Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Jertfele lui Aaron și fiilor săi

91Și a fost așa: a opta

9.1
Ezec. 43.27
zi Moise a chemat pe Aaron și pe fiii săi și pe bătrânii lui Israel 2și a zis lui Aaron: Ia‐ți
9.2
Ex. 29.18.14
un vițel ca jertfă pentru păcat și un berbece
9.2
Cap. 8.18.
ca ardere de tot, fără cusur, și adu‐i înaintea Domnului. 3Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Luați
9.3
Cap. 4.23.
un țap din capre ca jertfă pentru păcat și un vițel și un miel de câte un an, fără cusur, ca ardere de tot; 4și un bou și un berbece ca jertfă de pace, ca să jertfiți înaintea Domnului; și un dar de mâncare
9.4
Cap. 2.14.
frământat cu untdelemn; căci astăzi vi se va arăta
9.4
Vers. 6, 23.
Domnul. 5Și au luat înaintea cortului întâlnirii ce poruncise Moise: și toată adunarea s‐a apropiat și a stătut înaintea Domnului. 6Și Moise a zis: Acesta este lucrul pe care l‐a poruncit Domnul să‐l faceți și vi se va arăta slava
9.6
Vers. 23.
Domnului. 7Și Moise a zis lui Aaron: Apropie‐te de altar și adu
9.7
Cap. 4.3.
jertfa ta pentru păcat și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine însuți și pentru popor; și adu
9.7
Cap. 4.16, 20.
darul poporului și fă ispășire pentru ei, cum a poruncit Domnul. 8Și Aaron s‐a apropiat de altar și a junghiat vițelul jertfei pentru păcat, care era pentru sine însuș. 9Și
9.9
Cap. 8.15.
fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el și‐a muiat degetul în sânge și a pus
9.9
Cap. 4.7.
pe coarnele altarului și a turnat sângele la piciorul altarului. 10Și
9.10
Cap. 8.16.
grăsimea și rărunchii și prapurul de pe ficatul jertfei pentru păcat le‐a ars pe altar, cum
9.10
Cap. 4.8.
poruncise Domnul lui Moise. 11Și
9.11
Cap. 4.11;
carnea și pielea le‐a ars cu foc afară din tabără. 12Și a junghiat arderea de tot și fiii lui Aaron i‐au dat sângele și el
9.12
Cap. 1.5;
a stropit peste altar de jur împrejur. 13Și
9.13
Cap. 8.20.
i‐au dat arderea de tot în bucățile ei și capul și le‐a ars pe altar. 14Și
9.14
Cap. 8.21.
a spălat măruntaiele și picioarele și le‐a ars peste arderea de tot pe altar. 15Și
9.15
Vers. 3.
a adus jertfa pentru popor și a luat țapul jertfei pentru păcat, care era pentru popor, și l‐a junghiat și l‐a adus pentru păcat, ca pe cel dintâi. 16Și a adus arderea de tot și a făcut cu ea după
9.16
Cap. 1.3, 10.
rânduială. 17Și a adus
9.17
Vers. 4. Cap. 2.1, 2.
darul de mâncare; și a luat un pumn plin din el și l‐a ars pe altar, pe lângă
9.17
Ex. 29.38
arderea de tot cea de dimineață. 18Și a junghiat taurul și berbecele jertfei
9.18
Cap. 3.1, etc.
de pace care era pentru popor. Și fiii lui Aaron i‐au dat sângele și el l‐a stropit peste altar de jur împrejur; 19și i‐au adus bucățile de grăsime de taur și de berbece și coada grasă și ce acopere măruntaiele și rărunchii și prapurul ficatului. 20Și au pus grăsimile deasupra piepturilor și a ars
9.20
Cap. 3.5, 16.
grăsimile pe altar. 21Și Aaron a legănat piepturile și spata dreaptă
9.21
Ex. 29.24,26
ca dar legănat înaintea Domnului, cum poruncise Moise.

