Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Luarea cetății Ai

81Și Domnul a zis lui Iosua: Nu

8.1
Deut. 1.21
7.18
31.8
te teme și nu te spăimânta! Ia cu tine tot poporul de război și scoală‐te și suie‐te la Ai
8.1
Cap. 6.2.

. Vezi! am dat în mâna ta pe împăratul din Ai, pe poporul său, cetatea sa și țara sa. 2Și vei face Aiului și împăratului său cum ai făcut
8.2
Cap. 6.21.

Ierihonului și împăratului său; numai să prădați pentru voi
8.2
Deut. 20.14
prada sa și dobitoacele sale. Pune o pândă împotriva cetății dindărătul ei. 3Și Iosua s‐a sculat cu tot poporul de război ca să se suie la Ai. Și Iosua a ales treizeci de mii de viteji de oștire și i‐a trimis noaptea. 4Și le‐a poruncit, zicând: Vedeți, voi veți
8.4
Jud. 20.29
pândi împotriva cetății dindărătul cetății: nu vă depărtați prea mult de cetate și fiți toți gata. 5Și eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și va fi așa: când vor ieși ei împotriva noastră ca la început
8.5
Jud. 20.32
vom fugi dinaintea lor. 6Și vor ieși după noi până îi vom trage departe de la cetate. Căci vor zice: Ei fug dinaintea noastră ca la început. Și vom fugi dinaintea lor. 7Și vă veți scula de la pândă și veți pune stăpânire pe cetate, căci Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâna voastră. 8Și va fi așa: după ce veți lua cetatea să‐i dați foc; să faceți după cuvântul Domnului. Vedeți
8.8
2 Sam. 13.28
, v‐am poruncit. 9Și Iosua i‐a trimis și s‐au dus la locul de pândă și au șezut între Betel și între Ai, la apus de Ai. Și Iosua a rămas noaptea aceea în mijlocul poporului. 10Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și a cercetat poporul, și s‐a suit, el și bătrânii lui Israel, înaintea poporului spre Ai. 11Și
8.11
Vers. 5.

tot poporul de război care era cu el s‐a suit și s‐a apropiat și au venit înaintea cetății și au tăbărât la miazănoapte de Ai și valea era între ei și Ai. 12Și a luat ca la cinci mii de oameni și i‐a pus la pândă între Betel și Ai, în partea de apus a Aiului. 13Și au pus poporul, toată oastea care era în partea despre miazănoapte a cetății, iar pe cei ce pândeau, în partea de apus a cetății; și Iosua a mers în noaptea aceea în mijlocul văii. 14Și a fost așa: când a văzut împăratul Aiului aceasta, oamenii cetății s‐au grăbit și s‐au sculat de dimineață și au ieșit, el și tot poporul său, împotriva lui Israel la luptă, la locul hotărât, înaintea
8.14
Jud. 20.34
șesului. Și
8.14
Ecl. 9.12
nu știa că era o pândă împotriva lui, în spatele cetății. 15Și Iosua și tot Israelul
8.15
Jud. 20.36
s‐au făcut că sunt bătuți înaintea lor și au fugit pe calea pustiei. 16Și tot poporul care era în cetate a fost chemat să‐i urmărească; și au urmărit pe Iosua și
8.16
Jud. 20.31
au fost trași din cetate. 17Și n‐a rămas un om în Ai și Betel care să nu fi ieșit după Israel și au lăsat cetatea deschisă și au urmărit pe Israel. 18Și Domnul a zis lui Iosua:
8.18
Ios. 8.26
Întinde sulița care este în mâna ta către Ai, căci o voi da în mâna ta. Și Iosua a întins spre cetate sulița care era în mâna lui. 19Și cei ce stăteau la pândă s‐au sculat repede din locul lor și au alergat îndată ce și‐a întins el mâna, și au venit în cetate și au luat‐o, și s‐au grăbit și au pus foc cetății. 20Și oamenii din Ai s‐au întors și au văzut, și iată, fumul cetății se suia până la ceruri și nu le era îndemână să fugă pe o cale sau pe alta, și poporul care fugea spre pustie s‐a întors asupra urmăritorilor. 21Și Iosua și tot Israelul, când au văzut că cei de la pândă au luat cetatea și că fumul cetății se suia în sus, s‐au întors și au bătut pe oamenii din Ai. 22Și ceilalți au ieșit din cetate împotriva lor, așa că erau în mijlocul lui Israel, unii dincoace și alții dincolo; și i‐au bătut până ce niciunul
8.22
Deut. 7.2
n‐a scăpat sau a fugit. 23Și au prins viu pe împăratul din Ai și l‐au adus lui Iosua. 24Și a fost așa: după ce a sfârșit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai în câmp, în pustia unde i‐au urmărit, și toți au căzut prin ascuțișul sabiei, până au fost nimiciți, tot Israelul s‐a întors la Ai, și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei. 25Și toți cei ce au căzut în acea zi, bărbați și femei, au fost douăsprezece mii, toți oamenii din Ai. 26Și Iosua nu și‐a tras mâna, pe care o întinsese cu sulița, până când au nimicit cu desăvârșire pe toți locuitorii din Ai. 27Israel
8.27
Num. 31.22,26
a prădat pentru sine numai dobitoacele și prada cetății după cuvântul Domnului pe care‐l
8.27
Vers. 2.

