Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Jalea Ierusalimului

21Cum a acoperit Domnul cu mânia sa cu nor pe fiica Sionului! A

2.1
Mat. 11.23
aruncat din ceruri pe pământ frumusețea
2.1
2 Sam. 1.19
lui Israel și nu și‐a adus aminte în ziua mâniei sale de așternutul
2.1
1 Cron. 28.2Ps. 99.5
132.7
picioarelor sale! 2Domnul a înghițit toate locuințele lui Iacov și n‐a cruțat
2.2
Vers. 17.21. Cap. 3.43.

. A surpat în mânia sa cetățuile fiicei lui Iuda; le‐a aruncat la pământ, a pângărit
2.2
Ps. 89.39
împărăția și pe mai marii săi. 3În aprinderea mâniei a tăiat orice corn al lui Israel: și‐a tras înapoi
2.3
Ps. 74.11
dreapta dinaintea vrăjmașului și a ars
2.3
Ps. 89.46
în Iacov ca para focului: mistuie de jur împrejur. 4Și‐a întins
2.4
Is. 63.10
arcul ca un vrăjmaș, a stat cu dreapta sa ca un potrivnic și a ucis
2.4
Ezec. 24.25
tot ce era plăcut ochiului în cortul fiicei Sionului. Și‐a vărsat mânia ca un foc. 5Domnul a fost
2.5
Vers. 4.
Ier. 30.14
ca un vrăjmaș, a înghițit pe Israel; i‐a înghițit
2.5
2 Reg. 25.9Ier. 52.13
toate palatele, i‐a dărâmat cetățuile și a înmulțit fiicei lui Iuda suspinul și geamătul. 6A răsturnat
2.6
Ps. 80.12
89.40Is. 5.5
locașul său ca
2.6
Is. 1.8
pe al unei grădini, a stricat locul adunării sale. Domnul
2.6
Cap. 1.4.
Țef. 3.18
a făcut să se uite în Sion ziua de sărbătoare și sabatul și în urgia mâniei sale a disprețuit pe împărat și pe preot. 7Domnul a lepădat altarul său, a urât locașul său sfințit; a dat în mâna vrăjmașului zidurile palatelor sale; ei au scos
2.7
Ps. 74.4
strigăte în casa Domnului ca în zi de adunare de sărbătoare. 8Domnul și‐a pus de gând să strice zidul fiicei Sionului; a întins
2.8
2 Reg. 21.13Is. 34.11
funia, nu și‐a tras mâna de la înghițire; și a făcut să jelească zidul dinafară și zidul dinăuntru: amândouă lâncezesc. 9Porțile lui s‐au cufundat în pământ; i‐a pierdut și i‐a sfărâmat
2.9
Ier. 51.30
zăvoarele; împăratul
2.9
Deut. 28.362 Reg. 24.15
25.74.20
său și mai marii săi sunt între neamuri unde legea
2.9
2 Cron. 15.3
nu este; și prorocii
2.9
Ps. 74.9Ezec. 7.26
lui nu găsesc vedenie de la Domnul. 10Bătrânii fiicei Sionului șed
2.10
Iov 2.13Is. 3.26
la pământ, tac; și‐au presărat
2.10
Iov 2.12
cenușă pe cap, sunt încinși
2.10
Is. 15.3Ezec. 7.18
27.31
cu saci. Fecioarele Ierusalimului își pleacă și ele capul la pământ. 11Ochii
2.11
Ps. 6.7
mi se mistuie în lacrimi, măruntaiele
2.11
Cap. 1.20.

îmi ard, ficatul
2.11
Iov 16.13Ps. 22.14
mi s‐a vărsat pe pământ de prăpădirea fiicei poporului meu. Căci copiii
2.11
Vers. 19. Cap. 4.4.

și sugarii au leșinat în ulițele cetății. 12Ei zic către mamele lor: Unde este grâul și vinul?, leșinând în ulițele cetății ca cei greu răniți și vărsându‐și sufletul în sânul mamelor lor. 13Ce mărturie să‐ți aduc? Cu ce să te asemăn, fiică a Ierusalimului? Cu cine
2.13
Cap. 1.12.
Dan. 9.12
să te alătur, ca să te mângâi, fecioară, fiica Sionului? Căci spărtura ta este mare, ca marea: cine te va vindeca? 14Prorocii tăi
2.14
Ier. 2.8
5.31
14.14
23.16
27.14
29.8,9Ezec. 13.2
au văzut pentru tine deșertăciune și nebunie și nu ți‐au descoperit
2.14
Is. 58.1
nelegiuirea ca să‐ți întoarcă robia. Ci au văzut pentru tine cuvinte de deșertăciune și de amăgire. 15Toți trecătorii
2.15
1 Reg. 9.8Ier. 18.16Naum 3.19
bat din palme
2.15
Ezec. 25.6
la tine, șuieră și clatină
2.15
2 Reg. 19.21Ps. 44.14
din cap la fiica Ierusalimului zicând: Aceasta‐i cetatea de care se zicea: Desăvârșită în frumusețe
2.15
Ps. 48.2
50.2
, Bucuria întregului pământ? 16Toți vrăjmașii tăi și‐au deschis
2.16
Iov 16.9,10Ps. 22.13
gura larg împotriva ta, șuieră și scrâșnesc din dinți zicând: Am
2.16
Ps. 56.2
înghițit‐o, da, aceasta‐i ziua pe care am așteptat‐o! Am aflat‐o, am văzut‐o
2.16
Ps. 35.21
! 17Domnul a făcut ce
2.17
Lev. 26.16Deut. 28.15
și‐a pus de gând; a împlinit cuvântul său pe care l‐a poruncit din zile de demult. A răsturnat și n‐a cruțat
2.17
Vers. 2.

și a făcut ca vrăjmașul să se bucure de tine
2.17
Ps. 38.16
89.42
; a înălțat cornul potrivnicilor tăi. 18Inima lor a strigat către Domnul: O, zid
2.18
Vers. 8.

al fiicei Sionului, varsă
2.18
Ier. 14.17
lacrimi zi și noapte ca un pârâu; nu‐ți da odihnă, să nu înceteze lumina ochilor tăi! 19Scoală‐te
2.19
Ps. 119.147
, strigă noaptea la începutul străjilor; varsă‐ți
2.19
Ps. 62.8
inima ca apa înaintea feței Domnului. Ridică‐ți mâinile spre el pentru viața pruncilor tăi care
2.19
Vers. 11.

leșină de foame la colțul
2.19
Is. 51.20Naum 3.10
tuturor ulițelor. 20Vezi, Doamne, și privește cui ai făcut astfel! Să mănânce
2.20
Lev. 26.29Deut. 28.53Ier. 19.9Ezec. 5.10
oare femeile rodul lor, pe pruncii pe care‐i poartă în brațe? Să fie uciși
2.20
Cap. 2.13, 16.

în locașul sfințit al Domnului preotul și prorocul? 21Copilul și bătrânul
2.21
2 Cron. 36.17
zac la pământ pe ulițe, fecioarele mele și tinerii mei au căzut de sabie. I‐ai
2.21
Cap. 3.43.

ucis în ziua mâniei tale, ai junghiat și n‐ai cruțat. 22Ai chemat spaimele
2.22
Ps. 31.13Ier. 6.25
46.5
mele din toate părțile ca într‐o zi de adunare de sărbătoare și nimeni n‐a scăpat, nici n‐a rămas în ziua mâniei Domnului. Pe
2.22
Osea 9.12,13
cei ce i‐am purtat în brațe și i‐am crescut i‐a nimicit vrăjmașul meu.