Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Luarea cetății Ai

81Și Domnul a zis lui Iosua: Nu

8.1
Deut. 1.21
7.18
31.8
te teme și nu te spăimânta! Ia cu tine tot poporul de război și scoală‐te și suie‐te la Ai
8.1
Cap. 6.2.
. Vezi! am dat în mâna ta pe împăratul din Ai, pe poporul său, cetatea sa și țara sa. 2Și vei face Aiului și împăratului său cum ai făcut
8.2
Cap. 6.21.
Ierihonului și împăratului său; numai să prădați pentru voi
8.2
Deut. 20.14
prada sa și dobitoacele sale. Pune o pândă împotriva cetății dindărătul ei. 3Și Iosua s‐a sculat cu tot poporul de război ca să se suie la Ai. Și Iosua a ales treizeci de mii de viteji de oștire și i‐a trimis noaptea. 4Și le‐a poruncit, zicând: Vedeți, voi veți
8.4
Jud. 20.29
pândi împotriva cetății dindărătul cetății: nu vă depărtați prea mult de cetate și fiți toți gata. 5Și eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și va fi așa: când vor ieși ei împotriva noastră ca la început
8.5
Jud. 20.32
vom fugi dinaintea lor. 6Și vor ieși după noi până îi vom trage departe de la cetate. Căci vor zice: Ei fug dinaintea noastră ca la început. Și vom fugi dinaintea lor. 7Și vă veți scula de la pândă și veți pune stăpânire pe cetate, căci Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâna voastră. 8Și va fi așa: după ce veți lua cetatea să‐i dați foc; să faceți după cuvântul Domnului. Vedeți
8.8
2 Sam. 13.28
, v‐am poruncit. 9Și Iosua i‐a trimis și s‐au dus la locul de pândă și au șezut între Betel și între Ai, la apus de Ai. Și Iosua a rămas noaptea aceea în mijlocul poporului. 10Și Iosua s‐a sculat dis de dimineață și a cercetat poporul, și s‐a suit, el și bătrânii lui Israel, înaintea poporului spre Ai. 11Și
8.11
Vers. 5.
tot poporul de război care era cu el s‐a suit și s‐a apropiat și au venit înaintea cetății și au tăbărât la miazănoapte de Ai și valea era între ei și Ai. 12Și a luat ca la cinci mii de oameni și i‐a pus la pândă între Betel și Ai, în partea de apus a Aiului. 13Și au pus poporul, toată oastea care era în partea despre miazănoapte a cetății, iar pe cei ce pândeau, în partea de apus a cetății; și Iosua a mers în noaptea aceea în mijlocul văii. 14Și a fost așa: când a văzut împăratul Aiului aceasta, oamenii cetății s‐au grăbit și s‐au sculat de dimineață și au ieșit, el și tot poporul său, împotriva lui Israel la luptă, la locul hotărât, înaintea
8.14
Jud. 20.34
șesului. Și
8.14
Ecl. 9.12
nu știa că era o pândă împotriva lui, în spatele cetății. 15Și Iosua și tot Israelul
8.15
Jud. 20.36
s‐au făcut că sunt bătuți înaintea lor și au fugit pe calea pustiei. 16Și tot poporul care era în cetate a fost chemat să‐i urmărească; și au urmărit pe Iosua și
8.16
Jud. 20.31
au fost trași din cetate. 17Și n‐a rămas un om în Ai și Betel care să nu fi ieșit după Israel și au lăsat cetatea deschisă și au urmărit pe Israel. 18Și Domnul a zis lui Iosua:
8.18
Ios. 8.26
Întinde sulița care este în mâna ta către Ai, căci o voi da în mâna ta. Și Iosua a întins spre cetate sulița care era în mâna lui. 19Și cei ce stăteau la pândă s‐au sculat repede din locul lor și au alergat îndată ce și‐a întins el mâna, și au venit în cetate și au luat‐o, și s‐au grăbit și au pus foc cetății. 20Și oamenii din Ai s‐au întors și au văzut, și iată, fumul cetății se suia până la ceruri și nu le era îndemână să fugă pe o cale sau pe alta, și poporul care fugea spre pustie s‐a întors asupra urmăritorilor. 21Și Iosua și tot Israelul, când au văzut că cei de la pândă au luat cetatea și că fumul cetății se suia în sus, s‐au întors și au bătut pe oamenii din Ai. 22Și ceilalți au ieșit din cetate împotriva lor, așa că erau în mijlocul lui Israel, unii dincoace și alții dincolo; și i‐au bătut până ce niciunul
8.22
Deut. 7.2
n‐a scăpat sau a fugit. 23Și au prins viu pe împăratul din Ai și l‐au adus lui Iosua. 24Și a fost așa: după ce a sfârșit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai în câmp, în pustia unde i‐au urmărit, și toți au căzut prin ascuțișul sabiei, până au fost nimiciți, tot Israelul s‐a întors la Ai, și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei. 25Și toți cei ce au căzut în acea zi, bărbați și femei, au fost douăsprezece mii, toți oamenii din Ai. 26Și Iosua nu și‐a tras mâna, pe care o întinsese cu sulița, până când au nimicit cu desăvârșire pe toți locuitorii din Ai. 27Israel
8.27
Num. 31.22,26
a prădat pentru sine numai dobitoacele și prada cetății după cuvântul Domnului pe care‐l
8.27
Vers. 2.
poruncise lui Iosua. 28Și Iosua a ars Aiul și l‐a prefăcut
8.28
Deut. 13.16
grămadă în veci, o dărâmătură până în ziua de astăzi. 29Și a spânzurat pe
8.29
Cap. 10.26.
împăratul din Ai de un lemn până la vremea serii, și
8.29
Deut. 21.23
la apusul soarelui Iosua a poruncit să se coboare trupul lui de pe lemn și l‐au aruncat la intrarea porții cetății, și deasupra lui au
8.29
Cap. 7.26;
ridicat o mare grămadă de pietre până în ziua de astăzi.