poruncise lui Iosua. 28Și Iosua a ars Aiul și l‐a prefăcut
8.28
Deut. 13.16
grămadă în veci, o dărâmătură până în ziua de astăzi. 29Și a spânzurat pe
8.29
Cap. 10.26.
Ps. 107.40
110.5
împăratul din Ai de un lemn până la vremea serii, și
8.29
Deut. 21.23
la apusul soarelui Iosua a poruncit să se coboare trupul lui de pe lemn și l‐au aruncat la intrarea porții cetății, și deasupra lui au
8.29
Cap. 7.26;
10.27
ridicat o mare grămadă de pietre până în ziua de astăzi.

Altarul de pe muntele Ebal

30Și Iosua a zidit an altar Domnului Dumnezeului lui Israel

8.30
Deut. 27.4,5
în muntele Ebal, 31după cum poruncise Moise, robul Domnului, copiilor lui Israel, cum este scris în cartea
8.31
Ex. 20.25Deut. 27.5,6
legii lui Moise: un altar de pietre întregi asupra cărora nu fusese ridicat fierul. Și au adus deasupra lui arderi de tot Domnului și au jertfit jertfe
8.31
Ex. 20.21
de pace. 32Și a scris
8.32
Deut. 27.2,8
acolo pe pietre o copie a legii lui Moise, pe care o scrisese înaintea copiilor lui Israel. 33Și tot Israelul și bătrânii săi și dregătorii săi și judecătorii săi au stătut dincoace și dincolo de chivot înaintea preoților, leviților
8.33
Deut. 31.9,25
, care purtau chivotul legământului Domnului
8.33
Deut. 31.12
, atât străinul de loc cât și băștinașul; jumătate din ei în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal
8.33
Deut. 11.29
27.12
, cum poruncise Moise, robul Domnului, ca să binecuvânteze pe poporul lui Israel la început. 34Și după aceea
8.34
Deut. 31.11Neem. 8.3
a citit toate cuvintele legii
8.34
Deut. 28.2,15,45
29.20,21
30.19
, binecuvântarea și blestemul, după toate cele scrise în cartea legii. 35N‐a fost un cuvânt din tot ce poruncise Moise pe care să nu‐l fi citit Iosua înaintea întregii obște a lui Israel
8.35
Deut. 31.12
și femeilor și copiilor și
8.35
Vers. 33.

străinilor de loc, care umblau în mijlocul lor.