Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Luarea Ierihonului.

61Și Ierihonul era închis și încuiat din pricina copiilor lui Israel: nimeni nu ieșea și nimeni nu intra. 2Și Domnul a zis lui Iosua: Vezi, am dat

6.2
Cap. 2.9, 24;
în mâna ta Ierihonul și pe împăratul
6.2
Deut. 7.24
său și pe vitejii săi de oștire. 3Și să înconjurați cetatea, toți oamenii de război, rotindu‐vă în jurul cetății odată. Așa să faci șase zile. 4Și șapte preoți să poarte șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului și în ziua a șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții
6.4
Num. 10.8
să sufle din trâmbițe. 5Și va fi așa: când vor sufla lung cu cornul de berbece și veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să strige cu strigăt mare și zidul cetății va cădea pe locul său, și poporul se va sui fiecare drept înainte. 6Și Iosua, fiul lui Nun a chemat pe preoți și le‐a zis: Ridicați chivotul legământului și șapte preoți să poarte șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului. 7Și a zis poporului: Treceți și înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă inaintea chivotului Domnului. 8Și a fost așa: când a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți purtând cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea Domnului au trecut înainte și au suflat din trâmbițe, și chivotul legământului Domnului venea în urma lor. 9Și bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, care suflau din trâmbițe, și coada
6.9
Num. 10.25
oștirii venea după chivot; sunau din trâmbițe mergând. 10Și Iosua a poruncit poporului zicând: Să nu strigați, nici să nu vi se audă glasul, și niciun cuvânt să nu iasă din gura voastră până în ziua când vă voi zice: Strigați! Atunci să strigați. 11Și chivotul Domnului a înconjurat cetatea, rotindu‐se odată; și au intrat în tabără și au mas noaptea în tabără. 12Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și
6.12
Deut. 31.25
preoții au ridicat chivotul Domnului. 13Și cei șapte preoți purtând cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului, mergeau suflând mereu din trâmbițe și bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului mergând și suflând din trâmbițe. 14Și a doua zi au înconjurat cetatea odată și s‐au întors în tabără. Așa au făcut șase zile. 15Și a fost așa: a șaptea zi s‐au sculat în zori de ziuă și au înconjurat cetatea în același chip de șapte ori; numai, în ziua aceea, au înconjurat cetatea de șapte ori. 16Și a fost așa: a șaptea oară preoții au suflat din trâmbițe și Iosua a zis poporului: Strigați, căci Domnul v‐a dat cetatea. 17Și cetatea să fie sortită
6.17
Cap. 2.4.
nimicirii pentru Domnul, ea și tot ce este în ea; numai Rahav curva să trăiască, ea și tot ce este cu ea în casă, fiindcă
6.17
Cap. 2.4.
a ascuns pe solii pe care i‐am trimis noi. 18Dar păziți‐vă de lucrul sortit
6.18
Deut. 7.26
13.17
nimicirii, ca să nu fiți sortiți nimicirii, luând din lucrul sortit nimicirii și să faceți tabăra lui Israel
6.18
Deut. 7.26
13.17
sortită nimicirii și s‐o
6.18
Cap. 7.25.
tulburați. 19Și tot argintul și aurul și vasele de aramă și de fier să fie sfinte pentru Domnul, să intre în vistieria Domnului. 20Și poporul a strigat și au suflat din trâmbițe. Și a fost așa: când a auzit poporul sunetul trâmbițelor și poporul a strigat cu glas tare
6.20
Vers. 5.
, zidul a căzut pe loc și poporul s‐a suit în cetate, fiecare drept înainte și au luat cetatea. 21Și au nimicit
6.21
Deut. 7.2
cu desăvârșire cu ascuțișul sabiei tot ce era în cetate, de la bărbat până la femeie, de la tânăr până la bătrân, și bou și oaie și măgar.

Rahav și casa ei.

