Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Dobitoacele curate și necurate

111Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicându‐le: 2Vorbiți copiilor lui Israel zicând: Acestea

11.2
Deut. 14.4Fapte. 10.12,14
sunt viețuitoarele pe care le veți mânca din toate dobitoacele care sunt pe pământ. 3Să mâncați orice are unghii despicate și picioare ca furca și rumegă între dobitoace. 4Din cele ce rumegă sau care au unghii despicate, numai pe acestea să nu le mâncați: cămila, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurată. 5Și iepurele de casă, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurat. 6Și iepurele, căci rumegă dar n‐are unghii despicate; vă este necurat. 7Și porcul, căci are unghii despicate și picioare ca furca, dar nu rumegă; vă este necurat
11.7
Is. 65.4
66.3,17
. 8Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de mortăciunile lor; vă sunt necurate
11.8
Is. 52.11Mat. 15.11,20Mc. 7.2,15,18Fapte. 10.14,15
15.29Rom. 14.14,171 Cor. 8.8Col. 2.16,21Evr. 9.10
. 9Și
11.9
Deut. 14.9
din toate cele ce sunt în ape pe acestea să le mâncați: să mâncați orice are aripi înotătoare și solzi în ape, în mări și în râuri. 10Și toate câte n‐au aripi înotătoare nici solzi în mări și în râuri, din toate câte mișună în ape și din orice vietăți care sunt în ape
11.10
Cap. 7.18.
: să vă fie urâciune. 11Și ele să vă fie urâciune, să nu mâncați din carnea lor și mortăciunile lor să vă fie urâciune. 12Tot ce este în ape și n‐are aripi înotătoare și solzi, să vă fie urâciune. 13Și dintre pasări acestea
11.13
Deut. 14.12
să vă fie urâciune; să nu se mănânce, urâciune să fie: vulturul și gripsorul și vulturul de mare 14și șorecarul și șoimul, după soiul său, 15orice corb, după soiul său, 16și struțul și bufnița și pescărelul și coroiul, după soiul său, 17și huhurezul și heretele și ibida 18și lebăda și pelicanul și porfirionul, după soiul său, 19și barza, corbul de mare, după soiul său, și pupăza și liliacul. 20Orice târâtoare cu aripi care umblă pe toate patru picioare, să vă fie urâciune. 21Dar din orice târâtoare cu aripi care umblă pe toate patru picioare care are fluiere deasupra picioarelor cu care să sară pe pământ pe acestea să le mâncați. 22Pe acestea să mâncați din ele: lăcusta arbeu
11.22
Mat. 3.4Mc. 1.6
după soiul său și solam după soiul său și hergol după soiul său și hargal după soiul său. 23Dar orice târâtoare cu aripi care are patru picioare să vă fie urâciune. 24Și vă veți face necurați prin ele; oricine se va atinge de mortăciunea lor să fie necurat până seara. 25Și oricine va purta din mortăciunea lor să‐și spele
11.25
Cap. 14.8;
hainele și va fi necurat până seara. 26Orice dobitoc care are unghia despicată și n‐are picioare ca furca nici nu rumegă, să vă fie necurat; oricine se va atinge de ele va fi necurat. 27Și tot ce umblă pe labele sale, din orice viețuitoare care umblă pe toate patru picioare, acelea să vă fie necurate; oricine se va atinge de mortăciunea lor va fi necurat până seara. 28Și cel ce va purta mortăciunea lor să‐și spele hainele și să fie necurat până seara; să vă fie necurate! 29Și dintre târâtoarele care se târăsc pe pământ acestea să vă fie necurate: nevăstuica și șoarecele
11.29
Is. 66.17
și șopârla după soiul său 30și ariciul și broasca și broasca țestoasă și melcul și camelionul. 31Acestea sunt cele care să vă fie necurate dintre toate cele ce se târăsc: oricine se va atinge de ele, după ce vor fi murit, să fie necurat până seara. 32Și peste orice va cădea ceva din ele, după ce vor fi murit, va fi necurat; fie vas de lemn sau haină sau piele sau sac; orice vas cu care se face vreun lucru
11.32
Cap. 15.12.
să se pună în apă și să fie necurat până seara; după aceea va fi curat. 33Și orice vas de lut în care va cădea ceva din ele, tot ce va fi în el să fie necurat, și
11.33
Cap. 6.28;
să‐l spargeți. 34Orice hrană care se mănâncă peste care a căzut asemenea apă să fie necurată; și orice băutură care se bea dintr‐un asemenea vas să fie necurată. 35Și orice lucru peste care va cădea din mortăciunea lor să fie necurat; cuptor sau vatră, să se dărâme; sunt necurate și să vă fie necurate! 36Totuși o fântână sau o groapă în care este o adunătură de apă, vor fi curate. Dar orice se va atinge de mortăciunea lor, să fie necurat. 37Și dacă va cădea din mortăciunea lor pe vreo sămânță de semănat care are să fie semănată, va fi curată. 38Dar dacă se pusese apă peste sămânță și va cădea din mortăciune peste ea, să vă fie necurată. 39Și dacă va muri vreunul din dobitoacele care vă sunt de mâncare, cel ce se va atinge de mortăciunea lui să fie necurat până seara. 40Și
11.40
Cap. 17.15;
cel ce va mânca din mortăciunea lui să‐și spele hainele și să fie necurat până seara: tot așa și cel ce va purta mortăciunea lui să‐și spele hainele și să fie necurat până seara. 41Și orice târâtoare care se târăște pe pământ, să vă fie urâciune; să nu se mănânce. 42Și tot ce se târăște pe pântece și tot ce umblă pe toate patru picioare și tot ce are multe picioare, orice târâtoare care se târăște pe pământ, acestea să nu le mâncați; căci sunt urâciune. 43Nu
11.43
Cap. 20.25.
vă faceți sufletele urâcioase cu vreo târâtoare care se târăște și nu vă întinați cu ele ca să vă faceți necurați prin ele. 44Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru: deci sfințiți‐vă și fiți sfinți
11.44
Ex. 19.620.7,261 Tes. 4.71 Pet. 1.15,16
: căci eu sunt sfânt; și să nu vă întinați cu niciun fel de târâtoare care se târăște pe pământ. 45Căci
11.45
Ex. 6.7
eu sunt Domnul care v‐am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru; voi dar să fiți sfinți
11.45
Vers. 44.
, căci eu sunt sfânt. 46Aceasta este legea dobitocului și pasării și a oricărei vietăți care se mișcă în ape și a oricărei făpturi care se târăște pe pământ: 47ca să
11.47
Cap. 10.10.
deosebiți între ce este necurat și între ce este curat și între viețuitoarea care se mănâncă și între viețuitoarea care nu se mănâncă.

