Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Curățirea leprei de pe om

141Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Aceasta este legea celui lepros în ziua curățirii lui: Să

14.2
Mat. 8.2,4Mc. 1.40,44Lc. 5.12,14
17.14
fie adus la preot. 3Și preotul să iasă afară din tabără și preotul să‐l vadă și iată, dacă rana de lepră s‐a vindecat în lepros, 4atunci preotul să poruncească să se ia pentru cel ce are să fie curățit două păsări vii, curate, și lemn de cedru
14.4
Num. 19.6
și cârmezin
14.4
Evr. 9.19
și isop
14.4
Ps. 51.7
. 5Și preotul să poruncească să fie junghiată una din păsări într‐un vas de lut peste apă vie. 6Și să ia pasărea vie și lemnele de cedru și cârmezinul și isopul și să le înmoaie cu pasărea vie în sângele păsării care a fost junghiată peste apa vie. 7Și să stropească
14.7
Evr. 9.13
de șapte ori
14.7
2 Reg. 5.10,14
peste cel ce are să fie curățit de lepră și să‐l jude ce curat și să dea drumul la pasărea vie într‐un câmp deschis. 8Și cel ce are să fie curățit să‐și spele
14.8
Cap. 13.6.

hainele și să‐și radă tot părul și să se scalde
14.8
Cap. 11.25.

în apă și va fi curat. Și după aceasta să intre în tabără și să locuiască șapte zile
14.8
Num. 12.15
afară din cortul său. 9Și va fi așa: a șaptea zi își va rade tot părul, capul și barba și sprâncenele; să‐și radă tot părul și să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și va fi curat. 10Și
14.10
Mat. 8.4Mc. 1.44Lc. 5.14
a opta zi să ia doi miei fără cusur și o mielușea de un an fără cusur și trei zecimi de floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare
14.10
Cap. 2.1.
Num. 15.4,15
și un log de untdelemn. 11Și preotul care‐l curăță să înfățișeze pe cel ce are să fie curățit și acele lucruri înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii. 12Și preotul să ia unul din miei și să‐l
14.12
Cap. 5.2, 18;
6.6,7
aducă jertfă pentru vină și logul de untdelemn și să le legene
14.12
Ex. 29.24
ca dar legănat înaintea Domnului. 13Și să junghie mielul în locul
14.13
Ex. 29.114.4,24
unde se junghie jertfa pentru păcat și arderea de tot, într‐un loc sfânt; căci
14.13
Cap. 7.7.

jertfa pentru vină ca și jertfa pentru păcat este a preotului; este preasfântă
14.13
Cap. 2.3;
7.6
21.22
. 14Și preotul să ia din sângele jertfei pentru vină și preotul să pună pe moalele
14.14
Ex. 29.20
urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 15Și preotul să ia din logul de untdelemn și să toarne în palma mâinii stângi, a lui, a preotului. 16Și preotul să‐și întingă degetul cel drept în untdelemnul care este în mâna stângă a sa și să stropească cu degetul său din untdelemn de șapte ori înaintea Domnului. 17Și din untdelemnul rămas care este în mâna sa preotul să pună pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii sale drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept al lui peste sângele jertfei pentru vină. 18Și untdelemnul rămas care este în mâna dreaptă a preotului să‐l pună pe capul celui ce are să fie curățit și preotul
14.18
Cap. 4.26.

să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 19Și preotul să aducă jertfa
14.19
Cap. 5.1;
12.7
pentru păcat și să facă ispășire pentru cel ce are să fie curățit de necurățenia sa și după aceea să junghie arderea de tot. 20Și preotul să aducă arderea de tot și darul de mâncare pe altar și preotul să facă ispășire pentru el și va fi curat. 21Și
14.21
Cap. 5.7;
12.8
dacă va fi sărac și nu‐i va da mâna să ajungă până aici, să ia un miel ca jertfă pentru vină drept dar legănat ca să facă ispășire pentru el și o zecime de floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare și un log de untdelemn 22și
14.22
Cap. 12.8;
15.14,15
două turturele sau doi pui de porumbel, după cum îi va da mâna: și unul să fie jertfă pentru păcat și altul ardere de tot. 23Și
14.23
Vers. 10, 11.

să le aducă la preot în ziua a opta a curățirii sale la intrarea cortului întâlnirii înaintea Domnului. 24Și
14.24
Vers. 12.

preotul să ia mielul jertfei pentru vină și logul de untdelemn și preotul să le legene ca dar legănat înaintea Domnului. 25Și să junghie mielul jertfei pentru vină și preotul să ia din sângele
14.25
Vers. 14.

