Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Curățirea femeilor după naștere

121Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel zicând: Femeia

12.2
Cap. 15.19.
, dacă va lua sămânță și va naște o parte bărbătească, să fie necurată
12.2
Lc. 2.22
șapte zile; să fie necurată ca
12.2
Cap. 15.19.
în zilele necurăției neputinței ei. 3În ziua a opta
12.3
Gen. 17.12Lc. 1.59
2.21In. 7.22,23
să se taie împrejur carnea prepuțului său. 4Și ea să șadă treizeci și trei de zile în sângele curățirii ei; să nu se atingă de nimic sfânt și să nu intre în locașul sfințit până se vor împlini zilele curățirii ei. 5Și dacă va naște o parte femeiască, să fie necurată două săptămâni ca în necurăția ei și să șadă șaizeci și șase de zile în sângele curățirii ei. 6Și
12.6
Lc. 2.22
când se vor împlini zilele curățirii ei, pentru un fiu sau pentru o fată, să aducă la preot un miel de un an ca ardere de tot și un pui de porumbel sau o turturică drept jertfă pentru păcat la intrarea cortului întâlnirii. 7Și el să le aducă înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea și va fi curată de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru cea care a născut o parte bărbătească sau o parte femeiască. 8Și
12.8
Cap. 5.7.
dacă nu‐i va da mâna să aducă un miel, să aducă două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca ardere de tot și altul ca jertfă pentru păcat și preotul
12.8
Cap. 4.26.
să facă ispășire pentru ea și va fi curată.

13

Lepra la oameni

131Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Când un om va avea în pielea cărnii lui o umflătură sau bubă

