Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Pietre de aducere aminte

41Și a fost așa: când tot poporul a trecut

4.1
Deut. 27.2
de tot Iordanul, Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 2Luați‐vă
4.2
Cap. 3.12.
din popor doisprezece bărbați, un bărbat din fiecare seminție, 3și porunciți‐le zicând: Luați‐vă de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde au stătut
4.3
Cap. 3.13.
picioarele preoților, douăsprezece pietre, și treceți‐le cu voi și puneți‐le în locul
4.3
Vers. 19, 20.
unde veți mânea în noaptea aceasta. 4Și Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbați, pe care‐i rânduise din copiii lui Israel, un bărbat din fiecare seminție. 5Și Iosua le‐a zis: Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și ridicați‐vă fiecare câte o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, 6ca aceasta să fie un semn în mijlocul vostru când
4.6
Vers. 21.
vor întreba copiii voștri în viitor zicând: Ce sunt pentru voi pietrele acestea? 7Și le veți spune că apele Iordanului
4.7
Cap. 3.13, 16.
au fost despicate înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut el prin Iordan, apele Iordanului au fost despicate. Și pietrele acestea vor fi ca amintire
4.7
Ex. 12.14Num. 16.40
pentru copiii lui Israel în veci. 8Și copiii lui Israel au făcut cum le poruncise Iosua și au ridicat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum zisese Domnul lui Iosua, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, și le‐au trecut cu ei la locul unde au mas și le‐au pus jos acolo. 9Și Iosua a ridicat douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde stătuseră picioarele preoților, care purtau chivotul legământului, și sunt acolo până în ziua de astăzi. 10Și preoții care purtau chivotul au stătut în mijlocul Iordanului, până s‐a săvârșit tot ce poruncise Domnul lui Iosua să vorbească poporului, după toate cele ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s‐a grăbit și a trecut. 11Și a fost așa: după ce tot poporul a trecut de tot, chivotul Domnului și preoții au trecut înaintea poporului. 12Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad și jumătatea seminției lui Manase au trecut
4.12
Num. 32.20,27,28
înarmați înaintea copiilor lui Israel, cum le zisese Moise. 13Ca la patruzeci de mii gătiți de război au trecut înaintea Domnului la luptă în șesurile Ierihonului. 14În ziua aceea Domnul a mărit
4.14
Cap. 3.7.
pe Iosua în ochii întregului Israel și s‐au temut de el cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieții sale. 15Și Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 16Poruncește preoților care poartă
4.16
Ex. 25.16,22
chivotul mărturiei să se suie afară din Iordan. 17Și Iosua a poruncit preoților zicând: Suiți‐vă afară din Iordan. 18Și a fost așa: când preoții care purtau chivotul legământului Domnului s‐au suit afară din mijlocul Iordanului și tălpile picioarelor preoților au fost ridicate afară pe uscat, apele Iordanului s‐au întors la locul lor și au curs
4.18
Cap. 3.15.
peste toate malurile sale ca mai înainte. 19Și poporul s‐a suit afară din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi, și au tăbărât în Ghilgal
4.19
Cap. 5.9.
, la marginea dinspre răsărit a Ierihonului. 20Și acele
4.20
Vers. 3.
douăsprezece pietre pe care le‐au luat din Iordan, Iosua le‐a ridicat la Ghilgal. 21Și a vorbit copiilor lui Israel zicând: Când copiii voștri vor
4.21
Vers. 6.
întreba pe părinții lor în viitor zicând: Ce sunt pietrele acestea? 22atunci veți face cunoscut copiilor voștri zicând: Israel
4.22
Cap. 3.17.
a trecut Iordanul acesta pe uscat. 23Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat apele Iordanului dinaintea voastră, până ați trecut, cum a făcut Domnul Dumnezeul vostru Mării Roșii, pe care a secat‐o
4.23
Ex. 14.21
dinaintea noastră, până am trecut, 24ca
4.24
1 Reg. 8.42,432 Reg. 19.19Ps. 106.8
toate popoarele pământului să cunoască mâna Domnului, că este
4.24
Ex. 15.161 Cron. 29.12Ps. 89.13
tare; ca să vă
4.24
Ex. 14.31Deut. 6.2Ps. 89.7Ier. 10.7
temeți de Domnul Dumnezeul vostru în toate zilele.