Altarul de pe muntele Ebal

30Și Iosua a zidit an altar Domnului Dumnezeului lui Israel

8.30
Deut. 27.4,5
în muntele Ebal, 31după cum poruncise Moise, robul Domnului, copiilor lui Israel, cum este scris în cartea
8.31
Ex. 20.25Deut. 27.5,6
legii lui Moise: un altar de pietre întregi asupra cărora nu fusese ridicat fierul. Și au adus deasupra lui arderi de tot Domnului și au jertfit jertfe
8.31
Ex. 20.21
de pace. 32Și a scris
8.32
Deut. 27.2,8
acolo pe pietre o copie a legii lui Moise, pe care o scrisese înaintea copiilor lui Israel. 33Și tot Israelul și bătrânii săi și dregătorii săi și judecătorii săi au stătut dincoace și dincolo de chivot înaintea preoților, leviților
8.33
Deut. 31.9,25
, care purtau chivotul legământului Domnului
8.33
Deut. 31.12
, atât străinul de loc cât și băștinașul; jumătate din ei în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal
8.33
Deut. 11.29
27.12
, cum poruncise Moise, robul Domnului, ca să binecuvânteze pe poporul lui Israel la început. 34Și după aceea
8.34
Deut. 31.11Neem. 8.3
a citit toate cuvintele legii
8.34
Deut. 28.2,15,45
29.20,21
30.19
, binecuvântarea și blestemul, după toate cele scrise în cartea legii. 35N‐a fost un cuvânt din tot ce poruncise Moise pe care să nu‐l fi citit Iosua înaintea întregii obște a lui Israel
8.35
Deut. 31.12
și femeilor și copiilor și
8.35
Vers. 33.
străinilor de loc, care umblau în mijlocul lor.