12

Curățirea femeilor după naștere

121Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel zicând: Femeia

12.2
Cap. 15.19.
, dacă va lua sămânță și va naște o parte bărbătească, să fie necurată
12.2
Lc. 2.22
șapte zile; să fie necurată ca
12.2
Cap. 15.19.
în zilele necurăției neputinței ei. 3În ziua a opta
12.3
Gen. 17.12Lc. 1.59
2.21In. 7.22,23
să se taie împrejur carnea prepuțului său. 4Și ea să șadă treizeci și trei de zile în sângele curățirii ei; să nu se atingă de nimic sfânt și să nu intre în locașul sfințit până se vor împlini zilele curățirii ei. 5Și dacă va naște o parte femeiască, să fie necurată două săptămâni ca în necurăția ei și să șadă șaizeci și șase de zile în sângele curățirii ei. 6Și
12.6
Lc. 2.22
când se vor împlini zilele curățirii ei, pentru un fiu sau pentru o fată, să aducă la preot un miel de un an ca ardere de tot și un pui de porumbel sau o turturică drept jertfă pentru păcat la intrarea cortului întâlnirii. 7Și el să le aducă înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea și va fi curată de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru cea care a născut o parte bărbătească sau o parte femeiască. 8Și
12.8
Cap. 5.7.
dacă nu‐i va da mâna să aducă un miel, să aducă două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca ardere de tot și altul ca jertfă pentru păcat și preotul
12.8
Cap. 4.26.
să facă ispășire pentru ea și va fi curată.