5

Tăierea împrejur

51Și a fost așa când au auzit

5.1
Ex. 15.14,15
toți împărații amoriților, care erau dincolo de Iordan către apus și toți împărații cananiților care erau lângă
5.1
Num. 13.29Ps. 48.6Ezec. 21.7
mare, că Domnul a secat apele Iordanului dinaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s‐a topit inima
5.1
1 Reg. 10.5
și nu mai era duh în ei din pricina copiilor lui Israel. 2În vremea aceea Domnul a zis lui Iosua: Fă‐ți cuțite
5.2
Ex. 4.25
de cremene, și taie iarăși împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. 3Și Iosua și‐a făcut cuțite de cremene și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel la dealul Aralot. 4Și aceasta e pricina pentru care i‐a tăiat Iosua împrejur: tot
5.4
Num. 14.29
26.64,65Deut. 2.16
poporul care ieșise din Egipt, cei de parte bărbătească, toți bărbați de război muriseră în pustie, pe cale după ce au ieșit din Egipt. 5Căci tot poporul care ieșise fusese tăiat împrejur însă nimeni din tot poporul care se născuse în pustie pe cale, după ce ieșise din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. 6Căci copiii lui Israel au umblat patruzeci
5.6
Num. 14.33Deut. 1.3
2.7,14Ps. 95.10
de ani prin pustie până a pierit tot neamul bărbaților de război ieșiți din Egipt, căci n‐ascultaseră de glasul Domnului, cărora Domnul se jurase că nu‐i
5.6
Num. 14.23Ps. 95.11Evr. 3.11
va lăsa să vadă țara, pe care Domnul o jurase părinților lor că ne‐o va da nouă, țară
5.6
Ex. 3.8
în care curge lapte și miere. 7Și a ridicat pe
5.7
Num. 14.31Deut. 1.39
copiii lor în locul lor; pe aceia i‐a tăiat împrejur Iosua, căci erau netăiați împrejur fiindcă nu‐i tăiaseră împrejur pe cale. 8Și a fost așa: cănd au sfârșit de tăiat împrejur pe tot neamul, au rămas la locul lor în tabără până s‐au vindecat
5.8
Gen. 34.25
.

Paștele. Încetarea manei

9Și Domnul a zis lui Iosua: Astăzi am prăvălit ocara

5.9
Gen. 34.141 Sam. 14.6Lev. 18.3Ezec. 20.7
23.3,8
Egiptului de peste voi. Și au pus numele
5.9
Cap. 4.19.
acestui loc Ghilgal până în ziua de azi. 10Și copiii lui Israel au tăbărât în Ghilgal și au făcut Paștele în ziua a patrusprezecea
5.10
Ex. 12.6Num. 9.5
a lunii, seara, în câmpiile Ierihonului. 11Și a doua zi după Paște au mâncat din grâul țării azimi și boabe prăjite, tocmai în ziua aceea. 12Și mana
5.12
Ex. 16.35
a încetat de a doua zi după ce au mâncat din grâul vechi al țării și copiii lui Israel n‐au mai avut mană și au mâncat din rodul țării Canaanului în anul acela. 13Și a fost așa: când era Iosua lângă Ierihon, și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată un om
5.13
Gen. 18.2
32.24Ex. 23.23Zah. 1.8Fapte. 1.10
stătea înaintea lui cu sabia scoasă
5.13
Num. 22.23
în mână. Și Iosua a mers la el și i‐a zis: Ești pentru noi sau pentru potrivnicii noștri? 14Și el a zis: Nu; căci am venit acum ca mai mare al oștirii Domnului. Și Iosua a
5.14
Gen. 17.3
căzut cu fața sa la pământ și s‐a închinat și i‐a zis: Ce zice Domnul meu către robul său? 15Și mai marele oștirii Domnului a zis lui Iosua: Scoate‐ți
5.15
Ex. 1.3,5Fapte. 7.33
încălțămintea din picior, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa.

6

Luarea Ierihonului.

61Și Ierihonul era închis și încuiat din pricina copiilor lui Israel: nimeni nu ieșea și nimeni nu intra. 2Și Domnul a zis lui Iosua: Vezi, am dat