Foc din cer

22Și Aaron și‐a ridicat mâinile spre popor și i‐a binecuvântat

9.22
Num. 6.23Deut. 21.5Lc. 24.50
; și după ce a adus jertfa pentru păcat și arderea de tot și jertfa de pace, s‐a pogorât. 23Și Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii și au ieșit și au binecuvântat pe popor. Și slava
9.23
Vers. 6.
Domnului s‐a arătat la tot poporul. 24Și
9.24
Gen. 4.4Jud. 6.211 Reg. 18.382 Cron. 7.1Ps. 20.3
a ieșit foc dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Și tot poporul a văzut, și au strigat de bucurie
9.24
1 Reg. 18.392 Cron. 7.3Ezra 3.11
și au căzut pe fețele lor.

10

Păcatul și moartea lui Nadab și Abihu

101Și fiii lui Aaron Nadab

10.1
Cap. 16.1;
și Abihu și‐au luat
10.1
Cap. 16.12.
fiecare cădelnița, și au pus foc în ea și au pus tămâie deasupra și au adus înaintea Domnului foc străin
10.1
Ex. 30.9
, ce nu le poruncise el. 2Și a ieșit foc
10.2
Cap. 9.24.
dinaintea Domnului și i‐a mistuit și au murit înaintea Domnului. 3Și Moise a zis lui Aaron: Aceasta este ceea ce a vorbit Domnul zicând: Voi fi sfințit în
10.3
Ex. 19.22
29.43Is. 52.11Ezec. 20.41
42.13
cei ce se apropie de mine și voi fi slăvit
10.3
Is. 49.3Ezec. 28.22In. 13.31,32
14.132 Tes. 1.10
în fața întregului popor. Și Aaron a tăcut
10.3
Ps. 39.9
. 4Și Moise a chemat pe Mișael și pe Elțafan, fiii lui Uziel
10.4
Ex. 6.18,22Num. 3.19,30
, unchiul lui Aaron, și le‐a zis: Apropiați‐vă, ridicați
10.4
Lc. 7.12Fapte. 5.6,10
8.2
pe frații voștri dinaintea sfântului locaș, afară din tabără. 5Și s‐au apropiat și i‐au dus în cămășile lor afară din tabără, cum zisese Moise. 6Și Moise a zis lui Aaron și lui Eleazar și lui Itamar, fiii săi: Să
10.6
Ex. 33.521.1,10Num. 6.6,7Deut. 33.9Ezec. 21.16,17
nu vă descoperiți capetele și să nu vă sfâșiați hainele; ca să nu muriți și ca să nu se mânie
10.6
Num. 16.22,46Ios. 7.1
22.18,202 Sam. 24.1
el pe toată adunarea; ci frații voștri, toată casa lui Israel, să plângă pentru arderea pe care a aprins‐o Domnul. 7Și
10.7
Cap. 21.12.
să nu ieșiți de la intarea cortului întâlnirii, ca să nu muriți: căci
10.7
Ex. 28.41
untdelemnul ungerii Domnului este peste voi. Și au făcut după cuvântul lui Moise.