9

Viclenia Gabaoniților

91Și a fost așa: după ce au auzit toți împărații de dincoace de Iordan

9.1
Num. 34.6
, în ținutul muntos și în șes și pe tot malul mării
9.1
Ex. 3.17
23.23
celei mari până în dreptul Libanului: hetitul, amoritul, cananitul, ferezitul, hevitul și iebusitul, 2s‐au adunat
9.2
Ps. 83.3,5
cu un gând ca să se bată cu Iosua și cu Israel. 3Și locuitorii
9.3
Cap. 10.2.
Gabaonului au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și Aiului
9.3
Cap. 6.27.
. 4Și au făcut și ei un vicleșug și s‐au dus și s‐au făcut ca și când ar fi fost soli, și au luat saci vechi pe măgarii lor și burdufuri vechi rupte și cârpite pentru vin, 5și încălțăminte veche și cârpită în picioarele lor și veșminte vechi pe ei; și toată pâinea lor de merinde era uscată și mucedă. 6Și s‐au dus la Iosua în
9.6
Cap. 5.10.
tabără la Ghilgal și i‐au zis lui și bărbaților lui Israel: Noi am venit dintr‐o țară depărtată și acum faceți legământ cu noi. 7Și bărbații lui Israel au zis
9.7
Cap. 11.19.
hevitului: Poate că tu locuiești între noi și
9.7
Ex. 23.32Deut. 7.2
20.16Jud. 2.2
cum să fac legământ cu tine? 8Și ei au zis lui Iosua
9.8
Deut. 20.112 Reg. 10.5
: Suntem robii tăi. Și Iosua le‐a zis: Cine sunteți și de unde veniți? 9Și ei i‐au zis: Robii tăi au venit dintr‐o țară foarte
9.9
Deut. 20.15
depărtată din pricina numelui Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit de
9.9
Ex. 15.14Ios. 2.10
vestea lui și tot ce a făcut în Egipt. 10și tot ce a
9.10
Num. 21.21,33
făcut celor doi împărați ai amoriților, care erau dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era în Aștarot. 11Și bătrânii noștri și toți locuitorii țării noastre ne‐au vorbit, zicând: Luați în mână merinde pentru drum și mergeți în întâmpinarea lor și ziceți‐le: Suntem robii voștri și acum faceți legământ cu noi. 12Această pâine a noastră am luat‐o caldă din casele noastre ca merinde în ziua când am ieșit ca să venim la voi și acum, iată este uscată și mucedă. 13Și aceste burdufuri de vin pe care le‐am umplut, iată s‐au rupt, și aceste veșminte ale noastre și încăltămintea noastră s‐au învechit de lungimea foarte mare a drumului. 14Și bărbații au luat din merindele lor și n‐au
9.14
Num. 27.21Is. 30.1,2Jud. 1.11 Sam. 22.10
23.10,11
30.82 Sam. 2.1,5,29
întrebat pe Domnul. 15Și Iosua a făcut pace
9.15
Cap. 11.19.
cu ei și a făcut legământ cu ei ca să‐i lase să trăiască și mai marii adunării le‐au jurat. 16Și a fost așa: după trecere de trei zile după ce au făcut legământ cu ei, au auzit că ei erau vecinii lor și locuiau între ei. 17Și copiii lui Israel au plecat și au venit în cetățile lor a treia zi. Și cetățile lor erau
9.17
Cap. 18.25, 26, 28.
: Gabaon și Chefira și Beerot și Chiriat‐Iearim. 18Și copiii lui Israel nu i‐au bătut fiindcă
9.18
Ps. 15.4Ecl. 5.2
mai marii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Și toată adunarea a cârtit împotriva mai marilor. 19Și toți mai marii au zis către toată adunarea: Le‐am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu ne putem atinge de ei. 20Să le facem această și să trăiască, pentru ca să nu fie asupra
9.20
2 Sam. 21.1,2,6Ezec. 17.13,15,18,19Zah. 5.3,4Mal. 3.5
noastră mânie pentru jurământul cu care le‐am jurat
9.20
2 Sam. 21.1,2,6Ezec. 17.13,15,18,19Zah. 5.3,4Mal. 3.5
. 21Și mai marii le‐au zis: Să trăiască! Și au fost tăietori de lemne
9.21
Deut. 29.11
și cărători de apă pentru toată adunarea, cum
9.21
Vers. 15.
ziseseră mai marii despre ei. 22Și Iosua i‐a chemat și le‐a vorbit, zicând: Pentru ce ne‐ați înșelat, zicând: Suntem
9.22
Vers. 6, 9.
foarte departe de voi! când voi
9.22
Vers. 16.
locuiți în mijlocul nostru? 23Și acum sunteți blestemați
9.23
Gen. 9.25
și nu veți înceta să fiți robi și tăietori
9.23
Vers. 21, 27.
de lemn și cărători de apă pentru casa Dumnezeului meu. 24Și ei au răspuns lui Iosua, zicând: Fiindcă s‐a spus robilor tăi că Domnul Dumnezeul tău a poruncit
9.24
Ex. 23.32Deut. 7.1,2
lui Moise, robul său, să vă dea toată țara și să nimicească pe toți locuitorii țării dinaintea voastră și ne‐am temut
9.24
Ex. 15.14
foarte mult pentru viețile noastre din pricina voastră și am făcut lucrul acesta. 25Și acum iată‐ne în mâna
9.25
Gen. 16.6
ta: fă cum este bine și drept în ochii tăi să ne faci! 26Și le‐a făcut așa și i‐a scăpat din mâna copiilor lui Israel și nu i‐au omorât. 27Și în ziua aceea Iosua i‐a făcut tăietori de lemne
9.27
Vers. 21, 23.
și cărători de apă pentru adunare și pentru altarul Domnului, până în ziua
9.27
Deut. 12.5
de astăzi în locul pe care l‐ar alege el.