13

Lepra la oameni

131Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Când un om va avea în pielea cărnii lui o umflătură sau bubă

13.2
Deut. 28.27
sau bășicuță și se va face în pielea cărnii lui o rană de lepră, atunci să fie
13.2
Deut. 17.8,9
24.8Lc. 17.14
adus la Aaron, preotul, sau la unul dintre fiii lui preoții. 3Și preotul să vadă rana în pielea cărnii și dacă părul în rană s‐a schimbat în alb și rana pare mai adâncă decât pielea cărnii sale, este rană de lepră; și preotul să vadă și să‐l jude ce necurat. 4Și dacă bășicuța în pielea cărnii sale va fi albă și nu pare mai adâncă decât pielea și părul ei nu s‐a schimbat în alb, atunci preotul să închidă pe cel cu rana șapte zile. 5Și preotul să‐l vadă a șaptea zi; și iată dacă în ochii lui rana stă pe loc și rana nu s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l închidă alte șapte zile. 6Și preotul să‐l vadă iarăși a șaptea zi; și iată dacă rana s‐a făcut gălbuie și rana nu s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l jude ce curat: este bubă; și să‐și spele
13.6
Cap. 11.25;
hainele și va fi curat. 7Dar dacă buba s‐a întins mult în piele, după ce a fost văzut de preot pentru curățirea lui, să fie văzut iarăși de preot. 8Și preotul să se uite la el și iată dacă buba s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este lepră. 9Când o rană ca de lepră va fi într‐un om, atunci el să fie adus la preot. 10Și
13.10
Num. 12.10,122 Reg. 5.272 Cron. 26.20
preotul să‐l vadă și iată dacă va fi o umflătură albă în piele și ea a schimbat părul în alb și va fi urmă de carne vie în umflătură: 11este lepră învechită în pielea cărnii lui, atunci preotul să‐l jude ce necurat; să nu‐l închidă, căci este necurat. 12Și dacă lepra va izbucni mult în piele și lepra va acoperi toată pielea celui cu rana, de la capul lui până la picioarele lui, până unde va vedea preotul, 13și preotul va vedea și iată lepra a acoperit toată carnea lui, atunci va judeca drept curat pe cel cu rana: s‐a schimbat toată în alb; este curat. 14Și în ziua când se va arăta pe el carne vie va fi necurat. 15Și preotul se va uita la carnea vie și‐l va judeca necurat: carnea vie este necurată, este lepră. 16Sau dacă iarăși carnea vie se va schimba și va da în alb, atunci el să vină la preot. 17Și preotul să‐l vadă și iată dacă rana s‐a schimbat în alb, atunci preotul să jude ce curat pe cel cu rana: este curat: 18Și carnea dacă a avut pe pielea ei coptură
13.18
Ex. 9.9
și s‐a vindecat 19și în locul copturii este o umflătură albă sau o bășicuță albă‐roșiatică, atunci să se arate preotului. 20Și preotul s‐o vadă și iată dacă pare mai adâncă decât pielea și părul lui s‐a schimbat în alb, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră care a ieșit în coptură. 21Dar dacă preotul o va vedea și iată dacă nu sunt peri albi în ea și nu va fi mai adâncă decât pielea, ci va fi gălbuie, atunci preotul să‐l închidă șapte zile. 22Și dacă se va întinde mult în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană. 23Și dacă bășicuța va sta pe loc și nu se va întinde, este uscarea copturii și preotul să‐l jude ce curat. 24Și dacă în carne, în pielea ei, este o umflătură arzătoare și locul umflăturii se face o bășicuță albă‐roșiatică sau albă, 25atunci preotul s‐o vadă și iată dacă părul s‐a schimbat în alb în bășicuță și ea pare mai adâncă decât pielea, este lepră, a izbucnit în umflătură și preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră. 26Dar dacă preotul se uită la ea și iată nu este păr alb în bășicuță și ea nu este mai adâncă decât pielea și este gălbuie, atunci preotul să‐l închidă șapte zile. 27Și preotul să‐l vadă a șaptea zi: dacă s‐a întins mult în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră. 28Și dacă bășicuța a stat pe loc și nu s‐a întins în piele și este gălbuie: este ridicătura umflăturii, și preotul să‐l jude ce curat, căci este uscarea umflăturii. 29Și dacă un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau pe barbă 30și preotul va vedea rana și iată pare mai adâncă decât pielea și în ea este păr subțire galben, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este râie, lepră de cap sau de barbă. 31Și dacă preotul vede rana râiei și iată nu pare mai adâncă decât pielea și nu este păr negru în ea, atunci preotul să închidă șapte zile pe cel cu rana de râie. 32Și preotul să vadă rana a șaptea zi și iată dacă râia nu s‐a întins și nu este păr galben în ea și râia nu pare mai adâncă decât pielea, 33atunci să se radă dar să nu radă râia și preotul să închidă alte șapte zile pe cel cu râia. 34Și a șaptea zi preotul să vadă râia și iată dacă râia nu s‐a întins în piele și nu pare mai adâncă decât pielea, atunci preotul să‐l jude ce curat și el să‐și spele hainele și va fi curat. 35Dar dacă râia s‐a întins mult în piele după curățirea lui, 36atunci preotul să‐l vadă. Și iată, dacă râia s‐a întins în piele, preotul să nu se uite după păr galben: este necurat. 37Dar dacă în ochii lui râia a stat pe loc și a crescut păr negru în ea, râia s‐a vindecat, este curat și preotul să‐l jude ce curat. 38Și dacă un bărbat sau o femeie au în pielea cărnii lor bășicuțe, bășicuțe albe; 39atunci preotul să vadă și iată dacă bășicuțele în pielea cărnii lor sunt gălbui‐albe, este pată albă, a izbucnit în piele, este curat. 40Și dacă unui bărbat i‐a căzut părul de pe cap, este chel: este curat. 41Și dacă i‐a căzut părul de pe partea dinainte a capului său, este chel în partea dinainte: este curat. 42Și dacă în capul chel sau în partea cheală dinainte va fi o bubă albă roșiatică, este lepră care a izbucnit în capul lui chel sau în partea cheală dinainte. 43Și preotul să‐l vadă și iată umflătura bubei va fi albă‐roșiatică pe capul lui chel sau pe partea cheală dinainte, ca înfățișarea leprei în pielea cărnii: 44este un om lepros, este necurat. Preotul să‐l jude ce necurat negreșit; rana lui este pe capul lui. 45Și leprosul în care este rana: hainele lui să fie rupte și capul lui să fie descoperit și să‐și acopere
13.45
Ezec. 24.17,22Mica 3.7
buza de deasupra și să strige
13.45
Plâng. 4.15
: Necurat, necurat! 46Toate zilele cât va fi rana pe el să fie necurat: este necurat; va locui singur; locuința lui să fie afară
13.46
Num. 5.2
12.142 Reg. 7.3
15.52 Cron. 26.21Lc. 17.12
din tabără.

