trecut, 24ca
4.24
1 Reg. 8.42,432 Reg. 19.19Ps. 106.8
toate popoarele pământului să cunoască mâna Domnului, că este
4.24
Ex. 15.161 Cron. 29.12Ps. 89.13
tare; ca să vă
4.24
Ex. 14.31Deut. 6.2Ps. 89.7Ier. 10.7
temeți de Domnul Dumnezeul vostru în toate zilele.