Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Lepra la oameni

131Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Când un om va avea în pielea cărnii lui o umflătură sau bubă

13.2
Deut. 28.27
sau bășicuță și se va face în pielea cărnii lui o rană de lepră, atunci să fie
13.2
Deut. 17.8,9
24.8Lc. 17.14
adus la Aaron, preotul, sau la unul dintre fiii lui preoții. 3Și preotul să vadă rana în pielea cărnii și dacă părul în rană s‐a schimbat în alb și rana pare mai adâncă decât pielea cărnii sale, este rană de lepră; și preotul să vadă și să‐l jude ce necurat. 4Și dacă bășicuța în pielea cărnii sale va fi albă și nu pare mai adâncă decât pielea și părul ei nu s‐a schimbat în alb, atunci preotul să închidă pe cel cu rana șapte zile. 5Și preotul să‐l vadă a șaptea zi; și iată dacă în ochii lui rana stă pe loc și rana nu s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l închidă alte șapte zile. 6Și preotul să‐l vadă iarăși a șaptea zi; și iată dacă rana s‐a făcut gălbuie și rana nu s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l jude ce curat: este bubă; și să‐și spele
13.6
Cap. 11.25;
14.8
hainele și va fi curat. 7Dar dacă buba s‐a întins mult în piele, după ce a fost văzut de preot pentru curățirea lui, să fie văzut iarăși de preot. 8Și preotul să se uite la el și iată dacă buba s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este lepră. 9Când o rană ca de lepră va fi într‐un om, atunci el să fie adus la preot. 10Și
13.10
Num. 12.10,122 Reg. 5.272 Cron. 26.20
preotul să‐l vadă și iată dacă va fi o umflătură albă în piele și ea a schimbat părul în alb și va fi urmă de carne vie în umflătură: 11este lepră învechită în pielea cărnii lui, atunci preotul să‐l jude ce necurat; să nu‐l închidă, căci este necurat. 12Și dacă lepra va izbucni mult în piele și lepra va acoperi toată pielea celui cu rana, de la capul lui până la picioarele lui, până unde va vedea preotul, 13și preotul va vedea și iată lepra a acoperit toată carnea lui, atunci va judeca drept curat pe cel cu rana: s‐a schimbat toată în alb; este curat. 14Și în ziua când se va arăta pe el carne vie va fi necurat. 15Și preotul se va uita la carnea vie și‐l va judeca necurat: carnea vie este necurată, este lepră. 16Sau dacă iarăși carnea vie se va schimba și va da în alb, atunci el să vină la preot. 17Și preotul să‐l vadă și iată dacă rana s‐a schimbat în alb, atunci preotul să jude ce curat pe cel cu rana: este curat: 18Și carnea dacă a avut pe pielea ei coptură
13.18
Ex. 9.9
și s‐a vindecat 19și în locul copturii este o umflătură albă sau o bășicuță albă‐roșiatică, atunci să se arate preotului. 20Și preotul s‐o vadă și iată dacă pare mai adâncă decât pielea și părul lui s‐a schimbat în alb, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră care a ieșit în coptură. 21Dar dacă preotul o va vedea și iată dacă nu sunt peri albi în ea și nu va fi mai adâncă decât pielea, ci va fi gălbuie, atunci preotul să‐l închidă șapte zile. 22Și dacă se va întinde mult în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană. 23Și dacă bășicuța va sta pe loc și nu se va întinde, este uscarea copturii și preotul să‐l jude ce curat. 24Și dacă în carne, în pielea ei, este o umflătură arzătoare și locul umflăturii se face o bășicuță albă‐roșiatică sau albă, 25atunci preotul s‐o vadă și iată dacă părul s‐a schimbat în alb în bășicuță și ea pare mai adâncă decât pielea, este lepră, a izbucnit în umflătură și preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră. 26Dar dacă preotul se uită la ea și iată nu este păr alb în bășicuță și ea nu este mai adâncă decât pielea și este gălbuie, atunci preotul să‐l închidă șapte zile. 27Și preotul să‐l vadă a șaptea zi: dacă s‐a întins mult în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră. 28Și dacă bășicuța a stat pe loc și nu s‐a întins în piele și este gălbuie: este ridicătura umflăturii, și preotul să‐l jude ce curat, căci este uscarea umflăturii. 29Și dacă un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau pe barbă 30și preotul va vedea rana și iată pare mai adâncă decât pielea și în ea este păr subțire galben, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este râie, lepră de cap sau de barbă. 31Și dacă preotul vede rana râiei și iată nu pare mai adâncă decât pielea și nu este păr negru în ea, atunci preotul să închidă șapte zile pe cel cu rana de râie. 32Și preotul să vadă rana a șaptea zi și iată dacă râia nu s‐a întins și nu este păr galben în ea și râia nu pare mai adâncă decât pielea, 33atunci să se radă dar să nu radă râia și preotul să închidă alte șapte zile pe cel cu râia. 34Și a șaptea zi preotul să vadă râia și iată dacă râia nu s‐a întins în piele și nu pare mai adâncă decât pielea, atunci preotul să‐l jude ce curat și el să‐și spele hainele și va fi curat. 35Dar dacă râia s‐a întins mult în piele după curățirea lui, 36atunci preotul să‐l vadă. Și iată, dacă râia s‐a întins în piele, preotul să nu se uite după păr galben: este necurat. 37Dar dacă în ochii lui râia a stat pe loc și a crescut păr negru în ea, râia s‐a vindecat, este curat și preotul să‐l jude ce curat. 38Și dacă un bărbat sau o femeie au în pielea cărnii lor bășicuțe, bășicuțe albe; 39atunci preotul să vadă și iată dacă bășicuțele în pielea cărnii lor sunt gălbui‐albe, este pată albă, a izbucnit în piele, este curat. 40Și dacă unui bărbat i‐a căzut părul de pe cap, este chel: este curat. 41Și dacă i‐a căzut părul de pe partea dinainte a capului său, este chel în partea dinainte: este curat. 42Și dacă în capul chel sau în partea cheală dinainte va fi o bubă albă roșiatică, este lepră care a izbucnit în capul lui chel sau în partea cheală dinainte. 43Și preotul să‐l vadă și iată umflătura bubei va fi albă‐roșiatică pe capul lui chel sau pe partea cheală dinainte, ca înfățișarea leprei în pielea cărnii: 44este un om lepros, este necurat. Preotul să‐l jude ce necurat negreșit; rana lui este pe capul lui. 45Și leprosul în care este rana: hainele lui să fie rupte și capul lui să fie descoperit și să‐și acopere
13.45
Ezec. 24.17,22Mica 3.7
buza de deasupra și să strige
13.45
Plâng. 4.15
: Necurat, necurat! 46Toate zilele cât va fi rana pe el să fie necurat: este necurat; va locui singur; locuința lui să fie afară
13.46
Num. 5.2
12.142 Reg. 7.3
15.52 Cron. 26.21Lc. 17.12
din tabără.