jertfei pentru vină și să pună pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 26Și preotul să toarne din untdelemn în palma mâinii sale stângi, a lui, a preotului. 27Și preotul să stropească cu degetul său cel drept din untdelemnul care este în mâna lui stângă de șapte ori înaintea Domnului. 28Și preotul să pună din untdelemnul care este în mâna sa pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii sale drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept, pe locul sângelui jertfei pentru vină. 29Și untdelemnul rămas care este în palma mâinii preotului, să‐l pună pe capul celui ce are să fie curățit, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 30Și să aducă una
14.30
Vers. 22. Cap. 15.15.

din turturele sau din puii de porumbel, după cum i‐a dat mâna. 31După cum i‐a dat mâna, unul să fie jertfă pentru păcat și altul ardere de tot cu darul de mâncare; și preotul să facă ispășire pentru cel ce are să fie curățit înaintea Domnului. 32Aceasta este legea celui în care este o rană de lepră și nu‐i dă mâna pentru
14.32
Vers. 10.

curățirea sa.

Curățirea leprei de pe case

33Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 34Când

14.34
Gen. 17.8Num. 32.22Deut. 7.1
32.49
veți intra în țara Canaan pe care v‐o dau în stăpânire și voi pune o rană de lepră în vreo casă din țara pe care o veți avea în stăpânire, 35atunci să vină acela a cui este casa și să spună preotului zicând: Pare‐mi‐se că este ceva ca o rană
14.35
Prov. 3.33Zah. 5.4
în casă. 36Și preotul să poruncească să fie golită casa, mai înainte de a intra preotul în ea să vadă rana, ca să nu se facă necurate toate câte sunt în casă; și după aceea preotul să intre să vadă casa. 37Și va vedea rana și iată dacă rana este în pereții casei cu gropișoare verzui sau roșiatice și par mai adânci decât peretele; 38atunci preotul să iasă din casă la intrarea casei și să încuie casa șapte zile. 39Și preotul să se întoarcă a șaptea zi și să vadă; și iată dacă rana s‐a întins pe pereții casei, 40atunci preotul să poruncească să se scoată pietrele în care este rana și să le arunce afară din cetate într‐un loc necurat. 41Și să pună să fie răzăluită casa pe dinăuntru de jur‐împrejur și să se arunce tencuiala care este răzăluită afară din cetate într‐un loc necurat. 42Și să se ia alte pietre și să se pună în locul pietrelor acelora și să se ia altă tencuială și să se tencuiască astfel casa. 43Și dacă rana se va întoarce și va izbucni în casă după ce s‐au scos pietrele, și după ce s‐a răzăluit casa și s‐a tencuit: 44atunci preotul să intre și să se uite și iată dacă rana s‐a întins în casă, este o lepră rozătoare
14.44
Cap. 13.51.
Zah. 5.4
în casă; este necurată. 45Și vor dărâma casa, pietrele ei și lemnele ei și toată tencuiala casei și le vor scoate afară din cetate într‐un loc necurat. 46Și cel ce va intra în casă în zilele cât va fi încuiată să fie necurat până seara. 47Și cel ce va dormi în casă să‐și spele hainele și cel ce va mânca în casă să‐și spele hainele. 48Și dacă preotul va intra și va vedea și iată rana nu s‐a întins în casă după ce casa a fost tencuită, atunci preotul să jude ce casa curată, căci rana s‐a vindecat. 49Și el va lua ca să curețe casa două
14.49
Vers. 4.

păsări și lemn de cedru și cârmezin și isop. 50Și să junghie una din păsări într‐un vas de lut peste apă vie. 51Și să ia lemnul de cedru și isopul și cârmezinul și pasărea vie și să le moaie în sângele păsării junghiate și în apa vie și să stropească de șapte ori casa. 52Și să curățe casa cu sângele păsării și cu apa vie și cu pasărea vie și cu lemnul de cedru și cu isopul și cu cârmezinul. 53Și să dea drumul păsării vii afară din cetate într‐un câmp deschis și să facă
14.53
Vers. 20.

ispășire pentru casă și va fi curată. 54Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia
14.54
Cap. 13.30.

de cap 55și pentru lepra
14.55
Cap. 13.47.

de haine și
14.55
Vers. 34.

de case, 56și pentru
14.56
Cap. 13.2.

umflătură și pentru bubă și pentru bășicuțe, 57ca să‐i învețe
14.57
Deut. 24.8Ezec. 44.29
în ziua necurățeniei și în ziua curățeniei. Aceasta este legea leprei.