22Și Iosua a zis celor doi bărbați care iscodiseră țara: Intrați în casa femeii curve și scoateți de acolo pe femeie și tot ce este al ei

6.22
Cap. 2.14.
, cum i‐ați jurat. 23Și tinerii, iscoadele au întrat și au scos pe Rahav și pe
6.23
Cap. 2.13.
tatăl ei și pe mama ei și pe frații ei și tot ce era al ei; au scos pe toate rudele ei și i‐au pus afară din tabăra lui Israel. 24Și au ars cu foc cetatea și tot ce era în ea
6.24
Vers. 19.
; numai argintul și aurul și vasele de aramă și de fier le‐au pus în vistieria casei Domnului. 25Și Iosua a lăsat cu viață pe Rahav curva, casa tatălui ei și tot ce era al ei, și
6.25
Mat. 1.5
ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi, pentru că ascunsese pe solii pe care‐i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul. 26Și Iosua a jurat în vremca aceea zicând
6.26
1 Reg. 16.34
: Blestemat să fie înaintea Domnului bărbatul care se va scula și va zidi această cetate, Ierihonul; o va întemeia pe întâiul născut al său și îi va pune porțile pe cel mai mic fiul al său. 27Și
6.27
Cap. 1.5.
Domnul a fost cu Iosua și vestea lui
6.27
Cap. 9.1, 3.
a fost în toată țara.