Lepra pe haine

47Și haina în care va fi rana de lepră, fie haină de lână sau haină de in, 48fie în urzeală sau în bătătură de in sau de lână sau în piele sau în orice lucru de piele, 49dacă rana va fi verzuie sau roșiatică în haină sau în piele sau în urzeală sau în bătătură sau în orice lucru de piele, este rană de lepră și să se arate preotului. 50Și preotul să vadă rana și să închidă șapte zile ceea ce are rana. 51Și a șaptea zi va vedea rana; dacă rana s‐a întins în haină, fie în urzeală sau în bătătură sau în piele, în orice lucru făcut de piele, rana este lepră rozătoare; lucrul

13.51
Cap. 14.44.

este necurat. 52Și să ardă haina sau urzeala sau bătătura de lână sau de in sau orice lucru de piele în care va fi rana, căci este lepră rozătoare: să se ardă cu foc. 53Și dacă preotul se va uita și iată rana nu s‐a întins în haină sau în urzeală sau în bătătură sau în oricare lucru de piele, 54atunci preotul să poruncească să se spele lucrul în care este rana și să‐l închidă alte șapte zile. 55Și preotul va vedea după ce s‐a spălat rana și iată dacă rana nu și‐a schimbat culoarea și rana nu s‐a întins, este necurat; să‐l arzi cu foc; este o rană rozătoarea fie pe dos sau pe față. 56Și dacă preotul se va uita și iată rana s‐a făcut gălbuie după spălarea ei, atunci s‐o rupă din haină sau din piele sau din urzeală sau din bătătură. 57Și dacă se va mai vedea în haină sau în urzeală sau în bătătură sau în orice lucru de piele, este pe cale de a izbucni; să arzi cu foc lucrul în care este rana. 58Și haina sau urzeala sau bătătura sau orice lucru de piele pe care l‐ai spălat și de unde s‐a dus rana să se spele a doua oară și va fi curat. 59Aceasta este legea rănii de lepră la o haină de lână sau de in, în urzeală sau în bătătură sau la orice lucru de piele, spre a‐l judeca drept curat sau spre a‐l judeca necurat.