Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Tăierea împrejur

51Și a fost așa când au auzit

5.1
Ex. 15.14,15
toți împărații amoriților, care erau dincolo de Iordan către apus și toți împărații cananiților care erau lângă
5.1
Num. 13.29Ps. 48.6Ezec. 21.7
mare, că Domnul a secat apele Iordanului dinaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s‐a topit inima
5.1
1 Reg. 10.5
și nu mai era duh în ei din pricina copiilor lui Israel. 2În vremea aceea Domnul a zis lui Iosua: Fă‐ți cuțite
5.2
Ex. 4.25
de cremene, și taie iarăși împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. 3Și Iosua și‐a făcut cuțite de cremene și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel la dealul Aralot. 4Și aceasta e pricina pentru care i‐a tăiat Iosua împrejur: tot
5.4
Num. 14.29
26.64,65Deut. 2.16
poporul care ieșise din Egipt, cei de parte bărbătească, toți bărbați de război muriseră în pustie, pe cale după ce au ieșit din Egipt. 5Căci tot poporul care ieșise fusese tăiat împrejur însă nimeni din tot poporul care se născuse în pustie pe cale, după ce ieșise din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. 6Căci copiii lui Israel au umblat patruzeci
5.6
Num. 14.33Deut. 1.3
2.7,14Ps. 95.10
de ani prin pustie până a pierit tot neamul bărbaților de război ieșiți din Egipt, căci n‐ascultaseră de glasul Domnului, cărora Domnul se jurase că nu‐i
5.6
Num. 14.23Ps. 95.11Evr. 3.11
va lăsa să vadă țara, pe care Domnul o jurase părinților lor că ne‐o va da nouă, țară
5.6
Ex. 3.8
în care curge lapte și miere. 7Și a ridicat pe
5.7
Num. 14.31Deut. 1.39
copiii lor în locul lor; pe aceia i‐a tăiat împrejur Iosua, căci erau netăiați împrejur fiindcă nu‐i tăiaseră împrejur pe cale. 8Și a fost așa: cănd au sfârșit de tăiat împrejur pe tot neamul, au rămas la locul lor în tabără până s‐au vindecat
5.8
Gen. 34.25
.

Paștele. Încetarea manei

9Și Domnul a zis lui Iosua: Astăzi am prăvălit ocara

5.9
Gen. 34.141 Sam. 14.6Lev. 18.3Ezec. 20.7
23.3,8
Egiptului de peste voi. Și au pus numele
5.9
Cap. 4.19.
acestui loc Ghilgal până în ziua de azi. 10Și copiii lui Israel au tăbărât în Ghilgal și au făcut Paștele în ziua a patrusprezecea
5.10
Ex. 12.6Num. 9.5
a lunii, seara, în câmpiile Ierihonului. 11Și a doua zi după Paște au mâncat din grâul țării azimi și boabe prăjite, tocmai în ziua aceea. 12Și mana
5.12
Ex. 16.35
a încetat de a doua zi după ce au mâncat din grâul vechi al țării și copiii lui Israel n‐au mai avut mană și au mâncat din rodul țării Canaanului în anul acela. 13Și a fost așa: când era Iosua lângă Ierihon, și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată un om
5.13
Gen. 18.2
32.24Ex. 23.23Zah. 1.8Fapte. 1.10
stătea înaintea lui cu sabia scoasă
5.13
Num. 22.23
în mână. Și Iosua a mers la el și i‐a zis: Ești pentru noi sau pentru potrivnicii noștri? 14Și el a zis: Nu; căci am venit acum ca mai mare al oștirii Domnului. Și Iosua a
5.14
Gen. 17.3
căzut cu fața sa la pământ și s‐a închinat și i‐a zis: Ce zice Domnul meu către robul său? 15Și mai marele oștirii Domnului a zis lui Iosua: Scoate‐ți
5.15
Ex. 1.3,5Fapte. 7.33
încălțămintea din picior, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa.

