Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Luarea Ierihonului.

61Și Ierihonul era închis și încuiat din pricina copiilor lui Israel: nimeni nu ieșea și nimeni nu intra. 2Și Domnul a zis lui Iosua: Vezi, am dat

6.2
Cap. 2.9, 24;
8.1
în mâna ta Ierihonul și pe împăratul
6.2
Deut. 7.24
său și pe vitejii săi de oștire. 3Și să înconjurați cetatea, toți oamenii de război, rotindu‐vă în jurul cetății odată. Așa să faci șase zile. 4Și șapte preoți să poarte șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului și în ziua a șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții
6.4
Num. 10.8
să sufle din trâmbițe. 5Și va fi așa: când vor sufla lung cu cornul de berbece și veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să strige cu strigăt mare și zidul cetății va cădea pe locul său, și poporul se va sui fiecare drept înainte. 6Și Iosua, fiul lui Nun a chemat pe preoți și le‐a zis: Ridicați chivotul legământului și șapte preoți să poarte șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului. 7Și a zis poporului: Treceți și înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă inaintea chivotului Domnului. 8Și a fost așa: când a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți purtând cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea Domnului au trecut înainte și au suflat din trâmbițe, și chivotul legământului Domnului venea în urma lor. 9Și bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, care suflau din trâmbițe, și coada
6.9
Num. 10.25
oștirii venea după chivot; sunau din trâmbițe mergând. 10Și Iosua a poruncit poporului zicând: Să nu strigați, nici să nu vi se audă glasul, și niciun cuvânt să nu iasă din gura voastră până în ziua când vă voi zice: Strigați! Atunci să strigați. 11Și chivotul Domnului a înconjurat cetatea, rotindu‐se odată; și au intrat în tabără și au mas noaptea în tabără. 12Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și
6.12
Deut. 31.25
preoții au ridicat chivotul Domnului. 13Și cei șapte preoți purtând cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului, mergeau suflând mereu din trâmbițe și bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului mergând și suflând din trâmbițe. 14Și a doua zi au înconjurat cetatea odată și s‐au întors în tabără. Așa au făcut șase zile. 15Și a fost așa: a șaptea zi s‐au sculat în zori de ziuă și au înconjurat cetatea în același chip de șapte ori; numai, în ziua aceea, au înconjurat cetatea de șapte ori. 16Și a fost așa: a șaptea oară preoții au suflat din trâmbițe și Iosua a zis poporului: Strigați, căci Domnul v‐a dat cetatea. 17Și cetatea să fie sortită
6.17
Cap. 2.4.

nimicirii pentru Domnul, ea și tot ce este în ea; numai Rahav curva să trăiască, ea și tot ce este cu ea în casă, fiindcă
6.17
Cap. 2.4.

a ascuns pe solii pe care i‐am trimis noi. 18Dar păziți‐vă de lucrul sortit
6.18
Deut. 7.26
13.17
nimicirii, ca să nu fiți sortiți nimicirii, luând din lucrul sortit nimicirii și să faceți tabăra lui Israel
6.18
Deut. 7.26
13.17
sortită nimicirii și s‐o
6.18
Cap. 7.25.
1 Reg. 18.17,18Iona 1.12
tulburați. 19Și tot argintul și aurul și vasele de aramă și de fier să fie sfinte pentru Domnul, să intre în vistieria Domnului. 20Și poporul a strigat și au suflat din trâmbițe. Și a fost așa: când a auzit poporul sunetul trâmbițelor și poporul a strigat cu glas tare
6.20
Vers. 5.
Evr. 11.30
, zidul a căzut pe loc și poporul s‐a suit în cetate, fiecare drept înainte și au luat cetatea. 21Și au nimicit
6.21
Deut. 7.2
cu desăvârșire cu ascuțișul sabiei tot ce era în cetate, de la bărbat până la femeie, de la tânăr până la bătrân, și bou și oaie și măgar.

Rahav și casa ei.

22Și Iosua a zis celor doi bărbați care iscodiseră țara: Intrați în casa femeii curve și scoateți de acolo pe femeie și tot ce este al ei

6.22
Cap. 2.14.
Evr. 11.31
, cum i‐ați jurat. 23Și tinerii, iscoadele au întrat și au scos pe Rahav și pe
6.23
Cap. 2.13.

tatăl ei și pe mama ei și pe frații ei și tot ce era al ei; au scos pe toate rudele ei și i‐au pus afară din tabăra lui Israel. 24Și au ars cu foc cetatea și tot ce era în ea
6.24
Vers. 19.

; numai argintul și aurul și vasele de aramă și de fier le‐au pus în vistieria casei Domnului. 25Și Iosua a lăsat cu viață pe Rahav curva, casa tatălui ei și tot ce era al ei, și
6.25
Mat. 1.5
ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi, pentru că ascunsese pe solii pe care‐i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul. 26Și Iosua a jurat în vremca aceea zicând
6.26
1 Reg. 16.34
: Blestemat să fie înaintea Domnului bărbatul care se va scula și va zidi această cetate, Ierihonul; o va întemeia pe întâiul născut al său și îi va pune porțile pe cel mai mic fiul al său. 27Și
6.27
Cap. 1.5.

Domnul a fost cu Iosua și vestea lui
6.27
Cap. 9.1, 3.

a fost în toată țara.