10

Marea luptă de la Gabaon

101Și a fost așa: când a auzit Adoni‐Țedec, împăratul Ierusalimului, că Iosua

10.1
Cap. 6.21.
luase Aiul și‐l nimicise cu desăvârșire, că făcuse Aiului
10.1
Cap. 8.22, 26, 28.
și împăratului său cum făcuse Ierihonului și împăratului său și că locuitorii din
10.1
Cap. 9.15.
Gabaon făcuseră pace cu Israel și erau între ei, 2s‐au temut
10.2
Ex. 15.14,15,16Deut. 11.25
foarte mult, fiindcă Gabaonul era o cetate mare, ca una din cetățile domnești, și era mai tare decât Aiul și toți bărbații lui erau puternici. 3Și Adoni‐Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis la Hoham, împăratul Hebronului, la Piream, împăratul Iarmutului, la Iafia, împăratul Lachisului, și la Debir, împăratul Eglonului, zicând: 4Suiți‐vă la mine și ajutați‐mă să batem Gabaonul, căci a făcut pace
10.4
Vers. 1. Cap. 9.15.
cu Iosua și cu copiii lui Israel. 5Și cei cinci împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului, împăratul Eglonului, s‐au adunat
10.5
Cap. 9.2.
și s‐au suit, ei și toate oștile lor și au tăbărât înaintea Gabaonului și s‐au războit împotriva lui. 6Și bărbații din Gabaon au trimis la Iosua în tabără la
10.6
Cap. 5.10;
Ghilgal, zicând: Nu‐ți trage mâna de la robii tăi; suie‐te repede la noi și mântuiește‐ne și ajută‐ne; căci toți împărații amoriților, care locuiesc în ținutul muntos, s‐au adunat împotriva noastră. 7Și Iosua s‐a suit din Ghilgal, el și tot poporul de război
10.7
Cap. 8.1.
cu el și toți cei viteji la luptă. 8Și Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme
10.8
Cap. 11.6.
de ei; căci i‐am dat în mâinile tale: niciun om
10.8
Cap. 1.5.
din ei nu va sta înaintea ta. 9Și Iosua a venit fără veste asupra lor: s‐a suit din Ghilgal toată noaptea. 10Și Domnul i‐a pus
10.10
Jud. 4.151 Sam. 7.10,12Ps. 18.14Is. 28.21
în învălmășeală înaintea copiilor lui Israel și i‐au măcelărit cu mare măcel la Gabaon, și i‐au urmărit pe calea suișului Bet‐Horonului
10.10
Cap. 16.3, 5.
și i‐au bătut până la Azeca
10.10
Cap. 15.35.
și până la Macheda. 11Și a fost așa: când fugeau ei dinaintea lui Israel și erau la pogorâșul Bet‐Horonului, Domnul
10.11
Ps. 18.13,14
77.17Is. 30.30Ap. 16.21
a aruncat din ceruri pietre mari asupra lor până la Azeca, și au murit. Mai mulți erau cei ce au murit de grindină, decât cei pe care i‐au ucis copiii lui Israel cu sabia.

Soarele și luna se opresc

12Și Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți înaintea copiilor lui Israel și a zis în ochii lui Israel: Soare