6

Luarea Ierihonului.

61Și Ierihonul era închis și încuiat din pricina copiilor lui Israel: nimeni nu ieșea și nimeni nu intra. 2Și Domnul a zis lui Iosua: Vezi, am dat

6.2
Cap. 2.9, 24;
în mâna ta Ierihonul și pe împăratul
6.2
Deut. 7.24
său și pe vitejii săi de oștire. 3Și să înconjurați cetatea, toți oamenii de război, rotindu‐vă în jurul cetății odată. Așa să faci șase zile. 4Și șapte preoți să poarte șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului și în ziua a șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții
6.4
Num. 10.8
să sufle din trâmbițe. 5Și va fi așa: când vor sufla lung cu cornul de berbece și veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să strige cu strigăt mare și zidul cetății va cădea pe locul său, și poporul se va sui fiecare drept înainte. 6Și Iosua, fiul lui Nun a chemat pe preoți și le‐a zis: Ridicați chivotul legământului și șapte preoți să poarte șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului. 7Și a zis poporului: Treceți și înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă inaintea chivotului Domnului. 8Și a fost așa: când a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți purtând cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea Domnului au trecut înainte și au suflat din trâmbițe, și chivotul legământului Domnului venea în urma lor. 9Și bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, care suflau din trâmbițe, și coada
6.9
Num. 10.25
oștirii venea după chivot; sunau din trâmbițe mergând. 10Și Iosua a poruncit poporului zicând: Să nu strigați, nici să nu vi se audă glasul, și niciun cuvânt să nu iasă din gura voastră până în ziua când vă voi zice: Strigați! Atunci să strigați. 11Și chivotul Domnului a înconjurat cetatea, rotindu‐se odată; și au intrat în tabără și au mas noaptea în tabără. 12Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și
6.12
Deut. 31.25
preoții au ridicat chivotul Domnului. 13Și cei șapte preoți purtând cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului, mergeau suflând mereu din trâmbițe și bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului mergând și suflând din trâmbițe. 14Și a doua zi au înconjurat cetatea odată și s‐au întors în tabără. Așa au făcut șase zile. 15Și a fost așa: a șaptea zi s‐au sculat în zori de ziuă și au înconjurat cetatea în același chip de șapte ori; numai, în ziua aceea, au înconjurat cetatea de șapte ori. 16Și a fost așa: a șaptea oară preoții au suflat din trâmbițe și Iosua a zis poporului: Strigați, căci Domnul v‐a dat cetatea. 17Și cetatea să fie sortită
6.17
Cap. 2.4.
nimicirii pentru Domnul, ea și tot ce este în ea; numai Rahav curva să trăiască, ea și tot ce este cu ea în casă, fiindcă
6.17
Cap. 2.4.
a ascuns pe solii pe care i‐am trimis noi. 18Dar păziți‐vă de lucrul sortit
6.18
Deut. 7.26
13.17
nimicirii, ca să nu fiți sortiți nimicirii, luând din lucrul sortit nimicirii și să faceți tabăra lui Israel
6.18
Deut. 7.26
13.17
sortită nimicirii și s‐o
6.18
Cap. 7.25.
tulburați. 19Și tot argintul și aurul și vasele de aramă și de fier să fie sfinte pentru Domnul, să intre în vistieria Domnului. 20Și poporul a strigat și au suflat din trâmbițe. Și a fost așa: când a auzit poporul sunetul trâmbițelor și poporul a strigat cu glas tare
6.20
Vers. 5.
, zidul a căzut pe loc și poporul s‐a suit în cetate, fiecare drept înainte și au luat cetatea. 21Și au nimicit
6.21
Deut. 7.2
cu desăvârșire cu ascuțișul sabiei tot ce era în cetate, de la bărbat până la femeie, de la tânăr până la bătrân, și bou și oaie și măgar.

Rahav și casa ei.