13.2
Deut. 28.27
sau bășicuță și se va face în pielea cărnii lui o rană de lepră, atunci să fie
13.2
Deut. 17.8,9
24.8Lc. 17.14
adus la Aaron, preotul, sau la unul dintre fiii lui preoții. 3Și preotul să vadă rana în pielea cărnii și dacă părul în rană s‐a schimbat în alb și rana pare mai adâncă decât pielea cărnii sale, este rană de lepră; și preotul să vadă și să‐l jude ce necurat. 4Și dacă bășicuța în pielea cărnii sale va fi albă și nu pare mai adâncă decât pielea și părul ei nu s‐a schimbat în alb, atunci preotul să închidă pe cel cu rana șapte zile. 5Și preotul să‐l vadă a șaptea zi; și iată dacă în ochii lui rana stă pe loc și rana nu s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l închidă alte șapte zile. 6Și preotul să‐l vadă iarăși a șaptea zi; și iată dacă rana s‐a făcut gălbuie și rana nu s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l jude ce curat: este bubă; și să‐și spele
13.6
Cap. 11.25;
hainele și va fi curat. 7Dar dacă buba s‐a întins mult în piele, după ce a fost văzut de preot pentru curățirea lui, să fie văzut iarăși de preot. 8Și preotul să se uite la el și iată dacă buba s‐a întins în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este lepră. 9Când o rană ca de lepră va fi într‐un om, atunci el să fie adus la preot. 10Și
13.10
Num. 12.10,122 Reg. 5.272 Cron. 26.20
preotul să‐l vadă și iată dacă va fi o umflătură albă în piele și ea a schimbat părul în alb și va fi urmă de carne vie în umflătură: 11este lepră învechită în pielea cărnii lui, atunci preotul să‐l jude ce necurat; să nu‐l închidă, căci este necurat. 12Și dacă lepra va izbucni mult în piele și lepra va acoperi toată pielea celui cu rana, de la capul lui până la picioarele lui, până unde va vedea preotul, 13și preotul va vedea și iată lepra a acoperit toată carnea lui, atunci va judeca drept curat pe cel cu rana: s‐a schimbat toată în alb; este curat. 14Și în ziua când se va arăta pe el carne vie va fi necurat. 15Și preotul se va uita la carnea vie și‐l va judeca necurat: carnea vie este necurată, este lepră. 16Sau dacă iarăși carnea vie se va schimba și va da în alb, atunci el să vină la preot. 17Și preotul să‐l vadă și iată dacă rana s‐a schimbat în alb, atunci preotul să jude ce curat pe cel cu rana: este curat: 18Și carnea dacă a avut pe pielea ei coptură
13.18
Ex. 9.9
și s‐a vindecat 19și în locul copturii este o umflătură albă sau o bășicuță albă‐roșiatică, atunci să se arate preotului. 20Și preotul s‐o vadă și iată dacă pare mai adâncă decât pielea și părul lui s‐a schimbat în alb, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră care a ieșit în coptură. 21Dar dacă preotul o va vedea și iată dacă nu sunt peri albi în ea și nu va fi mai adâncă decât pielea, ci va fi gălbuie, atunci preotul să‐l închidă șapte zile. 22Și dacă se va întinde mult în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană. 23Și dacă bășicuța va sta pe loc și nu se va întinde, este uscarea copturii și preotul să‐l jude ce curat. 24Și dacă în carne, în pielea ei, este o umflătură arzătoare și locul umflăturii se face o bășicuță albă‐roșiatică sau albă, 25atunci preotul s‐o vadă și iată dacă părul s‐a schimbat în alb în bășicuță și ea pare mai adâncă decât pielea, este lepră, a izbucnit în umflătură și preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră. 26Dar dacă preotul se uită la ea și iată nu este păr alb în bășicuță și ea nu este mai adâncă decât pielea și este gălbuie, atunci preotul să‐l închidă șapte zile. 27Și preotul să‐l vadă a șaptea zi: dacă s‐a întins mult în piele, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este o rană de lepră. 28Și dacă bășicuța a stat pe loc și nu s‐a întins în piele și este gălbuie: este ridicătura umflăturii, și preotul să‐l jude ce curat, căci este uscarea umflăturii. 29Și dacă un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau pe barbă 30și preotul va vedea rana și iată pare mai adâncă decât pielea și în ea este păr subțire galben, atunci preotul să‐l jude ce necurat: este râie, lepră de cap sau de barbă. 31Și dacă preotul vede rana râiei și iată nu pare mai adâncă decât pielea și nu este păr negru în ea, atunci preotul să închidă șapte zile pe cel cu rana de râie. 32Și preotul să vadă rana a șaptea zi și iată dacă râia nu s‐a întins și nu este păr galben în ea și râia nu pare mai adâncă decât pielea, 33atunci să se radă dar să nu radă râia și preotul să închidă alte șapte zile pe cel cu râia. 34Și a șaptea zi preotul să vadă râia și iată dacă râia nu s‐a întins în piele și nu pare mai adâncă decât pielea, atunci preotul să‐l jude ce curat și el să‐și spele hainele și va fi curat. 35Dar dacă râia s‐a întins mult în piele după curățirea lui, 36atunci preotul să‐l vadă. Și iată, dacă râia s‐a întins în piele, preotul să nu se uite după păr galben: este necurat. 37Dar dacă în ochii lui râia a stat pe loc și a crescut păr negru în ea, râia s‐a vindecat, este curat și preotul să‐l jude ce curat. 38Și dacă un bărbat sau o femeie au în pielea cărnii lor bășicuțe, bășicuțe albe; 39atunci preotul să vadă și iată dacă bășicuțele în pielea cărnii lor sunt gălbui‐albe, este pată albă, a izbucnit în piele, este curat. 40Și dacă unui bărbat i‐a căzut părul de pe cap, este chel: este curat. 41Și dacă i‐a căzut părul de pe partea dinainte a capului său, este chel în partea dinainte: este curat. 42Și dacă în capul chel sau în partea cheală dinainte va fi o bubă albă roșiatică, este lepră care a izbucnit în capul lui chel sau în partea cheală dinainte. 43Și preotul să‐l vadă și iată umflătura bubei va fi albă‐roșiatică pe capul lui chel sau pe partea cheală dinainte, ca înfățișarea leprei în pielea cărnii: 44este un om lepros, este necurat. Preotul să‐l jude ce necurat negreșit; rana lui este pe capul lui. 45Și leprosul în care este rana: hainele lui să fie rupte și capul lui să fie descoperit și să‐și acopere
13.45
Ezec. 24.17,22Mica 3.7
buza de deasupra și să strige
13.45
Plâng. 4.15
: Necurat, necurat! 46Toate zilele cât va fi rana pe el să fie necurat: este necurat; va locui singur; locuința lui să fie afară
13.46
Num. 5.2
12.142 Reg. 7.3
15.52 Cron. 26.21Lc. 17.12
din tabără.