6.2
Cap. 2.9, 24;
în mâna ta Ierihonul și pe împăratul
6.2
Deut. 7.24
său și pe vitejii săi de oștire. 3Și să înconjurați cetatea, toți oamenii de război, rotindu‐vă în jurul cetății odată. Așa să faci șase zile. 4Și șapte preoți să poarte șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului și în ziua a șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții
6.4
Num. 10.8
să sufle din trâmbițe. 5Și va fi așa: când vor sufla lung cu cornul de berbece și veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să strige cu strigăt mare și zidul cetății va cădea pe locul său, și poporul se va sui fiecare drept înainte. 6Și Iosua, fiul lui Nun a chemat pe preoți și le‐a zis: Ridicați chivotul legământului și șapte preoți să poarte șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului. 7Și a zis poporului: Treceți și înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă inaintea chivotului Domnului. 8Și a fost așa: când a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți purtând cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea Domnului au trecut înainte și au suflat din trâmbițe, și chivotul legământului Domnului venea în urma lor. 9Și bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, care suflau din trâmbițe, și coada
6.9
Num. 10.25
oștirii venea după chivot; sunau din trâmbițe mergând. 10Și Iosua a poruncit poporului zicând: Să nu strigați, nici să nu vi se audă glasul, și niciun cuvânt să nu iasă din gura voastră până în ziua când vă voi zice: Strigați! Atunci să strigați. 11Și chivotul Domnului a înconjurat cetatea, rotindu‐se odată; și au intrat în tabără și au mas noaptea în tabără. 12Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și
6.12
Deut. 31.25
preoții au ridicat chivotul Domnului. 13Și cei șapte preoți purtând cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului, mergeau suflând mereu din trâmbițe și bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului mergând și suflând din trâmbițe. 14Și a doua zi au înconjurat cetatea odată și s‐au întors în tabără. Așa au făcut șase zile. 15Și a fost așa: a șaptea zi s‐au sculat în zori de ziuă și au înconjurat cetatea în același chip de șapte ori; numai, în ziua aceea, au înconjurat cetatea de șapte ori. 16Și a fost așa: a șaptea oară preoții au suflat din trâmbițe și Iosua a zis poporului: Strigați, căci Domnul v‐a dat cetatea. 17Și cetatea să fie sortită
6.17
Cap. 2.4.
nimicirii pentru Domnul, ea și tot ce este în ea; numai Rahav curva să trăiască, ea și tot ce este cu ea în casă, fiindcă
6.17
Cap. 2.4.
a ascuns pe solii pe care i‐am trimis noi. 18Dar păziți‐vă de lucrul sortit
6.18
Deut. 7.26
13.17
nimicirii, ca să nu fiți sortiți nimicirii, luând din lucrul sortit nimicirii și să faceți tabăra lui Israel
6.18
Deut. 7.26
13.17
sortită nimicirii și s‐o
6.18
Cap. 7.25.
tulburați. 19Și tot argintul și aurul și vasele de aramă și de fier să fie sfinte pentru Domnul, să intre în vistieria Domnului. 20Și poporul a strigat și au suflat din trâmbițe. Și a fost așa: când a auzit poporul sunetul trâmbițelor și poporul a strigat cu glas tare
6.20
Vers. 5.
, zidul a căzut pe loc și poporul s‐a suit în cetate, fiecare drept înainte și au luat cetatea. 21Și au nimicit
6.21
Deut. 7.2
cu desăvârșire cu ascuțișul sabiei tot ce era în cetate, de la bărbat până la femeie, de la tânăr până la bătrân, și bou și oaie și măgar.

Rahav și casa ei.

22Și Iosua a zis celor doi bărbați care iscodiseră țara: Intrați în casa femeii curve și scoateți de acolo pe femeie și tot ce este al ei

6.22
Cap. 2.14.
, cum i‐ați jurat. 23Și tinerii, iscoadele au întrat și au scos pe Rahav și pe
6.23
Cap. 2.13.
tatăl ei și pe mama ei și pe frații ei și tot ce era al ei; au scos pe toate rudele ei și i‐au pus afară din tabăra lui Israel. 24Și au ars cu foc cetatea și tot ce era în ea
6.24
Vers. 19.
; numai argintul și aurul și vasele de aramă și de fier le‐au pus în vistieria casei Domnului. 25Și Iosua a lăsat cu viață pe Rahav curva, casa tatălui ei și tot ce era al ei, și
6.25
Mat. 1.5
ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi, pentru că ascunsese pe solii pe care‐i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul. 26Și Iosua a jurat în vremca aceea zicând
6.26
1 Reg. 16.34
: Blestemat să fie înaintea Domnului bărbatul care se va scula și va zidi această cetate, Ierihonul; o va întemeia pe întâiul născut al său și îi va pune porțile pe cel mai mic fiul al său. 27Și
6.27
Cap. 1.5.
Domnul a fost cu Iosua și vestea lui
6.27
Cap. 9.1, 3.
a fost în toată țara.