7

Păcatul lui Acan

71Și copiii lui Israel au fost necredincioși în lucrul sortit nimicirii

7.1
Cap. 22.20.
: Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din ce era sortit nimicirii și mânia Domnului s‐a aprins împotriva copiilor lui Israel. 2Și Iosua a trimis oameni din Ierihon la Ai, care este lângă Bet‐Aven
7.2
Cap. 18.2.
, în partea de răsărit a Betelului, și le‐a vorbit, zicând: Suiți‐vă și iscodiți țara. Și oamenii s‐au suit și au iscodit Aiul. 3Și s‐au întors la Iosua și i‐au zis: Să nu se suie tot poporul; ca la două mii sau trei mii de oameni să se suie și să bată Aiul; nu osteni tot poporul acolo, căci sunt puțini. 4Și s‐au suit din popor acolo ca la trei mii de oameni și au
7.4
Lev. 26.17Deut. 28.25
fugit dinaintea oamenilor din Ai. 5Și oamenii din Ai au ucis din ei ca la treizeci și șase de oameni; și i‐au urmărit dinaintea porții până la Șebarim și i‐au bătut la pogorâș; și inima poporului s‐a topit și s‐a făcut
7.5
Cap. 2.9, 11.
ca apa. 6Și Iosua și‐a rupt
7.6
Gen. 37.29,34
hainele și a căzut cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului până seara, el și bătrânii lui Israel, și și‐au
7.6
1 Sam. 4.122 Sam. 1.2
13.19Neem. 9.1Iov 2.12
presărat cenușă pe capete. 7Și Iosua a zis: Vai, Doamne Dumnezeule
7.7
Ex. 5.222 Reg. 3.10
, pentru ce ai trecut poporul acesta peste Iordan ca să ne dai în mâna amoriților să ne pierzi? O, de ne‐am fi mulțumit și am fi rămas dincolo de Iordan! 8O, Doamne, ce voi zice după ce Israel și‐a întors grumazul înaintea vrăjmașilor săi? 9Și cananiții și toți locuitorii țării vor auzi și ne vor înconjura și ne vor șterge
7.9
Ps. 83.4
numele de pe pământ. Și ce vei face cu marele tău
7.9
Ex. 32.12Num. 14.13
nume? 10Și Domnul a zis lui Iosua: Scoală‐te! Pentru ce cazi pe față? 11Israel
7.11
Vers. 1.
a păcătuit și chiar au călcat legământul meu, pe care li‐l poruncisem, și chiar au luat din ce era
7.11
Cap. 6.17, 18.
sortit nimicirii și au și furat și chiar au
7.11
Fapte. 5.1,2
ascuns; și au pus între lucrurile lor. 12Și
7.12
Num. 14.45Jud. 2.14
copiii lui Israel nu vor putea să stea înaintea vrăjmașilor lor, întorc
7.12
Deut. 7.26
grumazul înaintea vrăjmașilor lor, fiindcă s‐au făcut vinovați să fie nimiciți. Nu voi mai fi cu voi, dacă nu veți nimici ce este sortit nimicirii din mijlocul vostru. 13Scoală‐te, sfințește
7.13
Ex. 19.10
poporul și zi
7.13
Cap. 3.5.
: Sfințiți‐vă pe mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Ce este sortit nimicirii este în mijlocul tău, Israele: nu vei putea să stai înaintea vrăjmașilor tăi până nu veți scoate ce este sortit nimicirii din mijlocul vostru. 14Și să vă apropiați mâine dimineață
7.14
Prov. 16.33
după semințiile voastre; și va fi așa: seminția, pe care o va arăta Domnul, să se apropie pe familii și familia, pe care o va arăta Domnul, să se apropie pe case și casa, pe care o va arăta Domnul, să se apropie pe capete. 15
7.15
1 Sam. 14.38,39
Și va fi așa: cel ce va fi arătat cu lucrul sortit nimicirii să fie ars cu foc, el și tot ce este al lui, pentru că a
7.15
Vers. 11.
călcat legământul Domnului și a făcut
7.15
Gen. 34.7Jud. 20.6
nebunie în Israel. 16Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile sale și a fost arătată seminția lui Iuda. 17Și a apropiat familiile lui Iuda și a arătat familia
7.17
1 Sam. 14.42
zerahiților. Și a apropiat familia zerahiților pe capete și a fost arătat Zabdi. 18Și a apropiat casa lui pe capete și
7.18
1 Sam. 6.5
a fost arătat Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. 19Și Iosua a zis lui Acan: Fiul meu
7.19
1 Sam. 6.5Ier. 13.16In. 9.24
, dă, te rog, slavă Domnului Dumnezeului lui Israel și
7.19
Num. 5.6,72 Cron. 30.22Ps. 51.3Dan. 9.4
mărturisește‐i și
7.19
1 Sam. 14.43
spune‐mi acum ce ai făcut; nu‐mi ascunde nimic. 20Și Acan a răspuns lui Iosua și a zis: Într‐adevăr am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și așa am făcut. 21Am văzut între prăzi o manta de Șinear frumoasă și două sute de sicli de argint și o limbă de aur în greutate de cincizeci de sicli, și le‐am poftit și le‐am luat și iată sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este sub ea. 22Și Iosua a trimis soli și au alergat la cort, și iată era ascunsă în cortul lui și argintul era sub ea. 23Și le‐au luat din mijlocul cortului și le‐au adus la Iosua și la toți copiii lui Israel și le‐au pus jos înaintea Domnului. 24Și Iosua și tot Israelul cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, și argintul și mantaua și limba de aur, și pe fiii săi și pe fiicele sale, și boii săi și măgarii săi și oile sale, și cortul său și toate ale sale și le‐au adus în valea Acor
7.24
Vers. 26. Cap. 15.7.
. 25Și Iosua a zis: Pentru ce ne‐ai
7.25
Cap. 6.18.
tulburat? Domnul te va tulbura în ziua aceasta. Și tot Israelul
7.25
Deut. 17.5
l‐a ucis cu pietre; și i‐au ars cu foc și i‐au ucis cu pietre. 26Și au
7.26
Cap. 8.29.
ridicat asupra lui o grămadă mare de pietre până în ziua de astăzi. Și Domnul
7.26
Deut. 13.172 Sam. 21.14
s‐a întors din aprinderea mâniei lui. Pentru aceea s‐a pus numele locului aceluia Valea lui Acor
7.26
Vers. 24.
pâna în ziua de astăzi.