Lepra pe haine

47Și haina în care va fi rana de lepră, fie haină de lână sau haină de in, 48fie în urzeală sau în bătătură de in sau de lână sau în piele sau în orice lucru de piele, 49dacă rana va fi verzuie sau roșiatică în haină sau în piele sau în urzeală sau în bătătură sau în orice lucru de piele, este rană de lepră și să se arate preotului. 50Și preotul să vadă rana și să închidă șapte zile ceea ce are rana. 51Și a șaptea zi va vedea rana; dacă rana s‐a întins în haină, fie în urzeală sau în bătătură sau în piele, în orice lucru făcut de piele, rana este lepră rozătoare; lucrul

13.51
Cap. 14.44.
este necurat. 52Și să ardă haina sau urzeala sau bătătura de lână sau de in sau orice lucru de piele în care va fi rana, căci este lepră rozătoare: să se ardă cu foc. 53Și dacă preotul se va uita și iată rana nu s‐a întins în haină sau în urzeală sau în bătătură sau în oricare lucru de piele, 54atunci preotul să poruncească să se spele lucrul în care este rana și să‐l închidă alte șapte zile. 55Și preotul va vedea după ce s‐a spălat rana și iată dacă rana nu și‐a schimbat culoarea și rana nu s‐a întins, este necurat; să‐l arzi cu foc; este o rană rozătoarea fie pe dos sau pe față. 56Și dacă preotul se va uita și iată rana s‐a făcut gălbuie după spălarea ei, atunci s‐o rupă din haină sau din piele sau din urzeală sau din bătătură. 57Și dacă se va mai vedea în haină sau în urzeală sau în bătătură sau în orice lucru de piele, este pe cale de a izbucni; să arzi cu foc lucrul în care este rana. 58Și haina sau urzeala sau bătătura sau orice lucru de piele pe care l‐ai spălat și de unde s‐a dus rana să se spele a doua oară și va fi curat. 59Aceasta este legea rănii de lepră la o haină de lână sau de in, în urzeală sau în bătătură sau la orice lucru de piele, spre a‐l judeca drept curat sau spre a‐l judeca necurat.

14

Curățirea leprei de pe om

141Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Aceasta este legea celui lepros în ziua curățirii lui: Să

