Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Păcatul și moartea lui Nadab și Abihu

101Și fiii lui Aaron Nadab

10.1
Cap. 16.1;
22.9Num. 3.3,4
26.611 Cron. 24.2
și Abihu și‐au luat
10.1
Cap. 16.12.
Num. 16.18
fiecare cădelnița, și au pus foc în ea și au pus tămâie deasupra și au adus înaintea Domnului foc străin
10.1
Ex. 30.9
, ce nu le poruncise el. 2Și a ieșit foc
10.2
Cap. 9.24.
Num. 16.352 Sam. 6.7
dinaintea Domnului și i‐a mistuit și au murit înaintea Domnului. 3Și Moise a zis lui Aaron: Aceasta este ceea ce a vorbit Domnul zicând: Voi fi sfințit în
10.3
Ex. 19.22
29.43Is. 52.11Ezec. 20.41
42.13
cei ce se apropie de mine și voi fi slăvit
10.3
Is. 49.3Ezec. 28.22In. 13.31,32
14.132 Tes. 1.10
în fața întregului popor. Și Aaron a tăcut
10.3
Ps. 39.9
. 4Și Moise a chemat pe Mișael și pe Elțafan, fiii lui Uziel
10.4
Ex. 6.18,22Num. 3.19,30
, unchiul lui Aaron, și le‐a zis: Apropiați‐vă, ridicați
10.4
Lc. 7.12Fapte. 5.6,10
8.2
pe frații voștri dinaintea sfântului locaș, afară din tabără. 5Și s‐au apropiat și i‐au dus în cămășile lor afară din tabără, cum zisese Moise. 6Și Moise a zis lui Aaron și lui Eleazar și lui Itamar, fiii săi: Să
10.6
Ex. 33.521.1,10Num. 6.6,7Deut. 33.9Ezec. 21.16,17
nu vă descoperiți capetele și să nu vă sfâșiați hainele; ca să nu muriți și ca să nu se mânie
10.6
Num. 16.22,46Ios. 7.1
22.18,202 Sam. 24.1
el pe toată adunarea; ci frații voștri, toată casa lui Israel, să plângă pentru arderea pe care a aprins‐o Domnul. 7Și
10.7
Cap. 21.12.

să nu ieșiți de la intarea cortului întâlnirii, ca să nu muriți: căci
10.7
Ex. 28.41
untdelemnul ungerii Domnului este peste voi. Și au făcut după cuvântul lui Moise.

Părțile cuvenite lui Aaron și fiilor săi

8Și Domnul a vorbit lui Aaron zicând: 9Să nu bei vin

10.9
Ezec. 44.21Lc. 1.151 Tim. 3.3Tit 1.7
și băutură îmbătătoare, tu și fiii tăi cu tine, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți: va fi o orânduire în veac în neamurile voastre, 10ca să puteți deosebi
10.10
Cap. 11.47;
20.25Ier. 15.19Ezec. 22.26
44.23
între ce este sfânt și ce este de rând, și între ce este curat și ce este necurat 11și
10.11
Deut. 24.8Neem. 8.2,8,9,13Ier. 18.18Mal. 2.7
ca să învățați pe copiii lui Israel toate așezămintele pe care le‐a vorbit lor Domnul prin Moise. 12Și Moise a vorbit lui Aaron și lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui care rămăseseră: Luați
10.12
Ex. 29.2Num. 18.9,10
darul de mâncare care a rămas din jertfele cu foc ale Domnului și mâncați‐l fără aluat lângă altar: căci este preasfânt
10.12
Cap. 21.22.

. 13Și să‐l mâncați într‐un loc sfânt, pentru că este partea ta și partea fiilor tăi din jertfele arse cu foc ale Domnului; căci
10.13
Cap. 2.3;
6.16
așa mi s‐a poruncit. 14Și
10.14
Ex. 29.24,26,27Num. 18.11
să mâncați pieptul legănat și spata ridicată într‐un loc curat, tu și fiii tăi și fiicele tale cu tine; căci sunt date ca parte a ta și parte a fiilor tăi din jertfele de pace ale copiilor lui Israel. 15Ei vor aduce spata ridicată
10.15
Cap. 7.29, 30, 34.

și pieptul legănat împreună cu jertfele arse cu foc care sunt grăsimile, ca să le legene ca dar legănat înaintea Domnului, și vor fi ale tale și ale fiilor tăi cu tine: este un așezământ în veac, cum a poruncit Domnul. 16Și Moise a căutat cu deamănuntul țapul
10.16
Cap. 9.3, 15.

jertfei pentru păcat și iată fusese ars de tot. Și s‐a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron cei rămași, zicând: 17Pentru ce
10.17
Cap. 6.26, 29.

n‐ați mâncat jertfa pentru păcat într‐un loc sfânt? Căci este preasfântă, și v‐a dat‐o ca să purtați nelegiuirea adunării, ca să faceți ispășire pentru ei înaintea Domnului? 18Iată sângele
10.18
Cap. 6.30.

ei n‐a fost adus înăuntru în sfânta; se cădea negreșit s‐o mâncați în sfânta, cum
10.18
Cap. 6.26.

am poruncit. 19Și Aaron a zis lui Moise: Iată
10.19
Cap. 9.8, 12.

astăzi și‐au adus jertfa lor pentru păcat și arderea lor de tot înaintea Domnului și astfel de lucruri mi s‐au întâmplat; și dacă aș fi mâncat astăzi jertfa pentru păcat, ar fi fost oare bine
10.19
Ier. 6.20
14.12Osea 9.4Mal. 1.10,13
în ochii Domnului? 20Și Moise a auzit și a fost bine în ochii lui.