Părțile cuvenite lui Aaron și fiilor săi

8Și Domnul a vorbit lui Aaron zicând: 9Să nu bei vin

10.9
Ezec. 44.21Lc. 1.151 Tim. 3.3Tit 1.7
și băutură îmbătătoare, tu și fiii tăi cu tine, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți: va fi o orânduire în veac în neamurile voastre, 10ca să puteți deosebi
10.10
Cap. 11.47;
între ce este sfânt și ce este de rând, și între ce este curat și ce este necurat 11și
10.11
Deut. 24.8Neem. 8.2,8,9,13Ier. 18.18Mal. 2.7
ca să învățați pe copiii lui Israel toate așezămintele pe care le‐a vorbit lor Domnul prin Moise. 12Și Moise a vorbit lui Aaron și lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui care rămăseseră: Luați
10.12
Ex. 29.2Num. 18.9,10
darul de mâncare care a rămas din jertfele cu foc ale Domnului și mâncați‐l fără aluat lângă altar: căci este preasfânt
10.12
Cap. 21.22.
. 13Și să‐l mâncați într‐un loc sfânt, pentru că este partea ta și partea fiilor tăi din jertfele arse cu foc ale Domnului; căci
10.13
Cap. 2.3;
așa mi s‐a poruncit. 14Și
10.14
Ex. 29.24,26,27Num. 18.11
să mâncați pieptul legănat și spata ridicată într‐un loc curat, tu și fiii tăi și fiicele tale cu tine; căci sunt date ca parte a ta și parte a fiilor tăi din jertfele de pace ale copiilor lui Israel. 15Ei vor aduce spata ridicată
10.15
Cap. 7.29, 30, 34.
și pieptul legănat împreună cu jertfele arse cu foc care sunt grăsimile, ca să le legene ca dar legănat înaintea Domnului, și vor fi ale tale și ale fiilor tăi cu tine: este un așezământ în veac, cum a poruncit Domnul. 16Și Moise a căutat cu deamănuntul țapul
10.16
Cap. 9.3, 15.
jertfei pentru păcat și iată fusese ars de tot. Și s‐a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron cei rămași, zicând: 17Pentru ce
10.17
Cap. 6.26, 29.
n‐ați mâncat jertfa pentru păcat într‐un loc sfânt? Căci este preasfântă, și v‐a dat‐o ca să purtați nelegiuirea adunării, ca să faceți ispășire pentru ei înaintea Domnului? 18Iată sângele
10.18
Cap. 6.30.
ei n‐a fost adus înăuntru în sfânta; se cădea negreșit s‐o mâncați în sfânta, cum
10.18
Cap. 6.26.
am poruncit. 19Și Aaron a zis lui Moise: Iată
10.19
Cap. 9.8, 12.
astăzi și‐au adus jertfa lor pentru păcat și arderea lor de tot înaintea Domnului și astfel de lucruri mi s‐au întâmplat; și dacă aș fi mâncat astăzi jertfa pentru păcat, ar fi fost oare bine
10.19
Ier. 6.20
14.12Osea 9.4Mal. 1.10,13
în ochii Domnului? 20Și Moise a auzit și a fost bine în ochii lui.

11

Dobitoacele curate și necurate

111Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicându‐le: 2Vorbiți copiilor lui Israel zicând: Acestea