14.2
Mat. 8.2,4Mc. 1.40,44Lc. 5.12,14
17.14
fie adus la preot. 3Și preotul să iasă afară din tabără și preotul să‐l vadă și iată, dacă rana de lepră s‐a vindecat în lepros, 4atunci preotul să poruncească să se ia pentru cel ce are să fie curățit două păsări vii, curate, și lemn de cedru
14.4
Num. 19.6
și cârmezin
14.4
Evr. 9.19
și isop
14.4
Ps. 51.7
. 5Și preotul să poruncească să fie junghiată una din păsări într‐un vas de lut peste apă vie. 6Și să ia pasărea vie și lemnele de cedru și cârmezinul și isopul și să le înmoaie cu pasărea vie în sângele păsării care a fost junghiată peste apa vie. 7Și să stropească
14.7
Evr. 9.13
de șapte ori
14.7
2 Reg. 5.10,14
peste cel ce are să fie curățit de lepră și să‐l jude ce curat și să dea drumul la pasărea vie într‐un câmp deschis. 8Și cel ce are să fie curățit să‐și spele
14.8
Cap. 13.6.
hainele și să‐și radă tot părul și să se scalde
14.8
Cap. 11.25.
în apă și va fi curat. Și după aceasta să intre în tabără și să locuiască șapte zile
14.8
Num. 12.15
afară din cortul său. 9Și va fi așa: a șaptea zi își va rade tot părul, capul și barba și sprâncenele; să‐și radă tot părul și să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și va fi curat. 10Și
14.10
Mat. 8.4Mc. 1.44Lc. 5.14
a opta zi să ia doi miei fără cusur și o mielușea de un an fără cusur și trei zecimi de floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare
14.10
Cap. 2.1.
și un log de untdelemn. 11Și preotul care‐l curăță să înfățișeze pe cel ce are să fie curățit și acele lucruri înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii. 12Și preotul să ia unul din miei și să‐l
14.12
Cap. 5.2, 18;
aducă jertfă pentru vină și logul de untdelemn și să le legene
14.12
Ex. 29.24
ca dar legănat înaintea Domnului. 13Și să junghie mielul în locul
14.13
Ex. 29.114.4,24
unde se junghie jertfa pentru păcat și arderea de tot, într‐un loc sfânt; căci
14.13
Cap. 7.7.
jertfa pentru vină ca și jertfa pentru păcat este a preotului; este preasfântă
14.13
Cap. 2.3;
. 14Și preotul să ia din sângele jertfei pentru vină și preotul să pună pe moalele
14.14
Ex. 29.20
urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 15Și preotul să ia din logul de untdelemn și să toarne în palma mâinii stângi, a lui, a preotului. 16Și preotul să‐și întingă degetul cel drept în untdelemnul care este în mâna stângă a sa și să stropească cu degetul său din untdelemn de șapte ori înaintea Domnului. 17Și din untdelemnul rămas care este în mâna sa preotul să pună pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii sale drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept al lui peste sângele jertfei pentru vină. 18Și untdelemnul rămas care este în mâna dreaptă a preotului să‐l pună pe capul celui ce are să fie curățit și preotul
14.18
Cap. 4.26.
să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 19Și preotul să aducă jertfa
14.19
Cap. 5.1;
pentru păcat și să facă ispășire pentru cel ce are să fie curățit de necurățenia sa și după aceea să junghie arderea de tot. 20Și preotul să aducă arderea de tot și darul de mâncare pe altar și preotul să facă ispășire pentru el și va fi curat. 21Și
14.21
Cap. 5.7;
dacă va fi sărac și nu‐i va da mâna să ajungă până aici, să ia un miel ca jertfă pentru vină drept dar legănat ca să facă ispășire pentru el și o zecime de floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare și un log de untdelemn 22și
14.22
Cap. 12.8;
două turturele sau doi pui de porumbel, după cum îi va da mâna: și unul să fie jertfă pentru păcat și altul ardere de tot. 23Și
14.23
Vers. 10, 11.
să le aducă la preot în ziua a opta a curățirii sale la intrarea cortului întâlnirii înaintea Domnului. 24Și
14.24
Vers. 12.
preotul să ia mielul jertfei pentru vină și logul de untdelemn și preotul să le legene ca dar legănat înaintea Domnului. 25Și să junghie mielul jertfei pentru vină și preotul să ia din sângele
14.25
Vers. 14.
jertfei pentru vină și să pună pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 26Și preotul să toarne din untdelemn în palma mâinii sale stângi, a lui, a preotului. 27Și preotul să stropească cu degetul său cel drept din untdelemnul care este în mâna lui stângă de șapte ori înaintea Domnului. 28Și preotul să pună din untdelemnul care este în mâna sa pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii sale drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept, pe locul sângelui jertfei pentru vină. 29Și untdelemnul rămas care este în palma mâinii preotului, să‐l pună pe capul celui ce are să fie curățit, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 30Și să aducă una
14.30
Vers. 22. Cap. 15.15.
din turturele sau din puii de porumbel, după cum i‐a dat mâna. 31După cum i‐a dat mâna, unul să fie jertfă pentru păcat și altul ardere de tot cu darul de mâncare; și preotul să facă ispășire pentru cel ce are să fie curățit înaintea Domnului. 32Aceasta este legea celui în care este o rană de lepră și nu‐i dă mâna pentru
14.32
Vers. 10.
curățirea sa.