22Și Iosua a zis celor doi bărbați care iscodiseră țara: Intrați în casa femeii curve și scoateți de acolo pe femeie și tot ce este al ei

6.22
Cap. 2.14.
, cum i‐ați jurat. 23Și tinerii, iscoadele au întrat și au scos pe Rahav și pe
6.23
Cap. 2.13.
tatăl ei și pe mama ei și pe frații ei și tot ce era al ei; au scos pe toate rudele ei și i‐au pus afară din tabăra lui Israel. 24Și au ars cu foc cetatea și tot ce era în ea
6.24
Vers. 19.
; numai argintul și aurul și vasele de aramă și de fier le‐au pus în vistieria casei Domnului. 25Și Iosua a lăsat cu viață pe Rahav curva, casa tatălui ei și tot ce era al ei, și
6.25
Mat. 1.5
ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi, pentru că ascunsese pe solii pe care‐i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul. 26Și Iosua a jurat în vremca aceea zicând
6.26
1 Reg. 16.34
: Blestemat să fie înaintea Domnului bărbatul care se va scula și va zidi această cetate, Ierihonul; o va întemeia pe întâiul născut al său și îi va pune porțile pe cel mai mic fiul al său. 27Și
6.27
Cap. 1.5.
Domnul a fost cu Iosua și vestea lui
6.27
Cap. 9.1, 3.
a fost în toată țara.