8

Luarea cetății Ai

81Și Domnul a zis lui Iosua: Nu

8.1
Deut. 1.21
7.18
31.8
te teme și nu te spăimânta! Ia cu tine tot poporul de război și scoală‐te și suie‐te la Ai
8.1
Cap. 6.2.
. Vezi! am dat în mâna ta pe împăratul din Ai, pe poporul său, cetatea sa și țara sa. 2Și vei face Aiului și împăratului său cum ai făcut
8.2
Cap. 6.21.
Ierihonului și împăratului său; numai să prădați pentru voi
8.2
Deut. 20.14
prada sa și dobitoacele sale. Pune o pândă împotriva cetății dindărătul ei. 3Și Iosua s‐a sculat cu tot poporul de război ca să se suie la Ai. Și Iosua a ales treizeci de mii de viteji de oștire și i‐a trimis noaptea. 4Și le‐a poruncit, zicând: Vedeți, voi veți
8.4
Jud. 20.29
pândi împotriva cetății dindărătul cetății: nu vă depărtați prea mult de cetate și fiți toți gata. 5Și eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și va fi așa: când vor ieși ei împotriva noastră ca la început
8.5
Jud. 20.32
vom fugi dinaintea lor. 6Și vor ieși după noi până îi vom trage departe de la cetate. Căci vor zice: Ei fug dinaintea noastră ca la început. Și vom fugi dinaintea lor. 7Și vă veți scula de la pândă și veți pune stăpânire pe cetate, căci Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâna voastră. 8Și va fi așa: după ce veți lua cetatea să‐i dați foc; să faceți după cuvântul Domnului. Vedeți
8.8
2 Sam. 13.28
, v‐am poruncit. 9Și Iosua i‐a trimis și s‐au dus la locul de pândă și au șezut între Betel și între Ai, la apus de Ai. Și Iosua a rămas noaptea aceea în mijlocul poporului. 10Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și a cercetat poporul, și s‐a suit, el și bătrânii lui Israel, înaintea poporului spre Ai. 11Și
8.11
Vers. 5.
tot poporul de război care era cu el s‐a suit și s‐a apropiat și au venit înaintea cetății și au tăbărât la miazănoapte de Ai și valea era între ei și Ai. 12Și a luat ca la cinci mii de oameni și i‐a pus la pândă între Betel și Ai, în partea de apus a Aiului. 13Și au pus poporul, toată oastea care era în partea despre miazănoapte a cetății, iar pe cei ce pândeau, în partea de apus a cetății; și Iosua a mers în noaptea aceea în mijlocul văii. 14Și a fost așa: când a văzut împăratul Aiului aceasta, oamenii cetății s‐au grăbit și s‐au sculat de dimineață și au ieșit, el și tot poporul său, împotriva lui Israel la luptă, la locul hotărât, înaintea
8.14
Jud. 20.34
șesului. Și
8.14
Ecl. 9.12
nu știa că era o pândă împotriva lui, în spatele cetății. 15Și Iosua și tot Israelul
8.15
Jud. 20.36
s‐au făcut că sunt bătuți înaintea lor și au fugit pe calea pustiei. 16Și tot poporul care era în cetate a fost chemat să‐i urmărească; și au urmărit pe Iosua și
8.16
Jud. 20.31
au fost trași din cetate. 17Și n‐a rămas un om în Ai și Betel care să nu fi ieșit după Israel și au lăsat cetatea deschisă și au urmărit pe Israel. 18Și Domnul a zis lui Iosua:
8.18
Ios. 8.26
Întinde sulița care este în mâna ta către Ai, căci o voi da în mâna ta. Și Iosua a întins spre cetate sulița care era în mâna lui. 19Și cei ce stăteau la pândă s‐au sculat repede din locul lor și au alergat îndată ce și‐a întins el mâna, și au venit în cetate și au luat‐o, și s‐au grăbit și au pus foc cetății. 20Și oamenii din Ai s‐au întors și au văzut, și iată, fumul cetății se suia până la ceruri și nu le era îndemână să fugă pe o cale sau pe alta, și poporul care fugea spre pustie s‐a întors asupra urmăritorilor. 21Și Iosua și tot Israelul, când au văzut că cei de la pândă au luat cetatea și că fumul cetății se suia în sus, s‐au întors și au bătut pe oamenii din Ai. 22Și ceilalți au ieșit din cetate împotriva lor, așa că erau în mijlocul lui Israel, unii dincoace și alții dincolo; și i‐au bătut până ce niciunul
8.22
Deut. 7.2
n‐a scăpat sau a fugit. 23Și au prins viu pe împăratul din Ai și l‐au adus lui Iosua. 24Și a fost așa: după ce a sfârșit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai în câmp, în pustia unde i‐au urmărit, și toți au căzut prin ascuțișul sabiei, până au fost nimiciți, tot Israelul s‐a întors la Ai, și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei. 25Și toți cei ce au căzut în acea zi, bărbați și femei, au fost douăsprezece mii, toți oamenii din Ai. 26Și Iosua nu și‐a tras mâna, pe care o întinsese cu sulița, până când au nimicit cu desăvârșire pe toți locuitorii din Ai. 27Israel
8.27
Num. 31.22,26
a prădat pentru sine numai dobitoacele și prada cetății după cuvântul Domnului pe care‐l
8.27
Vers. 2.
poruncise lui Iosua. 28Și Iosua a ars Aiul și l‐a prefăcut
8.28
Deut. 13.16
grămadă în veci, o dărâmătură până în ziua de astăzi. 29Și a spânzurat pe
8.29
Cap. 10.26.
împăratul din Ai de un lemn până la vremea serii, și
8.29
Deut. 21.23
la apusul soarelui Iosua a poruncit să se coboare trupul lui de pe lemn și l‐au aruncat la intrarea porții cetății, și deasupra lui au
8.29
Cap. 7.26;
ridicat o mare grămadă de pietre până în ziua de astăzi.