Curățirea leprei de pe case

33Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 34Când

14.34
Gen. 17.8Num. 32.22Deut. 7.1
32.49
veți intra în țara Canaan pe care v‐o dau în stăpânire și voi pune o rană de lepră în vreo casă din țara pe care o veți avea în stăpânire, 35atunci să vină acela a cui este casa și să spună preotului zicând: Pare‐mi‐se că este ceva ca o rană
14.35
Prov. 3.33Zah. 5.4
în casă. 36Și preotul să poruncească să fie golită casa, mai înainte de a intra preotul în ea să vadă rana, ca să nu se facă necurate toate câte sunt în casă; și după aceea preotul să intre să vadă casa. 37Și va vedea rana și iată dacă rana este în pereții casei cu gropișoare verzui sau roșiatice și par mai adânci decât peretele; 38atunci preotul să iasă din casă la intrarea casei și să încuie casa șapte zile. 39Și preotul să se întoarcă a șaptea zi și să vadă; și iată dacă rana s‐a întins pe pereții casei, 40atunci preotul să poruncească să se scoată pietrele în care este rana și să le arunce afară din cetate într‐un loc necurat. 41Și să pună să fie răzăluită casa pe dinăuntru de jur‐împrejur și să se arunce tencuiala care este răzăluită afară din cetate într‐un loc necurat. 42Și să se ia alte pietre și să se pună în locul pietrelor acelora și să se ia altă tencuială și să se tencuiască astfel casa. 43Și dacă rana se va întoarce și va izbucni în casă după ce s‐au scos pietrele, și după ce s‐a răzăluit casa și s‐a tencuit: 44atunci preotul să intre și să se uite și iată dacă rana s‐a întins în casă, este o lepră rozătoare
14.44
Cap. 13.51.
în casă; este necurată. 45Și vor dărâma casa, pietrele ei și lemnele ei și toată tencuiala casei și le vor scoate afară din cetate într‐un loc necurat. 46Și cel ce va intra în casă în zilele cât va fi încuiată să fie necurat până seara. 47Și cel ce va dormi în casă să‐și spele hainele și cel ce va mânca în casă să‐și spele hainele. 48Și dacă preotul va intra și va vedea și iată rana nu s‐a întins în casă după ce casa a fost tencuită, atunci preotul să jude ce casa curată, căci rana s‐a vindecat. 49Și el va lua ca să curețe casa două
14.49
Vers. 4.
păsări și lemn de cedru și cârmezin și isop. 50Și să junghie una din păsări într‐un vas de lut peste apă vie. 51Și să ia lemnul de cedru și isopul și cârmezinul și pasărea vie și să le moaie în sângele păsării junghiate și în apa vie și să stropească de șapte ori casa. 52Și să curățe casa cu sângele păsării și cu apa vie și cu pasărea vie și cu lemnul de cedru și cu isopul și cu cârmezinul. 53Și să dea drumul păsării vii afară din cetate într‐un câmp deschis și să facă
14.53
Vers. 20.
ispășire pentru casă și va fi curată. 54Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia
14.54
Cap. 13.30.
de cap 55și pentru lepra
14.55
Cap. 13.47.
de haine și
14.55
Vers. 34.
de case, 56și pentru
14.56
Cap. 13.2.
umflătură și pentru bubă și pentru bășicuțe, 57ca să‐i învețe
14.57
Deut. 24.8Ezec. 44.29
în ziua necurățeniei și în ziua curățeniei. Aceasta este legea leprei.