7

Păcatul lui Acan

71Și copiii lui Israel au fost necredincioși în lucrul sortit nimicirii

7.1
Cap. 22.20.
: Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din ce era sortit nimicirii și mânia Domnului s‐a aprins împotriva copiilor lui Israel. 2Și Iosua a trimis oameni din Ierihon la Ai, care este lângă Bet‐Aven
7.2
Cap. 18.2.
, în partea de răsărit a Betelului, și le‐a vorbit, zicând: Suiți‐vă și iscodiți țara. Și oamenii s‐au suit și au iscodit Aiul. 3Și s‐au întors la Iosua și i‐au zis: Să nu se suie tot poporul; ca la două mii sau trei mii de oameni să se suie și să bată Aiul; nu osteni tot poporul acolo, căci sunt puțini. 4Și s‐au suit din popor acolo ca la trei mii de oameni și au
7.4
Lev. 26.17Deut. 28.25
fugit dinaintea oamenilor din Ai. 5Și oamenii din Ai au ucis din ei ca la treizeci și șase de oameni; și i‐au urmărit dinaintea porții până la Șebarim și i‐au bătut la pogorâș; și inima poporului s‐a topit și s‐a făcut
7.5
Cap. 2.9, 11.
ca apa. 6Și Iosua și‐a rupt
7.6
Gen. 37.29,34
hainele și a căzut cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului până seara, el și bătrânii lui Israel, și și‐au
7.6
1 Sam. 4.122 Sam. 1.2
13.19Neem. 9.1Iov 2.12
presărat cenușă pe capete. 7Și Iosua a zis: Vai, Doamne Dumnezeule
7.7
Ex. 5.222 Reg. 3.10
, pentru ce ai trecut poporul acesta peste Iordan ca să ne dai în mâna amoriților să ne pierzi? O, de ne‐am fi mulțumit și am fi rămas dincolo de Iordan! 8O, Doamne, ce voi zice după ce Israel și‐a întors grumazul înaintea vrăjmașilor săi? 9Și cananiții și toți locuitorii țării vor auzi și ne vor înconjura și ne vor șterge
7.9
Ps. 83.4
numele de pe pământ. Și ce vei face cu marele tău
7.9
Ex. 32.12Num. 14.13
nume? 10Și Domnul a zis lui Iosua: Scoală‐te! Pentru ce cazi pe față? 11Israel
7.11
Vers. 1.
a păcătuit și chiar au călcat legământul meu, pe care li‐l poruncisem, și chiar au luat din ce era
7.11
Cap. 6.17, 18.
sortit nimicirii și au și furat și chiar au
7.11
Fapte. 5.1,2
ascuns; și au pus între lucrurile lor. 12Și
7.12
Num. 14.45Jud. 2.14
copiii lui Israel nu vor putea să stea înaintea vrăjmașilor lor, întorc
7.12
Deut. 7.26
grumazul înaintea vrăjmașilor lor, fiindcă s‐au făcut vinovați să fie nimiciți. Nu voi mai fi cu voi, dacă nu veți nimici ce este sortit nimicirii din mijlocul vostru. 13Scoală‐te, sfințește
7.13
Ex. 19.10
poporul și zi
7.13
Cap. 3.5.
: Sfințiți‐vă pe mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Ce este sortit nimicirii este în mijlocul tău, Israele: nu vei putea să stai înaintea vrăjmașilor tăi până nu veți scoate ce este sortit nimicirii din mijlocul vostru. 14Și să vă apropiați mâine dimineață
7.14
Prov. 16.33
după semințiile voastre; și va fi așa: seminția, pe care o va arăta Domnul, să se apropie pe familii și familia, pe care o va arăta Domnul, să se apropie pe case și casa, pe care o va arăta Domnul, să se apropie pe capete. 15
7.15
1 Sam. 14.38,39
Și va fi așa: cel ce va fi arătat cu lucrul sortit nimicirii să fie ars cu foc, el și tot ce este al lui, pentru că a
7.15
Vers. 11.
călcat legământul Domnului și a făcut
7.15
Gen. 34.7Jud. 20.6
nebunie în Israel. 16Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile sale și a fost arătată seminția lui Iuda. 17Și a apropiat familiile lui Iuda și a arătat familia
7.17
1 Sam. 14.42
zerahiților. Și a apropiat familia zerahiților pe capete și a fost arătat Zabdi. 18Și a apropiat casa lui pe capete și
7.18
1 Sam. 6.5
a fost arătat Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. 19Și Iosua a zis lui Acan: Fiul meu
7.19
1 Sam. 6.5Ier. 13.16In. 9.24
, dă, te rog, slavă Domnului Dumnezeului lui Israel și
7.19
Num. 5.6,72 Cron. 30.22Ps. 51.3Dan. 9.4
mărturisește‐i și
7.19
1 Sam. 14.43
spune‐mi acum ce ai făcut; nu‐mi ascunde nimic. 20Și Acan a răspuns lui Iosua și a zis: Într‐adevăr am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și așa am făcut. 21Am văzut între prăzi o manta de Șinear frumoasă și două sute de sicli de argint și o limbă de aur în greutate de cincizeci de sicli, și le‐am poftit și le‐am luat și iată sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este sub ea. 22Și Iosua a trimis soli și au alergat la cort, și iată era ascunsă în cortul lui și argintul era sub ea. 23Și le‐au luat din mijlocul cortului și le‐au adus la Iosua și la toți copiii lui Israel și le‐au pus jos înaintea Domnului. 24Și Iosua și tot Israelul cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, și argintul și mantaua și limba de aur, și pe fiii săi și pe fiicele sale, și boii săi și măgarii săi și oile sale, și cortul său și toate ale sale și le‐au adus în valea Acor
7.24
Vers. 26. Cap. 15.7.
. 25Și Iosua a zis: Pentru ce ne‐ai
7.25
Cap. 6.18.
tulburat? Domnul te va tulbura în ziua aceasta. Și tot Israelul
7.25
Deut. 17.5
l‐a ucis cu pietre; și i‐au ars cu foc și i‐au ucis cu pietre. 26Și au
7.26
Cap. 8.29.
ridicat asupra lui o grămadă mare de pietre până în ziua de astăzi. Și Domnul
7.26
Deut. 13.172 Sam. 21.14
s‐a întors din aprinderea mâniei lui. Pentru aceea s‐a pus numele locului aceluia Valea lui Acor
7.26
Vers. 24.
pâna în ziua de astăzi.