Altarul de pe muntele Ebal

30Și Iosua a zidit an altar Domnului Dumnezeului lui Israel

8.30
Deut. 27.4,5
în muntele Ebal, 31după cum poruncise Moise, robul Domnului, copiilor lui Israel, cum este scris în cartea
8.31
Ex. 20.25Deut. 27.5,6
legii lui Moise: un altar de pietre întregi asupra cărora nu fusese ridicat fierul. Și au adus deasupra lui arderi de tot Domnului și au jertfit jertfe
8.31
Ex. 20.21
de pace. 32Și a scris
8.32
Deut. 27.2,8
acolo pe pietre o copie a legii lui Moise, pe care o scrisese înaintea copiilor lui Israel. 33Și tot Israelul și bătrânii săi și dregătorii săi și judecătorii săi au stătut dincoace și dincolo de chivot înaintea preoților, leviților
8.33
Deut. 31.9,25
, care purtau chivotul legământului Domnului
8.33
Deut. 31.12
, atât străinul de loc cât și băștinașul; jumătate din ei în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal
8.33
Deut. 11.29
27.12
, cum poruncise Moise, robul Domnului, ca să binecuvânteze pe poporul lui Israel la început. 34Și după aceea
8.34
Deut. 31.11Neem. 8.3
a citit toate cuvintele legii
8.34
Deut. 28.2,15,45
29.20,21
30.19
, binecuvântarea și blestemul, după toate cele scrise în cartea legii. 35N‐a fost un cuvânt din tot ce poruncise Moise pe care să nu‐l fi citit Iosua înaintea întregii obște a lui Israel
8.35
Deut. 31.12
și femeilor și copiilor și
8.35
Vers. 33.
străinilor de loc, care umblau în mijlocul lor.