11.2
Deut. 14.4Fapte. 10.12,14
sunt viețuitoarele pe care le veți mânca din toate dobitoacele care sunt pe pământ. 3Să mâncați orice are unghii despicate și picioare ca furca și rumegă între dobitoace. 4Din cele ce rumegă sau care au unghii despicate, numai pe acestea să nu le mâncați: cămila, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurată. 5Și iepurele de casă, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurat. 6Și iepurele, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurat. 7Și porcul, căci are unghii despicate și picioare ca furca, dar nu rumegă; vă este necurat
11.7
Is. 65.4
66.3,17
. 8Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de mortăciunile lor; vă sunt necurate
11.8
Is. 52.11Mat. 15.11,20Mc. 7.2,15,18Fapte. 10.14,15
15.29Rom. 14.14,171 Cor. 8.8Col. 2.16,21Evr. 9.10
. 9Și
11.9
Deut. 14.9
din toate cele ce sunt în ape pe acestea să le mâncați: să mâncați orice are aripi înotătoare și solzi în ape, în mări și în râuri. 10Și toate câte n‐au aripi înotătoare nici solzi în mări și în râuri, din toate câte mișună în ape și din orice vietăți care sunt în ape
11.10
Cap. 7.18.
: să vă fie urâciune. 11Și ele să vă fie urâciune, să nu mâncați din carnea lor și mortăciunile lor să vă fie urâciune. 12Tot ce este în ape și n‐are aripi înotătoare și solzi, să vă fie urâciune. 13Și dintre pasări acestea
11.13
Deut. 14.12
să vă fie urâciune; să nu se mănânce, urâciune să fie: vulturul și gripsorul și vulturul de mare 14și șorecarul și șoimul, după soiul său, 15orice corb, după soiul său, 16și struțul și bufnița și pescărelul și coroiul, după soiul său, 17și huhurezul și heretele și ibida 18și lebăda și pelicanul și porfirionul, după soiul său, 19și barza, corbul de mare, după soiul său, și pupăza și liliacul. 20Orice târâtoare cu aripi care umblă pe toate patru picioare, să vă fie urâciune. 21Dar din orice târâtoare cu aripi care umblă pe toate patru picioare care are fluiere deasupra picioarelor cu care să sară pe pământ pe acestea să le mâncați. 22Pe acestea să mâncați din ele: lăcusta arbeu
11.22
Mat. 3.4Mc. 1.6
după soiul său și solam după soiul său și hergol după soiul său și hargal după soiul său. 23Dar orice târâtoare cu aripi care are patru picioare să vă fie urâciune. 24Și vă veți face necurați prin ele; oricine se va atinge de mortăciunea lor să fie necurat până seara. 25Și oricine va purta din mortăciunea lor să‐și spele
11.25
Cap. 14.8;
hainele și va fi necurat până seara. 26Orice dobitoc care are unghia despicată și n‐are picioare ca furca nici nu rumegă, să vă fie necurat; oricine se va atinge de ele va fi necurat. 27Și tot ce umblă pe labele sale, din orice viețuitoare care umblă pe toate patru picioare, acelea să vă fie necurate; oricine se va atinge de mortăciunea lor va fi necurat până seara. 28Și cel ce va purta mortăciunea lor să‐și spele hainele și să fie necurat până seara; să vă fie necurate! 29Și dintre târâtoarele care se târăsc pe pământ acestea să vă fie necurate: nevăstuica și șoarecele
11.29
Is. 66.17
și șopârla după soiul său 30și ariciul și broasca și broasca țestoasă și melcul și camelionul. 31Acestea sunt cele care să vă fie necurate dintre toate cele ce se târăsc: oricine se va atinge de ele, după ce vor fi murit, să fie necurat până seara. 32Și peste orice va cădea ceva din ele, după ce vor fi murit, va fi necurat; fie vas de lemn sau haină sau piele sau sac; orice vas cu care se face vreun lucru
11.32
Cap. 15.12.
să se pună în apă și să fie necurat până seara; după aceea va fi curat. 33Și orice vas de lut în care va cădea ceva din ele, tot ce va fi în el să fie necurat, și
11.33
Cap. 6.28;
să‐l spargeți. 34Orice hrană care se mănâncă peste care a căzut asemenea apă să fie necurată; și orice băutură care se bea dintr‐un asemenea vas să fie necurată. 35Și orice lucru peste care va cădea din mortăciunea lor să fie necurat; cuptor sau vatră, să se dărâme; sunt necurate și să vă fie necurate! 36Totuși o fântână sau o groapă în care este o adunătură de apă, vor fi curate. Dar orice se va atinge de mortăciunea lor, să fie necurat. 37Și dacă va cădea din mortăciunea lor pe vreo sămânță de semănat care are să fie semănată, va fi curată. 38Dar dacă se pusese apă peste sămânță și va cădea din mortăciune peste ea, să vă fie necurată. 39Și dacă va muri vreunul din dobitoacele care vă sunt de mâncare, cel ce se va atinge de mortăciunea lui să fie necurat până seara. 40Și
11.40
Cap. 17.15;
cel ce va mânca din mortăciunea lui să‐și spele hainele și să fie necurat până seara: tot așa și cel ce va purta mortăciunea lui să‐și spele hainele și să fie necurat până seara. 41Și orice târâtoare care se târăște pe pământ, să vă fie urâciune; să nu se mănânce. 42Și tot ce se târăște pe pântece și tot ce umblă pe toate patru picioare și tot ce are multe picioare, orice târâtoare care se târăște pe pământ, acestea să nu le mâncați; căci sunt urâciune. 43Nu
11.43
Cap. 20.25.
vă faceți sufletele urâcioase cu vreo târâtoare care se târăște și nu vă întinați cu ele ca să vă faceți necurați prin ele. 44Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru: deci sfințiți‐vă și fiți sfinți
11.44
Ex. 19.620.7,261 Tes. 4.71 Pet. 1.15,16
: căci eu sunt sfânt; și să nu vă întinați cu niciun fel de târâtoare care se târăște pe pământ. 45Căci
11.45
Ex. 6.7
eu sunt Domnul care v‐am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru; voi dar să fiți sfinți
11.45
Vers. 44.
, căci eu sunt sfânt. 46Aceasta este legea dobitocului și pasării și a oricărei vietăți care se mișcă în ape și a oricărei făpturi care se târăște pe pământ: 47ca să
11.47
Cap. 10.10.
deosebiți între ce este necurat și între ce este curat și între viețuitoarea care se mănâncă și între viețuitoarea care nu se mănâncă.