10.12
Is. 28.21Hab. 3.11
, oprește‐te asupra Gabaonului, și tu, lună, în
10.12
Jud. 12.12
valea Aialonului. 13Și soarele s‐a oprit și luna a stătut până s‐a răzbunat neamul asupra vrăjmașilor săi. Oare nu este
10.13
2 Sam. 1.18
scrisă aceasta în cartea lui Iașar? Și soarele a stătut în mijlocul cerurilor și nu s‐a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14Și n‐a fost
10.14
Is. 38.8
zi ca aceasta, nici înainte nici după aceea, când Domnul să asculte de glasul unui om; căci Domnul
10.14
Deut. 1.30
se lupta pentru Israel. 15Și Iosua
10.15
Vers. 43.
și tot Israelul cu el s‐a întors în tabără la Ghilgal. 16Și acei cinci împărați au fugit și s‐au ascuns în peșteră la Macheda. 17Și s‐a spus lui Iosua, zicând: Cei cinci împărați au fost aflați ascunși în peșteră la Macheda. 18Și Iosua a zis: Rostogoliți pietre mari la gura peșterii și puneți oameni lângă ea ca să‐i păzească. 19Și nu vă opriți, urmăriți pe vrăjmașii voștri și bateți coada oștirii lor, nu‐i lăsați să intre în cetățile lor; căci Domnul Dumnezeul vostru i‐a dat în mâna voastră. 20Și a fost așa: după ce Iosua și copiii lui Israel au sfârșit de măcelărit cu foarte mare măcel până au fost nimiciți, cei ce au scăpat dintre ei au intrat în cetățile întărite. 21Și tot poporul s‐a întors în pace în tabără la Iosua, la Macheda
10.21
Ex. 11.7
; nimeni nu și‐a ascuțit limba împotriva vreunuia din copiii lui Israel. 22Și Iosua a zis: Deschideți gura peșterii și aduceți la mine pe cei cinci împărați din peșteră. 23Și au făcut așa și au scos la el din peșteră pe cei cinci împărați: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului, pe împăratul Eglonului. 24Și a fost așa: după ce au adus pe acei împărați la Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpeteniilor bărbaților de război care merseseră cu el: Apropiați‐vă, puneți‐vă picioarele
10.24
Ps. 107.40
110.5
149.8,9Is. 26.5,6Mal. 4.3
peste grumajii acestor împărați. Și s‐au apropiat și și‐au pus picioarele peste grumajii lor. 25Și Iosua le‐a zis: Nu vă
10.25
Deut. 31.6,8
temeți nici nu vă spăimântați, întăriți‐vă și îmbărbătați‐vă
10.25
Deut. 3.21
7.19
, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora luptați. 26Și după aceasta Iosua i‐a bătut și i‐a ucis și i‐a spânzurat de cinci lemne și au stat
10.26
Cap. 8.29.
spânzurați de lemne până seara. 27Și a fost așa: pe vremea apusului soarelui Iosua a poruncit și i‐au coborât
10.27
Deut. 21.23
de pe lemne, și i‐au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus pietre mari la gura peșterii până în ziua de astăzi.

Alte izbânzi ale lui Iosua

28Și în ziua aceea Iosua a luat Macheda, și a lovit‐o cu ascuțișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire pe împăratul ei și toate sufletele care erau în ea; n‐a lăsat să scape niciunul și a făcut împăratului din Macheda

10.28
Cap. 6.21.
, cum făcuse împăratului Ierihonului. 29Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Macheda la Libna și s‐a luptat împotriva Libnei. 30Și Domnul a dat‐o și pe ea și pe împăratul ei în mâna lui Israel; și a bătut‐o cu ascuțișul sabiei și toate sufletele care erau în ea; n‐a lăsat să scape niciunul în ea și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului. 31Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Libna la Lachis și a tăbărât împotriva lui, și s‐a luptat cu el. 32Și Domnul a dat Lachisul în mâna lui Israel și l‐a luat a doua zi și l‐a bătut cu ascuțișul sabiei și pe toate sufletele care erau în el, după toate cele ce făcuse Libnei. 33Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s‐a suit să ajute Lachisul. Și Iosua l‐a bătut pe el și pe poporul său până n‐a lăsat pe niciunul să scape. 34Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Lachis la Eglon, și au tăbărât împotriva lui și s‐au luptat cu el. 35Și l‐au luat în ziua aceea și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei; și a nimicit cu desăvârșire în ziua aceea toate sufletele care erau în el după toate cele ce făcuse Lachisului. 36Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a suit de la Eglon la
10.36
Cap. 14.13;
Hebron, și s‐au luptat cu el. 37Și l‐au luat și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei și pe împăratul lui și toate cetățile lui și toate sufletele care erau în el; n‐a lăsat să scape niciunul după toate cele ce făcuse Eglonului. Și l‐a nimicit cu desăvârșire pe el și toate sufletele care erau în el. 38Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a întors la
10.38
Cap. 15.15.
Debir și s‐a luptat cu el. 39Și l‐a luat și pe împăratul lui și toate cetățile lui și l‐a bătut cu ascuțișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire toate sufletele care erau în el: n‐a lăsat să scape niciunul; cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei, așa a făcut Debirului și împăratului său. 40Și Iosua a bătut toată țara, muntele și miazăziua și câmpia și poalele munților și pe toți împărații lor: n‐a lăsat să scape niciunul
10.40
Deut. 20.16,17
, ci a nimicit cu desăvârșire tot ce sufla, cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel. 41Și Iosua i‐a bătut de la
10.41
Gen. 10.19
Cades‐Barnea până la Gaza și toată țara
10.41
Cap. 11.16.
Gosen până la Gabaon. 42Și Iosua a luat dintr‐o singură dată pe toți acești împărați și țara lor
10.42
Vers. 14.
, căci Domnul Dumnezeul lui Israel se lupta pentru Israel. 43Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a întors în tabără la Ghilgal.