Lepra pe haine

47Și haina în care va fi rana de lepră, fie haină de lână sau haină de in, 48fie în urzeală sau în bătătură de in sau de lână sau în piele sau în orice lucru de piele, 49dacă rana va fi verzuie sau roșiatică în haină sau în piele sau în urzeală sau în bătătură sau în orice lucru de piele, este rană de lepră și să se arate preotului. 50Și preotul să vadă rana și să închidă șapte zile ceea ce are rana. 51Și a șaptea zi va vedea rana; dacă rana s‐a întins în haină, fie în urzeală sau în bătătură sau în piele, în orice lucru făcut de piele, rana este lepră rozătoare; lucrul

13.51
Cap. 14.44.
este necurat. 52Și să ardă haina sau urzeala sau bătătura de lână sau de in sau orice lucru de piele în care va fi rana, căci este lepră rozătoare: să se ardă cu foc. 53Și dacă preotul se va uita și iată rana nu s‐a întins în haină sau în urzeală sau în bătătură sau în oricare lucru de piele, 54atunci preotul să poruncească să se spele lucrul în care este rana și să‐l închidă alte șapte zile. 55Și preotul va vedea după ce s‐a spălat rana și iată dacă rana nu și‐a schimbat culoarea și rana nu s‐a întins, este necurat; să‐l arzi cu foc; este o rană rozătoarea fie pe dos sau pe față. 56Și dacă preotul se va uita și iată rana s‐a făcut gălbuie după spălarea ei, atunci s‐o rupă din haină sau din piele sau din urzeală sau din bătătură. 57Și dacă se va mai vedea în haină sau în urzeală sau în bătătură sau în orice lucru de piele, este pe cale de a izbucni; să arzi cu foc lucrul în care este rana. 58Și haina sau urzeala sau bătătura sau orice lucru de piele pe care l‐ai spălat și de unde s‐a dus rana să se spele a doua oară și va fi curat. 59Aceasta este legea rănii de lepră la o haină de lână sau de in, în urzeală sau în bătătură sau la orice lucru de piele, spre a‐l judeca drept curat sau spre a‐l judeca necurat.