Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Dobitoacele curate și necurate

111Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicându‐le: 2Vorbiți copiilor lui Israel zicând: Acestea

11.2
Deut. 14.4Fapte. 10.12,14
sunt viețuitoarele pe care le veți mânca din toate dobitoacele care sunt pe pământ. 3Să mâncați orice are unghii despicate și picioare ca furca și rumegă între dobitoace. 4Din cele ce rumegă sau care au unghii despicate, numai pe acestea să nu le mâncați: cămila, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurată. 5Și iepurele de casă, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurat. 6Și iepurele, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurat. 7Și porcul, căci are unghii despicate și picioare ca furca, dar nu rumegă; vă este necurat
11.7
Is. 65.4
66.3,17
. 8Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de mortăciunile lor; vă sunt necurate
11.8
Is. 52.11Mat. 15.11,20Mc. 7.2,15,18Fapte. 10.14,15
15.29Rom. 14.14,171 Cor. 8.8Col. 2.16,21Evr. 9.10
. 9Și
11.9
Deut. 14.9
din toate cele ce sunt în ape pe acestea să le mâncați: să mâncați orice are aripi înotătoare și solzi în ape, în mări și în râuri. 10Și toate câte n‐au aripi înotătoare nici solzi în mări și în râuri, din toate câte mișună în ape și din orice vietăți care sunt în ape
11.10
Cap. 7.18.
Deut. 14.3
: să vă fie urâciune. 11Și ele să vă fie urâciune, să nu mâncați din carnea lor și mortăciunile lor să vă fie urâciune. 12Tot ce este în ape și n‐are aripi înotătoare și solzi, să vă fie urâciune. 13Și dintre pasări acestea
11.13
Deut. 14.12
să vă fie urâciune; să nu se mănânce, urâciune să fie: vulturul și gripsorul și vulturul de mare 14și șorecarul și șoimul, după soiul său, 15orice corb, după soiul său, 16și struțul și bufnița și pescărelul și coroiul, după soiul său, 17și huhurezul și heretele și ibida 18și lebăda și pelicanul și porfirionul, după soiul său, 19și barza, corbul de mare, după soiul său, și pupăza și liliacul. 20Orice târâtoare cu aripi care umblă pe toate patru picioare, să vă fie urâciune. 21Dar din orice târâtoare cu aripi care umblă pe toate patru picioare care are fluiere deasupra picioarelor cu care să sară pe pământ pe acestea să le mâncați. 22Pe acestea să mâncați din ele: lăcusta arbeu
11.22
Mat. 3.4Mc. 1.6
după soiul său și solam după soiul său și hergol după soiul său și hargal după soiul său. 23Dar orice târâtoare cu aripi care are patru picioare să vă fie urâciune. 24Și vă veți face necurați prin ele; oricine se va atinge de mortăciunea lor să fie necurat până seara. 25Și oricine va purta din mortăciunea lor să‐și spele
11.25
Cap. 14.8;
15.5Num. 19.10,22
31.24
hainele și va fi necurat până seara. 26Orice dobitoc care are unghia despicată și n‐are picioare ca furca nici nu rumegă, să vă fie necurat; oricine se va atinge de ele va fi necurat. 27Și tot ce umblă pe labele sale, din orice viețuitoare care umblă pe toate patru picioare, acelea să vă fie necurate; oricine se va atinge de mortăciunea lor va fi necurat până seara. 28Și cel ce va purta mortăciunea lor să‐și spele hainele și să fie necurat până seara; să vă fie necurate! 29Și dintre târâtoarele care se târăsc pe pământ acestea să vă fie necurate: nevăstuica și șoarecele
11.29
Is. 66.17
și șopârla după soiul său 30și ariciul și broasca și broasca țestoasă și melcul și camelionul. 31Acestea sunt cele care să vă fie necurate dintre toate cele ce se târăsc: oricine se va atinge de ele, după ce vor fi murit, să fie necurat până seara. 32Și peste orice va cădea ceva din ele, după ce vor fi murit, va fi necurat; fie vas de lemn sau haină sau piele sau sac; orice vas cu care se face vreun lucru
11.32
Cap. 15.12.

să se pună în apă și să fie necurat până seara; după aceea va fi curat. 33Și orice vas de lut în care va cădea ceva din ele, tot ce va fi în el să fie necurat, și
11.33
Cap. 6.28;
15.12
să‐l spargeți. 34Orice hrană care se mănâncă peste care a căzut asemenea apă să fie necurată; și orice băutură care se bea dintr‐un asemenea vas să fie necurată. 35Și orice lucru peste care va cădea din mortăciunea lor să fie necurat; cuptor sau vatră, să se dărâme; sunt necurate și să vă fie necurate! 36Totuși o fântână sau o groapă în care este o adunătură de apă, vor fi curate. Dar orice se va atinge de mortăciunea lor, să fie necurat. 37Și dacă va cădea din mortăciunea lor pe vreo sămânță de semănat care are să fie semănată, va fi curată. 38Dar dacă se pusese apă peste sămânță și va cădea din mortăciune peste ea, să vă fie necurată. 39Și dacă va muri vreunul din dobitoacele care vă sunt de mâncare, cel ce se va atinge de mortăciunea lui să fie necurat până seara. 40Și
11.40
Cap. 17.15;
22.8Deut. 14.21Ezec. 4.14
44.31
cel ce va mânca din mortăciunea lui să‐și spele hainele și să fie necurat până seara: tot așa și cel ce va purta mortăciunea lui să‐și spele hainele și să fie necurat până seara. 41Și orice târâtoare care se târăște pe pământ, să vă fie urâciune; să nu se mănânce. 42Și tot ce se târăște pe pântece și tot ce umblă pe toate patru picioare și tot ce are multe picioare, orice târâtoare care se târăște pe pământ, acestea să nu le mâncați; căci sunt urâciune. 43Nu
11.43
Cap. 20.25.

vă faceți sufletele urâcioase cu vreo târâtoare care se târăște și nu vă întinați cu ele ca să vă faceți necurați prin ele. 44Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru: deci sfințiți‐vă și fiți sfinți
11.44
Ex. 19.620.7,261 Tes. 4.71 Pet. 1.15,16
: căci eu sunt sfânt; și să nu vă întinați cu niciun fel de târâtoare care se târăște pe pământ. 45Căci
11.45
Ex. 6.7
eu sunt Domnul care v‐am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru; voi dar să fiți sfinți
11.45
Vers. 44.

, căci eu sunt sfânt. 46Aceasta este legea dobitocului și pasării și a oricărei vietăți care se mișcă în ape și a oricărei făpturi care se târăște pe pământ: 47ca să
11.47
Cap. 10.10.

deosebiți între ce este necurat și între ce este curat și între viețuitoarea care se mănâncă și între viețuitoarea care nu se mănâncă.